BM BPH: rynek akcji

20.02.2014 08:54  Komentarze giełdowe
Widoczny brak zdecydowania inwestorów na wtorkowej sesji w Stanach Zjednoczonych oraz niewielkie spadki na tokijskiej giełdzie nie pomogły w poprawie nastrojów na parkiecie przy Książęcej. Samo otwarcie notowań na indeksie WIG20 wypadło na dziewięciopunktowym minusie (2 461pkt) i po bardzo nieśmiałej próbie „odrobienia” poniesionych strat ponownie zaczęła dominować strona podażowa.

Sprowadziła ona indeks warszawskich blue chip do porannego minimum na poziomie 2 457 punktów. Spadkom przewodziły akcje energetycznego koncernu PGE, których notowania spadały nawet ponad trzy procent. Na szczęście po pierwszej słabej godzinie handlu strona popytowa przejęła inicjatywę i powoli zaczęła odzyskiwać utracone pole. Nie trwało to jednak zbyt długo i po południu kolejny raz do głosu doszły niedźwiedzie. Zostały one jednak powstrzymane dzięki opublikowaniu korzystnych danych dotyczących styczniowej produkcji przemysłowej w Polsce i nawet słabsze statystyki z amerykańskiego rynku nieruchomości nie zmieniły poprawiających się w Warszawie nastrojów.

Ostatnia godzina handlu przyniosła jeszcze większe zwyżki cen akcji i ostatecznie indeks WIG20 zakończył sesję na relatywnie sporym 0,6% plusie (2 496 pkt.) z obrotami przekraczającymi poziom 594 milionów złotych. Negatywnym bohaterem wśród największych spółek były akcje ukraińskiego Kernela, których notowania spadły prawie pięć procent ze względu na eskalację napięcia u naszego wschodniego sąsiada. Na starcie dzisiejszych notowań inwestorom może ciążyć słaba sesja w Japonii oraz ujemne zamkniecie w USA.  Nastroje w trakcie dnia mogą poprawić odczyty wstępnych PMI za luty, choć konsensus rynkowy wskazuje raczej na stabilizację zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym.

Technika

Podaż, która zagościła na WGPW we wtorek, również w środę kontynuowała soją strategię. Na otwarciu indeks szerokiego rynku sięgnął okolic otwarcia z zeszłego czwartku, ale to nie wyczerpało potencjału wyprzedaży i w trakcie dnia notowania sięgnęły wzrostowej luki z ubiegłej środy.

Luka wyraźnie przestraszyła podaż i do końca dnia kupujący odrobili sporą część strat, co w efekcie przyniosło wyrysowanie w układzie dziennym białej świecy, umiejscowionej w zakresie kwotowań z początku tygodnia. Fakt ten sprawia, że kolejna sesja zakończyła się wąskim zakresie konsolidacji pod ostatnim szczytem, co daje przewagę popytowi. Sytuację potwierdzają nadal szybkie wskaźniki.

Niestety w średnim terminie brak jednoznacznej kontry ze strony popytu może osłabić wiarygodność ADX, który i tak wyhamował dotychczasowe wzrosty. W tym kontekście, w trakcie dzisiejszej sesji kupujący będą musieli zmierzyć się z ostatnim oporem na 53 667 pkt. Podaż wstrzymywać z kolei będzie niedomknięta luka z poprzedniego tygodnia. /afr/

KGHM
KGHM bada złoża uranu na potrzeby planowanej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował M. Koński, dyrektor naczelny centrum analiz strategicznych i bazy surowcowej KGHM.

mBank
mBank spodziewa się, że dynamika wzrostu portfela detalicznego w 2014 roku będzie wyższa niż w 2013 roku, kiedy wyniosła 1,6%. Bank chce pozyskać w tym roku co najmniej 235 tys. klientów detalicznych - wiceprezes banku C. Kocik.
mBank w drugiej połowie 2014 r. zdecyduje, czy będzie sprzedawać BRE Ubezpieczenia.

CCC
Zysk netto grupy CCC wyniósł w 4Q’13 77,2 mln zł wobec 43,5 mln zł rok wcześniej, wobec konsensusu 77,1 mln zł.
Zysk operacyjny wyniósł 102,9 mln zł wobec 98,6 mln zł konsensusu.
Przychody grupy w 4Q’13 582,9 mln zł (wzrost o 33,7% r/r, tymczasem średnia ankietowanych przez PAP analityków zakładała sprzedaż na poziomie 567 mln zł.
Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 18,7% r/r i wynosiła 224,2 tys. m kw. na koniec grudnia. Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 55,7% i wynosiła 19,8 tys. m kw. na koniec grudnia 2013 r. (w tym 5,9 tys. m kw. w Polsce)./PAP/

NETIA
Zysk netto grupy Netia w 4Q’13 wyniósł 10,5 mln zł (konsensus 8,3 mln zł), jednak na pozostałych poziomach wyniki spółki były gorsze od oczekiwań. Spółka podtrzymała w czwartkowym raporcie wypłatę 0,42 zł dywidendy na akcję za 2013 rok.
Zysk operacyjny spółki w 4Q’13 sięgnął 6,2 mln zł (konsensus 17 mln zł). Rok wcześniej strata operacyjna wyniosła 65,2 mln zł.
Zysk EBITDA grupy w 4Q’13 wyniósł 115,2 mln zł (konsensus 126,1 mln zł) i 54,1 mln zł przed rokiem. Skorygowana EBITDA wyniosła 124,2 mln zł, a marża skorygowanego zysku EBITDA wzrosła w całym roku do 29,4% z 27,9% w 2012 r.
Przychody grupy wyniosły w 4Q’13 450,8 mln zł (konsensus 455,4 mln zł). W czwartym kwartale 2012 roku przychody spółki osiągnęły 520 mln zł./PAP/

ACTION
NWZ Action zwołane na 18 marca podejmie uchwałę ws. emisji w ramach subskrypcji prywatnej do 1,46 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.

GTC
Inwestorzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji GTC serii GTCSA032019 łącznie na kwotę 200 mln zł. Emisja nowych obligacji ma nastąpić w pierwszej połowie marca. GTC szacuje, że do czasu wykupu nowych obligacji wskaźnik zadłużenia finansowego netto grupy do wartości aktywów nie przekroczy 70%.

APATOR
Apator, działający na rynku aparatury łącznikowej i pomiarowej, by utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, zamierza postawić na rozwój za granicą. W tym roku udział eksportu w sprzedaży przekroczy 50%, a do 2019 r. ma wynieść ponad 60%. Spółka myśli także o zagranicznych akwizycjach – A. Szostak, prezes spółki.

ORBIS
Grupa Orbis wypracowała w 2013 roku 65 mln zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 68,1 mln zł rok wcześniej.
Zysk operacyjny grupy wyniósł w 2013 roku 81,9 mln zł wobec 83,7 mln zł w 2012 roku, a EBITDA 196,2 mln zł (wzrost o 0,1% r/r).
Przychody netto ze sprzedaży spadły do 682,6 mln zł z 707,4 mln zł rok wcześniej.
Przychody "like-for-like" Grupy Hotelowej Orbis wzrosły w 4Q’13 do 167 mln zł, a w całym 2013 roku spadły o 2,4% do 671,5 mln zł. EBITDA w 4Q’13 (po eliminacji wpływu zdarzeń niepowtarzalnych i jednorazowych oraz wyników otwartych i zamkniętych hoteli) wzrosła o 38,8% r/r do 46,6 mln zł, a w całym 2013 roku spadła o 3,2 % r/r do 196,6 mln zł.
Spółka podała, że EBITDA operacyjna dla Grupy Hotelowej Orbis wyniosła w 2013 roku 199,1 mln zł i była wyższa o 3,7% od prognozy, w której przewidywano wynik w wysokości 192 mln zł./PAP/

ASSECO SEE
Zysk netto spółki w 4Q’13 wyniósł 12,2 mln zł (konsensus 12 mln zł), zysk operacyjny wyniósł 13,5 mln zł (konsensus 14 mln zł), EBITDA wyniosła 17,2 mln zł (konsensus 17,6 mln zł), a przychody w 4Q’13 wyniosły 150,5 mln zł (konsensus 137,8 mln zł./PAP/

Warimpex
ZAO Avielen, joint venture austriackich spółek deweloperskich Warimpex, CA Immo Group i UBM, zawarło po negocjacjach z rosyjskim funduszem emerytalnym dokument termsheet dotyczący sprzedaży dwóch biurowców Jupiter na terenie Airportcity St. Petersburg.

LENTEX
EBOiR sprzedał 5,63% akcji Lenteksu w drodze przyspieszonej książki popytu inwestorom instytucjonalnym.

PRIMA MODA
NWZ Prima Moda zwołane na 17 marca zdecyduje o zmianach w statucie, które zakładają upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 600 tys. zł w ramach kapitału docelowego.

LIVECHAT SOFTWARE
Spółka informatyczna Livechat Software planuje debiut na rynku głównym warszawskiej giełdy. Prospekt spółki trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania ACTION
Notowania APATOR
Notowania AssecoSEE
Notowania CCC
Notowania GTC
Notowania KGHM
Notowania LENTEX
Notowania mBank
Notowania NETIA
Notowania ORBIS
Notowania PRIMAMODA
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda