BM BPH: rynek akcji

04.02.2014 09:12  Komentarze giełdowe
Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowe notowania na warszawskim parkiecie rozpoczęły się od symbolicznych kilkupunktowych wzrostów ( 2 360 pkt ). Chwile po otwarciu pozytywnie zaskoczył odczyt indeksu PMI dla przemysłu w Polsce (55,4 pkt, a oczekiwano 54 pkt). W konsekwencji indeks największych spółek „poszybował” w górę zyskując ponad dwadzieścia punktów ustanawiając maksimum sesyjne na poziomie 2 388 pkt. Jeszcze przed południem inwestorzy poznali odczyty indeksów PMI dla przemysłu dla Eurolandu i Niemiec. Choć były one lepsze od prognoz w znaczący sposób nie wpłynęły na warszawski parkiet. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie akcję Eurocashu, które zyskiwały ponad 3%. W drugiej części notowań za Oceanem opublikowano gorsze od oczekiwań odczyty indeksów PMI i ISM dla przemysłu.

Samo otwarcie na Wall Street było w zasadzie neutralne natomiast pod naciskiem słabych danych amerykańskie indeksy schodziły coraz niżej, co w analogiczny sposób przełożyło się na rodzimy parkiet. Sama końcowa faza notowań przyniosła odbicie i ostatecznie indeks warszawskich blue chips zakończył dzień na półprocentowym plusie (2 369 pkt) z obrotami przekraczającymi poziom 599 milionów złotych. Bardzo słaby ISM ostatecznie przełożył się na ponad dwuprocentową przecenę za Oceanem. Następstwem jest fatalna sesja w Azji i w rezultacie na GPW również może dojść do schłodzenia nastrojów.

Technika

Kupujący w pierwszej części poniedziałkowej sesji poszli za ciosem i dzień rozpoczął się od luki hossy na wykresie WIG. Nie udało się jednak utrzymać korzystnych nastrojów do końca dnia i doszło do częściowego zredukowania sporej zwyżki Przyczynkiem do aktywacji strony podażowej był opór (51 075 pkt) w rejonie połowy wysokiej czarnej świecy z końca stycznia. Ostatecznie zamknięcie wypadło nieco powyżej tego poziomu, ale trudno uznać to za wyraźne przełamanie. W rezultacie kupujący mogą dalej borykać się z tym oporem.

Niedobrze, że problemy popytu pojawiły się na tak wczesnym etapie odreagowania. Tak naprawdę kolejnym naprawdę istotnym rejonem do sforsowania było ostatnie lokalne maksimum na 52 052 pkt. Podobnie wygląda sytuacja na RSI – do kluczowego poziomu 60,7 pkt jeszcze sporo brakuje, a wcześniej do pokonania pozostaje ostatnie lokalne maksimum. ADX pogłębił spadki, co przemawia za przedłużeniem fazy konsolidacji.

PKN ORLEN
Orlen opuszcza Łotwę. Ropa ze złóż położonych na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego miała popłynąć już w przyszłym roku. Koncern zamyka jednak projekt. To już kolejne fiasko, jakie poniosła polska firma inwestująca w projekt wydobywczy, po porażce Lotosu na norweskim złożu Yme oraz PGNiG w Egipcie./Rzeczpospolita/

MILLENNIUM
Bank Millennium planuje, że w 2014 roku zysk netto jaki osiągnie, będzie wyższy od zysku za 2013 rok, a dynamika wzrostu będzie wysoka jednocyfrowa lub niska dwucyfrowa – J. Bras Jorge, prezes banku
Bank Millennium zakłada, że w 2014 roku koszty ryzyka będą na poziomie zbliżonym do 2013 roku i wyniosą 50-60 p.b. – F. Bicho, wiceprezes banku.
Bank Millennium liczy, że 2014 rok przyniesie wzrost marży odsetkowej netto – F. Bicho, wiceprezes banku.
Bank Millennium rozważa emisję transzy obligacji i nie wyklucza, że może do tego dojść w pierwszej połowie 2014 roku – F. Bicho, wiceprezes banku.

LPP
Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w styczniu 2014 roku przekroczyły 320 mln zł, czyli były o około 29% wyższe niż rok wcześniej.

CCC
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w styczniu 2014 r. wyniosły 87,9 mln zł, czyli były o 28,1% wyższe niż rok wcześniej.

APATOR
Apator wygrał nieograniczony przetarg na dostawy urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej dla PGE Dystrybucja. Wartość projektu wynosi 20,2 mln zł netto, a dostawy zaplanowane są na lata 2014–2015.

GINO ROSSI
Grupa Gino Rossi prognozuje, że wypracuje w tym roku 20 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy przychodach na poziomie 260 mln zł. Prognoza zakłada m.in. wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 24% oraz wzrost sprzedaży spółki Simple o 8%, a także wzrost sieci sprzedaży do 79 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi oraz do 55 salonów własnych i franczyzowych Simple na koniec 2014 r.
BM BPH Prognozy spółki zakładają zatem ok. 13% wzrost przychodów w bieżącym roku względem 2013 r. (wg konsensusu 229 mln zł). Dynamika EBITDA (konsensus za 2013 r. to 15,8 mln zł) ma natomiast wynieść przeszło 25%. Rynek ma zbliżone oczekiwania. Konsensus na 2014 r. to 249 mln zł przychodów oraz 20,5 mln zł EBITDA.

FERRO
Jan Gniadek w transakcjach pakietowych sprzedał wszystkie posiadane akcje Ferro, które stanowiły 11,8% udziałów w kapitale i głosów WZ.

PHN
W dokumentach, które otrzymały podmioty zainteresowane udziałem w drugim etapie prywatyzacji PHN, znalazła się informacja, że Skarb Państwa oczekuje ogłoszenia wezwania na 100% akcji tej spółki./Parkiet/

IQ PARTNERS
Spółka rozgląda się za nowymi źródłami finansowania inwestycji. Prowadzi rozmowy na temat sprzedaży bądź pozyskania partnerów dla kilku spółek portfelowych./Parkiet/

MEDICALGORITHMICS
Medicalgorithmics może w 2014 r. wejść na rynek australijski i brazylijski, chce podwoić zatrudnienie, by zwiększyć potencjał produkcyjny – P. Żółkiewicz, wiceprezes ds. finansowych i operacyjnych. Spółka nie planuje przejęć w najbliższych miesiącach.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda