BM BPH: rynek akcji

20.03.2014 09:17  Komentarze giełdowe
Relatywnie udana wtorkowa sesja w Stanach Zjednoczonych, a także środowa na tokijskiej giełdzie przełożyły się na niewielką poprawę porannych nastrojów wśród warszawskich inwestorów. Samo otwarcie indeksu WIG20 wypadło na małym sześciopunktowym plusie (2 385 pkt).

Niestety już po pierwszych minutach handlu, w których strona popytowa próbowała bronić nieskutecznie poziomu wtorkowego zamknięcia, do głosu doszły niedźwiedzie i sprowadziły w drugiej godzinie handlu indeks warszawskich blue chip do przedpołudniowego minimum na poziomie 2 366 pkt czyli na ponad półprocentowym spadku. Kolejny dzień na plus wyróżniały się walory ukraińskiego Kernela, którego ceny akcji rosły nawet znacznie powyżej trzech procent. Na drugim biegunie znalazły się akcje miedziowego kombinatu KGHM, których ceny spadały po południu przez moment prawie sześć procent m.in. z powodu dalszej przeceny na rynku miedzi i srebra.

O godzinie 14-tej opublikowano w Polsce gorszy od rynkowych oczekiwań wzrost wartości produkcji przemysłowej za luty 2014 r. co w oczywisty sposób nie poprawiło nienajlepszej atmosfery panującej na rodzimym parkiecie. Ostatecznie indeks WIG20 zakończył dzień na 0,8% minusie (2 360 pkt) z obrotami przekraczającymi poziom 677 milionów złotych. Dziś dla nastrojów rynkowych ważne będą dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w poprzednim tygodniu oraz dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym w lutym.

Technika

Środowa sesja ponownie korygowała poniedziałkowy wzrost kursu indeksu, jednak skala spadów była raczej skromna. Strona kupująca była zdolna obronić pierwsze wsparcie, jakim jest połowa białego korpusu z poniedziałku, co w dalszym ciągu premiuje posiadaczy akcji. Osiągnięcia kupujących z ubiegłego piątku oraz z bieżącego poniedziałku mogłyby zostać zanegowane dopiero wtedy, gdyby kurs WIG spadł w cenach zamknięcia poniżej 49 200 pkt, gdyż to załamałoby pozytywną wymowę obu białych świec, a ponadto kurs indeksu spadłby w cenach zamknięcia poniżej linii trendu wzrostowego.

Oscylator RSI w dalszym ciągu wspiera popyt, co zapowiada odbicie kursu przynajmniej w rejon 52 500 pkt. Z kolei ADX wskazuje na względnie wyrównany układ sił z niewielką przewagą podaży, ale aby strona sprzedająca mogła myśleć o dalszym spychaniu indeksu, to na początek WIG musiałby przebić minima ze stycznia na 49 800 pkt. Z obecnej perspektywy scenariusz ten jest jednak odległy. /tk/

Bogdanka
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 2013 r. Przychody w 4Q 2013 r. wyniosły 481,5 mln zł, EBIT 117,2 mln zł a zysk netto 105 mln zł.
BM BPH Spółka zamknęła rok wynikami lepszymi niż przed rokiem. Wysokie wyniki wygenerowane zostały również w ostatnim kwartale roku. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży pozostała produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Sprzedaż w 4 Q 2013 r. wzrosła o 8,6% r/r a w całym okresie o 3,5% r/r. Zysk ze sprzedaży brutto w 4Q wrósł o 54,4% r/r a w całym roku o 11,3% r/r. co było zasługą wzrostu marży, która wyniosła odpowiednio 33% (wzrost o 9,8 p.p.) oraz 31,3% (wzrost o 2,2 p.p.). Zysk operacyjny wzrósł w 4Q 142% r/r a marża EBIT o 13,4 p.p. do poziomu 24,3%. W 4Q duży wpływ na EBIT miały pozostałe przychody, które wyniosły 1,5 mln zł wobec -27,4 mln zł rok wcześniej, co wynikało z utworzenia i rozwiązania rezerwy na zobowiązania wobec spółki Mostostal Warszawa SA. oraz pozostałe zyski/straty netto (strata w 4Q 2013 r. wobec zysku w 2012 r.). W 2013 r. zysk operacyjny spółki wzrósł o 9,1% a marża na EBIT wyniosła 22,4% r/r (wzrost o 1,2 p.p.). Skorygowany o rezerwy i odpisy EBIT wyniósł w 2013 r. 469,9 mln zł wobec 405 mln zł w 2012 r. co stanowi wzrost r/r o 16%. W 4Q zeszłego roku na poziomie netto wygenerowany został pokaźny zysk prawie trzy razy wyższy niż przed rokiem a w ujęciu całego roku zysk netto został poprawiony o 6,7% r/r. Marża netto ukształtowała się na poziomie odpowiednio 21,8% r/r (wzrost o 13,9 p.p.) i 17,3% r/r (wzrost o 0,5 p.p.). Wyniki kwartalne na poziomie sprzedaży okazały się nieznacznie niższe niż konsensus rynkowy/PAP/, ale na poziomie zysków znacznie go przekroczyły. Spółka poinformowała dodatkowo, że planuje wydać w tym roku na inwestycje 708,25 mln zł wobec 580,9 mln zł inwestycji zrealizowanych w 2013 roku. /afr/

ACTION
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za 2013 r.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w IV kw. wzrosły o 29,6% r/r do 1 487,97 mln zł, co było powyżej oczekiwań rynkowych o 3,8%. Spółka poprawiła marżę brutto ze sprzedaży o 0,7 p.p. do 6,7%, co łącznie przełożyło się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 44,8% r/r do 99,23 mln zł. W minionym kwartale koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 59,3% r/r do 61,49 mln zł, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 54,6% r/r do 8,83 mln zł. Spółka zaraportowała praktycznie taki sam wynik operacyjny, który wyniósł 28,31 mln zł i był o 5,6% wyższy niż oczekiwania rynkowe. Na poziomie zysku netto osiągnięto 19,37 mln zł (wzrost o 15,1% r/r), co jednak było poniżej oczekiwań wynoszących 20,6 mln zł. W całym roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 35,1% r/r do 4 749,18 mln zł, roczny zysk operacyjny wzrósł o 20,2% r/r do 82,05 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 27,5% r/r do 61,61 mln zł. W 2013 r. spółka osiągnęła dodani przepływ operacyjny w kwocie 101,34 mln zł wobec 14,74 mln zł w 2012 r. W IV kw. cash flow operacyjny wyniósł 55,32 mln zł.

Pelion
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2013 r.
BM BPH Wyniki spółki w 4Q’13 są nieco gorsze od konsensusu. O ile jeszcze przychody rosły zgodnie z oczekiwaniami i wyniosły 1,83 mld zł (+4,4% r/r), to już na poziomie zysku brutto ze sprzedaży widać poważne osunięcie w ujęciu r/r, do 206 mln zł (+11% r/r). Tym samym marża brutto wyniosła 11,3% (-1,9 p.p. r/r) - za spadek odpowiedzialny zapewne spadek marż na lekach refundowanych. Wyraźnie rozczarował wynik EBIT, który wyniósł 18,7 mln zł (-56% r/r), podczas gdy konsensus zakładał 37 mln zł. W rezultacie zysk netto na poziomie 32,4 mln zł zdecydowanie rozminął się z zakładanym przez rynek zyskiem 32 mln zł. W całym 2013 r. spółka uzyskała przychody o 9,2% r/r, tj. 7,3 mld zł., pomimo to zysk brutto wzrósł nieznacznie do 836,4 mln zł (+1,1% r/r – efekt spadku marży na lekach refundowanych). M.in. cięcia kosztowe pomogły wypracować lepsze marże na poziomie operacyjnym i netto, odpowiednio 1,8%, 1,4%. Tym samym EBITDA wzrosła do 164 mln zł (17,8% r/r), EBIT do 128 mln zł (+27% r/r), a zysk netto do 100 mln zł (+74,6% r/r). W 2014 roku spółka planuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych 88 mln zł, w tym przede wszystkim rozbudowa i modernizacja bazy logistycznej, modernizacja budynków i zakup sprzętu i oprogramowania IT. Spółka nie wyklucza inwestycji kapitałowych w segmencie detalicznym i hurtowym. (konsensus PAP)/js/

PGE
PGE chce w latach 2014-18 wydać na inwestycje ok. 40 mld zł – D. Marzec, wiceprezes PGE.

TAURON
Tauron podpisze w czwartek z PIR list intencyjny w sprawie finansowania projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Łagisza – D. Lubera, prezes Tauronu.

ORANGE, mBank
Orange Polska i mBank, w ramach powołanego oddziału banku, będą świadczyć usługi finansowe dedykowane użytkownikom smartfonów i tabletów. W latach 2020-2023 Orange będzie miał prawo nabycia części wspólnego przedsiębiorstwa, także przez bank utworzony wspólnie z mBankiem.

GETIN HOLDING
Grupa Getin Holding w 2014 roku skupi się na rozwoju banku w Polsce, stabilizacji biznesu na Wschodzie i będzie poszukiwała możliwości akwizycyjnych. Bank na Ukrainie znacząco ograniczył kredytowanie, jednak zysk netto grupy w 2014 roku wzrośnie w tempie dwucyfrowym – R. Juszczak, prezes Getin Holdingu.
Getin Holding nie wyklucza, że z zysku osiągniętego w 2013 roku wypłaci dywidendę.

OPEN FINANCE
Open Finance widzi szanse na poprawę zyskowności w 2014 roku, jednak znaczącej poprawy zyskowności spodziewa się w 2015 r., kiedy widoczne będą synergie kosztowe z optymalizacji sieci placówek. Zarząd spółki może rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. – M. Kühn, prezes spółki.

ECHO
Zarząd Echo Investment zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 200 mln zł.

Comarch
Comarch, który w 2013 r. zrealizował 5,7 mln zł przychodów ze sprzedaży rozwiązań ERP w chmurze, chce w 2014 r. zwiększyć przychody w tym modelu do 8 mln zł - wiceprezes Comarchu Z. Rymarczyk. Podtrzymał, że całoroczna sprzedaż segmentu ERP powinna wzrosnąć o 7-10%.

Robyg
Zarząd Robygu zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2013 r. w wysokości 0,08 zł na akcję.

JW CONSTRUCTION
JW Construction planuje uruchomić w 2014 roku inwestycje w spółkach celowych, które obejmą 2 300 lokali - podało JW Construction w sprawozdaniu zarządu za 2013 r. Spółka liczy na wzrost sprzedaży w kolejnych latach.

DUDA
PKM Duda liczy, że w tym roku CAPEX grupy znajdzie się co najmniej na poziomie amortyzacji. Poza inwestycjami odtworzeniowymi spółka liczy także na pewne inwestycje w rozwój produkcji. PKM Duda myśli o zmianie struktury zadłużenia.
PKM Duda chce pokazywać stabilne, rosnące wyniki, jednak ten rok może być trudny ze względu na wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. W ocenie przedstawicieli spółki, problemem branży mięsnej jest zwłaszcza konieczność wstrzymania eksportu na rynki azjatyckie.

Presco
PRESCO chce w 2014 roku dalej rozwijać się na rynku rosyjskim, kupując portfele za 10 mln zł oraz budując własną organizację. W obliczu wzrostu kosztów i długości postępowań sądowych w Polsce spółka zamierza zwiększać poziom ugód w portfelu zamieniając wierzytelności na pożyczki dla dłużników.

LSI SOFTWARE
Zarząd LSI Software zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 619,5 tys. zł, czyli 0,19 zł na akcję.

LIVECHAT SOFTWARE
Oferta spółki Livechat Software obejmuje 3 237 500 akcji, które zamierzają sprzedać akcjonariusze spółki. Akcje oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Debiut akcji na GPW planowany jest do 10 kwietnia.
Livechat Software, który rozpoczyna ofertę i chce wejść na GPW, nie wyklucza, że w przyszłości będzie notowany na Nasdaq lub NYSE. Spółka spodziewa się, że dzięki nisko kosztowemu modelowi działalności, tendencja wysokich marży będzie utrzymywana. Livechat obecnie nie potrzebuje wysokich nakładów na rozwój i większość zysków chce przekazywać akcjonariuszom.
Cena maksymalna sprzedaży akcji Livechat Software na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 23,5 zł.

PRIME CAR MANAGMENT
Prime Car Managment zamierza negocjować z bankami ws. zmian kowenantów kredytowych, aby umożliwić wypłacanie 75% jednostkowego zysku netto na dywidendę. Obecnie kowenanty ograniczają maksymalną wypłatę dywidendy do 60% zysku.
W ramach pierwotnej oferty publicznej spółki Prime Car Management, główny akcjonariusz zaoferuje do 4 763 536 akcji. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnym ruszą 20 marca, a instytucje będą mogły zapisywać się na papiery spółki od 3 kwietnia.

RYNEK PIERWOTNY
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Cube.ITG sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C1.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania ACTION
Notowania Bogdanka
Notowania Comarch
Notowania DUDA
Notowania ECHO
Notowania GETIN
Notowania JWCONSTR
Notowania LSISOFT
Notowania mBank
Notowania OPENFIN
Notowania Pelion
Notowania PGE
Notowania Presco
Notowania Robyg
Notowania TAURONPE
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda