BM BPH: rynek akcji

18.03.2014 09:06  Komentarze giełdowe
Wzrosty, jakie zapanowały na europejskich rynkach kapitałowych na starcie poniedziałkowych notowań były efektem uspokojenia konfliktu na Krymie. Brak zagrożenia ze strony czynnika politycznego zachęcił inwestorów do kupowania akcji. W Warszawie po ubiegłotygodniowej huśtawce nastrojów poniedziałkowy poranek  przyniósł wzrost na indeksie WIG20 o 0,30% do poziomu 2 348 pkt. 

Poranne uderzenie popytu pozwoliło na sforsowanie oporu jakim był poziom 2 350 pkt. Wśród spółek z WIG20 pozytywnie wyróżniały się akcje Banku Handlowego, mBanku i Kernela, które drożały powyżej 4% w pierwszej fazie sesji. Na przeciwnym biegunie były akcje Orange i Eurocash, choć skala przeceny walorów była niewielka i wynosiła poniżej 2%. Z upływem czasu strona popytowa dominowała na rynku przy prawie jednoprocentowych wzrostach na głównych indeksach i obrotach nieprzekraczających 200 mln zł.

Półmetek przyniósł stagnacje i niewielkie zmiany wartości indeksu blue chip. Opublikowana inflacja konsumencka w strefie euro nie wpłynęła w istotny sposób na zachowania inwestorów przy Książęcej. Kolejny atak popytu nastąpił po dobrym odczycie produkcji przemysłowej zza Oceanu. Indeks WIG20 wspiął się na wysokość 2 380 pkt i do końca sesji pozostał w okolicach dziennych maksimów. Ostatecznie indeks największych spółek zamknął się na zakończeniu notowań na poziomie 2 394 pkt (+2,26%), indeks WIG zwyżkował o 2,61% przy całkowitych obrotach wynoszących ponad 835 mln zł.
 
Technika

Poniedziałkowa sesja przyniosła mocne odbicie indeksu WIG. Na wykresie świecowym pojawił się wysoki biały korpus nieposiadający cieni, co oznacza siłę rynku i zapowiada dalszy ruch wzrostowy. Ponadto ostatnie trzy świece utworzyły na wykresie formację gwiazdy porannej, która także zwiastuje odwrócenie spadków. Po trzecie oscylator RSI obronił dolny poziom hamujący jego spadki w trakcie korekt a pomiędzy RSI oraz kursem zaznaczyła się dywergencja pozytywna.

Wszystko to razem daje kupującym bardzo dobrą pozycję wyjściową by skierować kurs indeksu przynajmniej w okolice lutowych maksimów na 54 000 pkt. Tam także znajduje się aktualnie górne ograniczenie kanału spadkowego w którym kurs indeksu porusza się od jesieni ub. roku. Słabym punktem wczorajszej zwyżki jest niski obrót, który nie do końca potwierdza skalę wzrostu. Można zatem przypuszczać, że strona podażowa będzie jeszcze próbowała zaatakować połowę wczorajszej świecy i nieznacznie skorygować ten wzrost. /tk/

TAURON
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 2013 r.
BM BPH W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży spadły o 24,7% r/r do 4 921,69 mln zł, co stanowi niespełna 2% poniżej konsensusu rynkowego w kwocie 5 007,3 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się o 0,7 p.p. do 11,3%, co łączenie ze spadkiem przychodów, pociągnęło za sobą spadek zysku brutto ze sprzedaży o 29,2% r/r do 555,06 mln zł. Spółka odnotowała także spadek pozostałych marż (marża EBIT spadła z 5,1% do 4,6%, a marża netto – z 3,2% do 1,9%). W minionym kwartale koszty sprzedaży spadły proporcjonalnie do spadku przychodów i wyniosły 155,99 mln zł, a koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 38% r/r do 138,12 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego odnotowano spadek o 32,4% r/r do 224,96 mln zł, przy czym rynek oczekiwał spadku aż do 93,5 mln zł. Zysk netto w IV kwartale zmniejszył się o 53,9% r/r do 95,47 mln zł, co było pozytywnym zaskoczeniem, gdyż konsensus rynkowy zakładał spadek zysku netto do 36,6 mln zł. Ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wzrosło z 63,46 mln zł do 81,68 mln zł. W minionym kwartale spółka wygenerowała dodatni przepływ pieniężny w kwocie 685,33 mln zł wobec 811,51 mln zł przed rokiem. /tk/

NEUCA
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 r.
BM BPH Wyniki za 2012 r. zostały skorygowane w porównaniu do pierwotnie publikowanych wyników o nieznaczne kwoty (m.in. zysk operacyjny o -0,44 mln zł, zysk netto o -0,4 mln zł). Spółka zrealizował prognozę publikowaną na początku roku zakładającą wypracowanie 77 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, przy czym w prognozie zakładany był wzrost rynku hurtu aptecznego o 3-4% r/r (w rzeczywistości 10% r/r). Spółka w całym 2013 r. miała dynamikę 1,9% r/r na sprzedaży, wypracowując blisko 5,9 mld zł przychodów, przy rynku rosnącym o blisko 10% w skali roku. Spadek marży brutto o 0,5 p.p. – efekt spadku marż na lekach refundowanych to ok. -1 p.p. - obniżył wynik brutto ze sprzedaży do 552 mln zł (-2,5% r/r). Poprawę wyniku EBIT oraz EBITDA zapewniły jednak cięcia kosztowe (koszty sprzedaży -5% r/r. i koszty zarządu podobnie). Ostatecznie EBITDA wyniosła 127 mln zł, co oznacza wzrost o 8,2% r/r, a zysk operacyjny wzrósł do 102,5 mln zł (+9,2% r/r). przy czym spółka zaznacza spadek dotacji o 4,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. W całym 2013 r. spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 85,3 mln zł (+31,3% r/r), a po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych 80,5 mln zł (+13% r/r). W samym 4Q’13 wyniki były nieco poniżej konsensusu rynkowego, głównie za sprawą mniejszych przychodów, które wyniosły 1,41 mld zł (-3,2% r/r), EBITDA spadła do 23,1 mln zł (-16% r/r), a zysk operacyjny 17,1 mln zł (-21% r/r) wobec konsensusu zakładającego 18 mln zł. Zysk netto również rozminął się z rynkowymi oczekiwaniami, które średnio zakładały 15,5 mln zł, podczas gdy spółka wypracował 13,9 mln zł (-7,2% r/r). Spółka podaje, iż zamierza kontynuować rozwój przychodni, w które zamierza zainwestować ok. 30 mln zł. Poza tym kontynuowany będzie rozwój marek własnych.  CAPEX na 2014 rok to ~44,6 mln zł, przeznaczone na m.in. budowę linii do pakowania leków, zmiana alokacji magazynów, optymalizacja systemu do zarządzania zapasami. (konsensus PAP)/js/

BUDIMEX
Oferta konsorcjum Budimeksu za 280,8 mln zł brutto okazała się druga pod względem ceny na dokończenie odcinka drogi ekspresowej S69 na odcinku węzeł Mikuszowice - Żywiec. Najtańsza okazała się oferta Mota-Engil za 260,9 mln zł. Budżet inwestora to 384,6 mln zł brutto.

ABC DATA
Zarząd ABC Data rekomenduje przeznaczenie na dywidendę całego zysku jednostkowego wypracowanego w 2013 roku, który wyniósł 39,34 mln zł.
Cel, jakim jest zwiększenie przez ABC Data EBITDA w 2014 r. do 100 mln zł, jest bardzo ambitny. Spółka w ciągu kilku tygodni poda prognozę na 2014 r.
BM BPH Taka wysokość dywidendy oznaczałaby yield brutto na poziomie ~7,5%. Z kolei wypracowanie w 2014 r. EBITDA powyżej 100 mln zł oznaczałoby dynamikę powyżej 25% r/r, wobec przeszło 35% w 2013r. Rynkowy konsens na chwilę obecną zakłada EBITDA’14 na poziomie 96 mln zł./js/

Comarch
Comarch, który w 2013 r. miał 158 mln zł przychodów z segmentu publicznego, spodziewa się, że w 2014 r. sprzedaż dla tego segmentu będzie co najmniej utrzymana. Wyzwaniem dla segmentu publicznego będzie rok 2015 r. - wiceprezes P. Prokop.

ROPCZYCE
Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce będzie rekomendował WZ wypłatę z zysku za 2013 r. 0,45 zł dywidendy na jedną akcję.
ZM Ropczyce planują nakłady inwestycyjne w 2014 r. na poziomie 15 mln zł, a łączna wartość realizowanych inwestycji wynosi w grupie 41 mln zł. Przejęcie ZM Invest, którego finalizacja była zapowiadana na 2013 r., zostanie dokonane do końca 2014 r.
BM BPH Proponowana wysokość dywidendy implikuje yield w wysokości 1,9% brutto./js/

EKO EXPORT
Eko Export prognozuje, że w 2014 roku wypracuje 30,1 mln zł zysku netto i 65 mln zł przychodów.
BM BPH Zrealizowanie prognozy spółki oznaczałoby, że Eko Export jest obecnie handlowany przy p/e’14=~15x./js/

COLIAN
Colian zamierza przeprowadzić dużą emisję akcji. Będzie skierowana do Ipopemy 21 FIZ. Emisja ma związek z ubiegłorocznym przejęciem Solidarności. Jak dowiedziała się "Rz", całkowita wartość oferty nie przekroczy 110 mln zł. Cena emisyjna wyniesie 2,15 zł./Rzeczpospolita/

OTMUCHÓW
Cele Otmuchowa na ten rok to wzrost obrotów i poprawa rentowności. W końcowej fazie jest restrukturyzacja grupy. Spółka nie wyklucza przejęć w przyszłości, jeśli nadarzy się okazja./Parkiet/

LENA LIGHTING
Zarząd Leny Lighting proponuje, by z zysku netto za 2013 rok spółka wypłaciła 0,30 zł dywidendy na akcję.
BM BPH Proponowany podziała zysku implikuje stopę dywidendy na poziomie 7,1%./js/

SEKO
Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,32 zł.
BM BPH Tym samym yield brutto, przy aktualnej kapitalizacji Seko wyniósłby blisko 4%. /js/

ULMA
Walne P.A. Nova zdecyduje 16 kwietnia o wypłacie w formie dywidendy blisko 5 mln zł z zeszłorocznego zysku, co daje 0,5 zł na akcję.
BM BPH … co przy aktualnej wycenie spółki implikuje yield w wysokości 2,9%.

TPH
Tele-Polska Holding zawiesza ofertę publiczną akcji serii E z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania ABCDATA
Notowania BUDIMEX
Notowania COLIAN
Notowania Comarch
Notowania EKOEXPORT
Notowania LENA
Notowania NEUCA
Notowania OTMUCHOW
Notowania ROPCZYCE
Notowania SEKO
Notowania TAURONPE
Notowania TPH
Notowania ULMA
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda