BM BPH: rynek akcji

12.03.2014 09:29  Komentarze giełdowe
Niewielka poniedziałkowa przecena na nowojorskim parkiecie oraz wtorkowe stosunkowo spore wzrosty na japońskiej giełdzie umożliwiły w końcu polskim inwestorom na relatywnie udane rozpoczęcie notowań. Samo otwarcie indeksu WIG20 wypadło na 0,6% plusie (2 411 pkt) i przez pierwszą godzinę handlu utrzymywał się na w miarę stabilnym poziomie powyżej poniedziałkowego zamknięcia.

Niestety później szybko inicjatywę przejęła strona podażowa sprowadzając wartość indeksu warszawskich blue chips do poziomu porannego minimum (2 391 pkt). Pojawiające się doniesienia z Ukrainy o anulowaniu decyzji o referendum na Krymie wywołały krótkotrwały kontratak byków. Wczesne popołudnie upłynęło na powolnym pogłębianiu zniżek notowań akcji największych spółek przy Książęcej.

Szczególną słabością raziły walory producenta węgla koksującego JSW, których ceny traciły nawet powyżej sześciu procent. Równo od godziny 15-tej rynek po odnotowaniu sesyjnego minimum na WIG20 odzyskiwał utracone pole na parkiecie. Samo końcówka notowań stała jednak pod znakiem słabnącego KGHM-u, który był pod silna presją wynikającą z dalszej przeceny miedzi. Ostatecznie WIG20 zakończył notowania na niewielkim plusie (2 401 pkt.) z obrotami przekraczającymi poziom 739 milionów złotych.

Technika

Nudnawa sesja przyniosła niemrawe próby obrony ostatnich lokalnych minimów na indeksie szerokiego rynku. Wzrost o 0,14% wraz z niewielkim zakresem ruchu przełożył się na wyrysowanie w obrazie graficznym niskiej czarnej szpulki ale uwzględniając szerszy układ kresek, jednodniowa, mizerna akcja popytu to zbyt mało żeby wieścić rynkowy zwrot, tym bardziej, że wyznacznikiem ewentualnych byczych akcji będzie dopiero zanegowanie spadkowej luki z początku tygodnia. W tym kontekście wciąż łatwiejsze zadanie do wykonania ma podaż, dla której bliskość zeszłotygodniowych minimów może wyglądać nader kusząco.

Trochę odmiennie sytuacja na wskaźnikach; szybkie oscylatory z sugestią możliwości podjęcia próby odreagowania ? dołki na RSI oraz Composite Index pokrywają się z zachowaniem indeksu w ostatnich dniach. Gorzej prezentuje się już aktualna sytuacja na średnioterminowym ADX, którego wzrost powyżej 20 pkt generuje właśnie niedźwiedzi sygnał. /tc/

PZU
1) Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za 2013 r.
2) PZU podało w środę, że zarząd spółki nie zdecydował w sprawie podziału zysku za 2013 rok. W 2013 roku PZU wypłacił zaliczkowo dywidendę z zysku za 2013 rok w wysokości 20 zł na akcję.
BM BPH W minionym kwartale spółka pozyskała składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w kwocie 4 077,5 mln zł, co stanowi wynik niemal identyczny do IV kw. 2012 r. i nieznacznie pobija konsensu rynkowy w kwocie 4 036,4 mln zł. Przychody netto z inwestycji wzrosły o 1,7% r/r do 400,1 mln zł. a wynik na działalności lokacyjnej wyniósł w ostatnim kwartale 629,5 mln zł (spadek o 45% r/r) i był o 6% wyższy od konsensusu w kwocie 595,4 mln zł. W ubiegłym kwartale spółka wypłaciła odszkodowania netto w kwocie 2 950,9 mln zł, co stanowi spadek o 22,2% r/r i jest zgodne z konsensusem rynkowym. W analizowanym kwartale koszty akwizycji wzrosły o 9,1% r/r do 549,5 mln zł, natomiast koszty administracyjne pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 440,7 mln zł. Kwartalny wynik operacyjny zwiększył się o 25,8% r/r do 678,6 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się o 27,1% r/r do 528,2 mln zł. Spółka rozczarowała zyskiem netto, gdyż oczekiwania rynkowe wskazywały na kwotę 595,2 mln zł. W całym roku składka przypisana brutto wyniosła 16 480 mln zł, co stanowi wzrost o 1,5% r/r. Na rynku ubezpieczeń majątkowych spółka zgromadziła składkę przypisaną brutto w wysokości 8 273,9 mln zł, (spadek o 2,1% r/r), a wartość OC ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 2 827,2 mln zł (spadek o 4,5% r/r). /tk/

DUON
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 rok.
BM BPH Duon lekko przebił prognozę korygowaną (w górę) w listopadzie , która zakładała wypracowanie 374,6 mln zł przychodów, EBIT w wysokości 14,6 mln zł EBITDA na poziomie 20,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 10 mln zł. Duon w 2013 roku wypracował 394 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 56,3% r/r i stanowi o podtrzymaniu kontynuacji dynamicznego trendu w przychodach oraz jest wynikiem lekko powyżej zakładanego w prognozie. Na poziomie EBITDA spółka wypracowała 21 mln zł i również nieznacznie przebiła prognozę. Udział segmentu infrastruktury w całości skonsolidowanego wyniku EBITDA wyniósł 78%, a wolumen sprzedanego gazu osiągnął blisko 74 mln zł m3 (+8,5% r/r). Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 15,4 mln zł wobec 8,7 mln zł w roku 2012. Zysk netto wyniósł 10,7 mln zł (wobec 6,2 mln zł w 2012 r. Spółka opublikowała jednocześnie prognozę na rok 2014 wg, której zakłada wypracowanie 474 mln zł przychodów (+20,2% r/r), 18,4 mln zł EBIT (+20% r/r), 24,7 mln zł EBITDA (+17,9% r/r) oraz zysk netto na poziomie 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 21,2% r/r./js/

PEKAO
1) Bank Pekao planuje, że w 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wyniesie poniżej 42%, a wskaźnik ROE powyżej 16% - podał bank w prezentacji. Pekao planuje do 2020 roku pozyskać około 1 mln nowych klientów.
2) Pekao liczy, że zysk netto w 2014 roku będzie nie niższy niż w ubiegłym roku - poinformował Luigi Lovaglio, prezes banku.

Energa
Energa planuje przeznaczyć z zysku za 2014 rok na dywidendę ponad 500 mln zł - poinformował prezes spółki Mirosław Bieliński, prezes firmy. Tymczasem pod koniec zeszłego roku, w prospekcie emisyjnym, spółka podała, że będzie to do 500 mln zł.

BNP PARIBAS
1) Grupa BNP Paribas Bank Polska, której zysk netto w 2013 roku wyniósł 102,3 mln zł, a wskaźnik ROE wzrósł do 5,8%, planuje w najbliższych latach zwiększanie przychodów i poprawę rentowności.
2) Walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecyduje 7 kwietnia o podniesieniu kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5 026 539 akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru, o wartości 45,46 zł każda - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

ENEA
Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 251,62 mln zł dywidendy z zysku za 2013 rok.

SERINUS
Działalność poszukiwawczo-wydobywcza Serinus Energy na Ukrainie prowadzona jest bez zakłóceń, mimo kryzysu politycznego w tym kraju. Produkowany gaz sprzedawany jest na bieżąco, nie ma zaległości w płatnościach ? zapewniają przedstawiciele spółki. Wzrosło zainteresowanie lokalnym gazem jako alternatywą dla surowca z Rosji. Na drugi kwartał zapowiadany jest wzrost jego cen.

GTC
GTC wyemitował 20 tys. obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Odsetki od obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR 6M oraz marżę 4,5%.

CD PROJEKT
CD Projekt, który wcześniej zapowiadał premierę gry Wiedźmin 3 w 2014 roku, postanowił o przesunięciu terminu debiutu na luty 2015 r. W związku z przesunięciem premiery gry Wiedźmin 3 na luty 2015 r., CD Projekt najprawdopodobniej nie zrealizuje celów zapisanych w programie motywacyjnym po 2014 r. i obecnie spółka celuje w ich realizację po 2015 r. Poza premierą Wiedźmina, wszystkie inne projekty spółki zaplanowane na 2014 r. są aktualne.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania BNPPL
Notowania CDPROJEKT
Notowania DUON
Notowania ENEA
Notowania Energa
Notowania GTC
Notowania PEKAO
Notowania PZU
Notowania SERINUS
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda