BM BPH: rynek akcji

21.02.2014 09:28  Komentarze giełdowe
Nienajlepsza środowa sesja na rynku amerykańskim wraz ze sporymi spadkami w Japonii oraz eskalacją konfliktu wewnętrznego na Ukrainie w oczywisty sposób wywołały minorowe nastroje wśród warszawskich inwestorów. Skutkiem tego był nadzwyczaj słabe otwarcie indeksu WIG20 bo aż na ponad jednoprocentowym minusie.

Pierwsze minuty notowań także nie należały do byków i już po dziesięciu minutach handlu odnotowano na indeksie WIG20 poranne i zarazem dzienne minimum na poziomie 2 450 pkt. Kolejną już sesję negatywnym bohaterem wśród warszawskich blue chip były walory ukraińskiego Kernela, którego notowania akcji spadały nawet przez moment ponad osiem procent poniżej środowego zamknięcia. Jednoznacznie słabe dane o nastrojach panujących w przemyśle i usługach w strefie Euro nie przeszkodziły delikatnemu odreagowaniu spadków z pierwszych minut handlu na naszym rodzimym parkiecie.

Następne godziny upłynęły pod znakiem braku większych zmian w notowaniach głównych spółek na WGPW. Po południu atmosfera na warszawskim parkiecie nie uległa zasadniczej zmianie, a niejednoznaczne dane makroekonomiczne napływające ze Stanów Zjednoczonych także istotnie nie wpłynęły na nastawienie giełdowych inwestorów. Ostatecznie indeks WIG20 zakończył dzień na prawie jednoprocentowym minusie (2 462 pkt) z obrotami przekraczającymi poziom 700 milionów złotych.

Kończąca tydzień sesja ma szansę na odrobienie części strat w czym na starcie dnia pomagać może ponad 2,8% wzrost po dzisiejszej sesji w Japonii oraz pozytywna końcówka dnia na Wall Street. Dzisiejsze kalendarium z perspektywy rynków globalnych pozostaje dość ubogie, jedyne istotne dane o sprzedaży domów w USA pojawią się dopiero po 16:00, co z perspektywy krajowych inwestorów nie powinno znacząco zmienić sytuacji na GPW. Podobnie, dzisiejsze dane o krajowej koniunkturze gospodarczej prawdopodobnie pozostaną bez większej reakcji na rynku.

Technika

W czwartek kolejny dzień z rzędu popyt został zepchnięty do defensywy. Sprzedający od pierwszych minut sesji kontrolowali sytuację co przyniosło ponowny test obszaru wsparcia wynikającego z wzrostowej luki z zeszłego tygodnia. Umiarkowane obroty z ostatnich dni podkreślają jednak słabą determinację graczy na krótko, co w obrazie dziennym przyniosło niewielka szpulkę. Niestety, pomimo wyhamowania spadków w granicach wsparcia, 0,9% spadek indeksu pogorszył ostatni obraz wskaźnikowy.

RSI wyznaczył lokalny szczyt i przebijając po sesji linię sygnalną powrócił w obszar neutralny. Sygnał sprzedaży wygenerowany przez wskaźnik będzie w trakcie dzisiejszej sesji ciążył kupującym, choć główna tendencja będzie dopiero zagrożona po zejściu indeksu poniżej poprzednich szczytów ze stycznia. Ostatnia sesja tygodnia w dużej mierze zależeć będzie zatem od obrony najbliższego wsparcia z obszaru 52 582 – 52 843 pkt. /afr/

PGNIG
PGNIG przygotowuje się do renegocjacji kontraktu katarskiego i chce w ciągu 2-3 miesięcy opracować scenariusze negocjacyjne - poinformował w czwartek Mariusz Zawisza, prezes spółki.

GPW
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w minionym kwartale spadły o 4,4% r/r, co jednak okazało się wyższą wartością niż konsensus rynkowy na poziomie 69 mln zł. Spółka poprawiła marżę operacyjną o 1 p.p. do 37,3%, co łącznie przełożyło się na spadek zysku EBIT jedynie o 1,8% r/r do 26,41 mln zł (konsensus rynkowy zakładał spadek zysku EBIT do 24,6 mln zł. Na poziomie zysku netto w IV kwartale spółka osiągnęła 28,54 mln zł zysku netto (wzrost o 42,2% r/r, przy czym oczekiwania rynkowe wskazywały na wzrost zysku netto do 24,1 mln zł. W ciągu całego roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,6% r/r do 283,76 mln zł, a roczny zysk netto zwiększył się do 113,54 mln zł (+6,9% r/r)./tk/

OPEN FINANCE
Spółka opublikowała wyniki za 2013 r. Przychody ze sprzedaży w 4Q 2013 r. wyniosły 106,5 mln zł, EBIT 14,5 mln zł a zysk netto dla jednostki dominującej 11,6 mln zł.
BM BPH Przychody w 4Q 2013 r. były o 27,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r. a w całym roku niższe o 2,3% r/r. EBIT w 4Q 2013 r. wzrósł ponad trzykrotnie ale w całym roku okazał się niższy o 22,5% r/r. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w 4Q 2013 r. spadł o 75% r/r a w całym roku o 54% r/r. Jak podaje spółka na pogorszenie wyniku netto wpływ miały między innymi zdarzenia jednorazowe jak rozpoznanie aktywa podatkowego w Grupie Home Broker Nieruchomości S.A. a także sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych oraz sprzedaż oddziałów Lion’s House. Dodatkowo w 2013 roku znacząco spadł wynik spółki stowarzyszonej Open Life TUŻ S.A. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał osiągnięcie kwartalnych przychodów na poziomie 107 mln zł, EBIT na poziomie 17,3 mln zł a zysku netto w wysokości 13,7 mln zł. Wyniki okazały się gorsze od oczekiwań rynku./afr/

OPONEO
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 4Q’13.
BM BPH Tradycyjnie mocny dla Grupy ostatni kwartał można zaliczyć do udanych. Przychody w 4Q’13 wzrosły o 37,6% r/r do poziomu 105,6 mln zł. Spółka podaje, iż w tym okresie wyraźnie wzrosły przychody z zamówień zagranicznych (o 57% r/r), przy wzroście ilościowym o 24% r/r. Przychody z zamówień krajowych miały wzrost w 4Q’13 na poziomie 37% r/r, przy zbliżonej dynamice ilości zamówień. 80% sprzedaży w 4Q’13 stanowiły opony zimowe, segment felg wygenerował ~5% przychodów. Spółka podkreśla, iż wzrosty sprzedaży osiągnęła przy niesprzyjających warunkach w branży oponiarskiej na rynku polskim i niemieckim (dwucyfrowe spadki sprzedaży we wszystkich segmentach). Co ważne wspomnianych problemów z koniunkturą nie widać na poziomie marż. Marża brutto spadła w 4Q’13 minimalnie o 0,8 p.p w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, tj. do 15,4%. Na poziomie EBITDA oraz netto marże rosły już o odpowiednio 3,5 p.p. (8,2%) oraz 4,1 p.p. (7%). W rezultacie, pomimo wyraźnego wzrostu kosztów sprzedaży (25,5% r/r) spółka w 4Q’13 wypracowała 8,7 mln zł EBITDA (+143% r/r), 6,5 mln zł EBIT (+275% r/r) oraz 7,4 mln zł (+228% r/r). Udany ostatni kwartał pozwolił zamknąć cały rok skonsolidowanym zyskiem na poziomie 3,5 mln zł wobec 1,4 mln zł w 2012 r., EBITDA na poziomie 11 mln zł (wobec 7,1 mln zł rok wcześniej), wszystko przy wzroście przychodów o 25% r/r do 259 mln zł./js/

NETIA
Netia prognozuje osiągnięcie w 2014 roku 505 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 305 mln zł skorygowanych przepływów operacyjnych. Spółka liczy na przychody na poziomie 1,735 mld zł.
Mirosław Godlewski, prezes Netii, zrezygnuje z zajmowanego stanowiska najpóźniej do 31 sierpnia tego roku.

CCC
CCC planuje, że w latach 2014-15 wyda na inwestycje w nowe sklepy około 200 mln zł, a rozbudowa centrum logistycznego pochłonie około 60 mln zł. Powierzchnia handlowa wzrośnie dwukrotnie, co oznaczać będzie przyrost netto około 200 tys. metrów kwadratowych.
CCC planuje, że w 2014 roku tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży znacząco przekroczy 30%, zbliżając się do 40%, a w 2015 roku spółka przekroczy poziom 3 mld zł sprzedaży. W tym roku rentowność netto może wynieść 9%.
Zaktualizowana strategia grupy CCC zakłada, że w latach 2013-15 powierzchnia handlowa wzrośnie dwukrotnie, co oznaczać będzie przyrost netto o około 200 tys. m kw. Spółka planuje, że w latach 2014-15 wyda na inwestycje w nowe sklepy około 200 mln zł, a rozbudowa centrum logistycznego pochłonie około 60 mln zł.

ACTION
Środki z emisji akcji serii D Action planuje wykorzystać głównie na rozwój w Niemczech, który ma spowodować przyspieszenie wzrostu całej grupy. Spółka szacuje, że dzięki zajęciu istotnej pozycji w Niemczech może dołączyć do piątki największych dystrybutorów IT w Europie. Jeśli emisja dojdzie do skutku Action nie wypłaci dywidendy za 2013 r.

ASSECO SEE
Asseco South Eastern Europe zakłada, że w 2014 r. utrzyma wyniki na porównywalnym poziomie jak w 2013 r.
Zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości około 4 mln euro.
BM BPH Przy obecnym kursie zaproponowana dywidenda to ~16’7 mln zł, co oznacza yield na poziomie ~3,6%. /js/

ORBIS
Zarząd Orbisu będzie rekomendować wypłatę dywidendy nie niższej niż w 2013 roku - I. Węgłowski, wiceprezes Orbisu.

ERGIS
Ergis-Eurofilms oczekuje, że 1Q’14 może być gorszy r/r w związku z mniejszą liczbą pracujących linii produkcyjnych. W dwóch kolejnych kwartałach wyniki powinny być co najmniej lepsze k/k z racji uruchomienia nowej linii nanoErgis. Spółka zamierza wydać w 2014 r. na inwestycje ok. 30 mln zł.
Zarząd Ergis-Eurofilms rozważa możliwość zarekomendowania wypłaty dywidendy za 2013 rok - poinformował na konferencji prezes T. Nowicki. Zarząd zastanawia się także nad ogłoszeniem polityki dywidendowej.

AGROWILL
Litewska grupa rolnicza Agrowill łączy się z Baltic Champs Group UAB (BCG). BCG nabędzie większość ze 102 595 266 nowych akcji wyemitowanych przez Agrowill i w wyniku transakcji stanie się właścicielem kontrolnego pakietu akcji połączonej grupy.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania ACTION
Notowania AGROWILL
Notowania AssecoSEE
Notowania CCC
Notowania ERGIS
Notowania GPW
Notowania NETIA
Notowania OPENFIN
Notowania Oponeo.pl
Notowania ORBIS
Notowania PGNIG
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda