BM BPH: rynek akcji

14.03.2014 09:16  Komentarze giełdowe
Po środowej przecenie, czwartkowa sesja na Książęcej rozpoczęła się symbolicznymi wzrostami głównych indeksów warszawskiej giełdy. WIG zwyżkował o 0,12%, a indeks największych spółek WIG20 zyskał 0,37%. Brak przełomu w rozwiązaniu konfliktu krymskiego i rozczarowujące chińskie dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej wpłynęły na niezdecydowanie inwestorów co do kierunku notowań.

Wyczekiwanie i marazm panowały na najważniejszych giełdach Europy. Również w Warszawie kolejne godziny od otwarcia handlu upływały w spokojnej atmosferze przy lekkiej przewadze kupujących i niewielkiej zmianie wartości indeksów. Indeks blue chips w górę ciągnęły PGNIG, PKN Orlen i Kernel, których zwyżki przekraczały 2%. Opublikowane o godz. 13.30 lepsze od prognoz dane na temat sprzedaży detalicznej oraz initial claims nie wpłynęły pozytywnie na postrzeganie rynku przez inwestorów. Wręcz przeciwnie; próba poderwania rynku przez popyt spotkała się z szybkim atakiem strony podażowej.

Na dwie godziny przed zakończeniem handlu indeks WIG20 dotarł do poziomu 2 350 pkt (-0,90%) będącym kluczowym wsparciem. Końcowa część sesji została zdominowana przez sprzedających i ostatecznie WIG20 zakończył czwartkową sesję na poziomie 2 339 pkt (-1,27%), indeks szerokiego rynku zamknął się analogicznym spadkiem przy całkowitych obrotach wynoszących ponad 1 mld zł. Czwartkowa słabość Wall Street oraz zwłaszcza negatywne sygnały generowane przez niemiecki DAX mogą skutecznie oddalić perspektywę odreagowania na Książęcej. Sentyment na warszawskim parkiecie jest niezmiennie kształtowany przez czynniki geopolityczne oraz kiepską passę rynków wschodzących. Dzisiejsze dane o CPI i podaży pieniądza tradycyjnie bez echa.

Technika

Nakreślony w środę cień sugerujący potencjał do obrony skośnego, średnioterminowego wsparcia okazał się pułapką na liczących na szerszą mobilizację popytu. Determinacja podaży okazała się wyraźnie większa i kolejna czarna świeca rozjechała tak środowe minima jak i dolny band. Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować, że padł również okrągły poziom 50 000 pkt. Ogółem sytuacja jest w miarę oczywista; rozpędzający się ADX klarownie podkreśla aktualny układ sił na rynku; chętnym do zakupu pozostaje czekać na wyraźny sygnał zmiany tendencji.

Szybkie oscylatory konsekwentnie zmierzają w obranym kierunku. Aktualnie, wyznacznikiem potencjału strony popytowej okaże się przypuszczalnie zachowanie RSI, który zbliża się do horyzontalnego wsparcia. Z jednej strony styczniowe minima mogą stanowić pretekst do wyhamowania, z drugiej podaż nie wydaję się słabnąć. /tc/

JSW
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 rok.
BM BPH Wyniki spółka w 4Q’13 są zbliżone do prognoz. Przychody spadły do 1,84 mld zł (-3,1% r/r), rynek oczekiwał nieco więcej 1,85 mld zł. Marża brutto ze sprzedaży utrzymała się na niskim poziomie i wyniosła 14%, co skutkowało wypracowaniem zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 258 mln zł. EBIT wyniósł 29,4 mln zł (wobec straty 36,5 mln zł w 4Q’12) a zysk netto wzrósł do 5,6 mln zł (wobec 40 mln zł straty netto w 4Q’12). Tym samym nieznacznie został przebity konsensus, który zakładał odpowiednio 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz blisko 11 mln zł straty netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej. W skali roku przychody Grupy wyniosły 7,6 mld zł (-13,5% r/r), na czym odbiły się ewidentnie spadki cen węgla. Średnie ceny węgla koksowego w całym 2013 r spadł o blisko 25% r/r, węgla do celów energetycznych o ~15% r/r, a koksu o ~22 % r/r. Przychody ze sprzedaży w segmencie węglowym spadły do 3,56 mld zł (-13,9% r/r), a przychody segmentu koksowego spadły do 3,7 mld zł (-14% r/r). Wszystko pomimo wzrostu produkcji węgla ogółem do 13,6 mln ton (+0,7% r/r), przy produkcja węgla koksowego wzrosła do 9,8 mln ton (+3,2% r/r), oraz wyprzedawaniu zapasów (wzrost sprzedaży węgla do 14,4 mln ton (+13,4% r/r). Produkcja koksu również wzrosła, do 3,9 mln ton (+2,6% r/r), przy sprzedaży na poziomie 3,9 mln ton (+2,6% r/r). Skonsolidowana EBITDA w 2013 r. wyniosła 1,4 mld zł (-41% r/r). Najmocniej spadła EBITDA w segmencie węglowym, bo do poziomu 992 mln zł (wobec 2,1 mld zł w 2012 r.). Segment koksowy wypracował natomiast 266 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost wobec 103 mln zł w 2012 r. Prognozy dotyczące produkcji węgla na 2013 r. spółka zrealizowała, dzięki produkcji węgla do celów energetycznych (+9 pp względem prognozy. Produkcja węgla koksowego była niższa od prognozy o 2,1 pp. Prognozy dot. produkcji koksu zostały przebite o 4,5 pp. Spółka podała iż zakładany CAPEX na 2014 roku wyniesie 2,2 mld zł./js/

ULMA
Spółka opublikowała wyniki za 2013 r.
BM BPH W czwartym kwartale ub. roku przychody ze sprzedaży spadły o 20,5% r/r do 52,33 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży spadła o 13,7 p.p. do 10,8%, co łączeni przełożyło się na spadek zysku brutto ze sprzedaży o 65% r/r do 5,64 mln zł. W okresie minionego kwartału koszty sprzedaży spadły o 62,5% r/r do 2,35 mln zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 16,8% r/r do 3,96 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego spółka odnotowała spadek o 92,1% r/r do 0,57 mln zł (w IV kw. marża EBIT zmniejszyła się o 9,9 p.p. do 1,1%). W minionym kwartale ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych spadło z 1,17 mln zł do 0,62 mln zł. Na poziomie zysku netto spółka odniosła spadek o 99,2% r/r do 0,04 mln zł. W całym roku przychody ze sprzedaży spadły o 19,2% r/r do 209,47 mln zł. Spadek ten podyktowany był w znacznej mierze słabą koniunkturą w sektorze budownictwa na rynku polskim oraz spadającymi cenami produktów i usług, mających swoje źródło w wojnach cenowych pomiędzy uczestnikami rynku. Zysk operacyjny zmniejszył się o 88% r/r do 3,91 mln zł, a zysk netto spadł o 99,5% r/r do 0,09 mln zł. Roczny przepływ operacyjny wyniósł +97,85 mln zł wobec +141,87 mln zł, w samym IV kw. 2013 r. cash flow operacyjny wyniósł +26,41 mln zł wobec +33,76 mln zł przed rokiem.

Police
Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie 23,25 mln zł na dywidendę za 2013 roku.

PANOVA
1) Zarząd P.A. Nova podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r. Byłaby ona podobna do tej z zysku za 2011 r., kiedy spółka wypłaciła akcjonariuszom 0,5 zł na akcję - podała E. Bobkowska, prezes spółki. Dodała, że zarząd będzie wnioskował o przedłużenie obowiązywania skupu akcji własnych.
2) P.A. Nova oczekuje, że w tym roku wypracuje co najmniej podobne przychody jak przed rokiem i zanotuje wyższe zyski - podała E. Bobkowska, prezes spółki. Pod koniec lutego spółka ruszyła z realizacją Galerii Galena w Jaworznie wartej ponad 190 mln zł. Myśli także o rozpoczęciu projektu mieszkaniowego w Przemyślu.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,5 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,9%. /tk/

JWCONSTRUCTION
JW Construction planuje emisję do 40,5 mln akcji z zachowaniem prawa poboru - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 kwietnia. Spółka chce pozyskać z planowanej emisji akcji około 140 mln zł, które zamierza przeznaczyć na inwestycje. Główny akcjonariusz spółki, J. Wojciechowski zamierza uczestniczyć w emisji w proporcji wynikającej z przysługującego mu prawa poboru - podała spółka.

NOWA GALA
Ceramika Nowa Gala zakłada, że stopniowo będzie dochodziła do docelowego poziomu rentowności EBITDA wynikającego ze strategii. Nowa polityka dywidendowa będzie obowiązywała już od wypłaty z zysku za 2013 r. Spółka przewiduje kilkuprocentowy wzrost rynku płytek w 2014 r.

IMPEL
Zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

PGE
1) Spółka spodziewa się, że rozstrzygnięcie przetargu na blok w Turowie nastąpi najpóźniej w drugim kwartale tego roku - poinformował M. Woszczyk, prezes.
2) Prezes spółki M. Woszczyk spodziewa się kontynuacji wzrostów cen energii na rynkach terminowym i spotowym.
3) EBITDA grupy PGE w tym roku będzie pod presją. Wyniki w segmentach obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej będą "widocznie" słabsze rok do roku - poinformowała M. Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych spółki.

MLPGROUP
MLP Group oczekuje w tym roku dwucyfrowego wzrostu wyników, a także wynajętej powierzchni i aktywów netto. Spółka prowadzi inwestycje w rozbudowę swoich dwóch parków logistycznych i zakłada, że w II kwartale uda się jej zrealizować co najmniej jedną akwizycję. Zarząd rozważa wypłatę dywidendy za 2013 r.

ORANGE
Orange Polska podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy sponsorowania piłkarskiej reprezentacji Polski na kolejne lata - podała spółka. Obowiązujący kontrakt wygaśnie 31 lipca 2014 r.

JSW
1) JSW zamierza w 2014 roku ponieść nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2,17 mld zł.
2) JSW chce w tym roku zwiększyć produkcję węgla o 1,2% do 13,79 mln ton, a produkcję koksu o 2,8% do 4,05 mln ton.

PEIXIN
1) Zarząd Peixin International rekomenduje wypłatę 0,12 euro dywidendy na akcję z zysku wypracowanego przez spółkę w 2013 roku.
2) ZW spółki zwołane na 24 kwietnia zdecyduje o emisji do 4 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,12 euro na akcję (0,51 zł) oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,5%. /tk/

PGNIG
Prezes PGNiG M. Zawisza nie widzi dziś żadnych szans na przeprowadzenie publicznej oferty akcji Exalo Drilling, ani PGNiG Technologie. W jego ocenie nie mają cech, które gwarantowałyby sukces giełdowego debiutu. Prezes powiedział, że spółki najpierw muszą przejść gruntowną restrukturyzację, a gdy zaczną pokazywać dobre wyniki, spółka zdecyduje, co dalej z nimi robić. /PARKIET/

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania IMPEL
Notowania JSW
Notowania JWCONSTR
Notowania MLPGROUP
Notowania NOWAGALA
Notowania PANOVA
Notowania PEIXIN
Notowania PGE
Notowania PGNIG
Notowania Police
Notowania ULMA
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda