BM BPH: rynek akcji

22.04.2014 09:03  Komentarze giełdowe
Bliskość psychologicznego wsparcia, jakim jest poziom 2 400 pkt na indeksie WIG20 stał się istotną barierą dla dalszych zniżek. Ostatnia w tym tygodniu sesja, z uwagi na czterodniową przerwę świąteczną rozpoczęła się od symbolicznej wzrostów indeksów. WIG20 wzrósł do poziomu 2 403 pkt (+0,32%), a WIG zwyżkował do poziomu 51 017 pkt (+0,20%).

Po trzech dniach wyprzedaży  nastroje wśród inwestorów w Warszawie wyraźnie się poprawiły. Przedpołudniowa faza sesji przyniosła lekką dominację strony popytowej i systematyczny, powolny wzrost indeksów powyżej poziomów środowego zamknięcia. Z indeksu największych spółek pozytywnie wyróżniały się akcje  PZU, Alior i BZWBK, których wzrosty przekraczały dwa procent. Na przeciwnych biegunie w pierwszej połowie sesji były akcje Orange przecenione przez rodzimych graczy o ponad jeden procent. Od godz. 11 na rynku przy Książęcej panował stoicki, świąteczny spokój, a indeksy poruszały się wzdłuż poziomu 2 415 pkt.

Choć opublikowana polska produkcja przemysłowa w marcu rozczarowała inwestorzy pozytywnie zareagowali na lepsze amerykańskie dane z rynku pracy wzrostem indeksu blue chips o kolejne 10 pkt. Na godzinę przed zakończeniem handlu wzrost na indeksie WIG20 wynosił ponad 1,20%. Kolejne próby podniesienia rynku przez stronę popytową kończyły się zdecydowanym ruchem podaży. Ostatecznie WIG20 zakończył sesję na poziomie 2 433 pkt co dawało 1,60 % wzrostu, indeks WIG zamknął sesję przy 1,17% zwyżce przy całkowitych obrotach przekraczających ponad 628 mln zł. Biorąc pod uwagę poniedziałkowe wzrosty w USA oraz umiarkowane zachowanie giełd w Azji w trakcie nieobecności graczy w Warszawie, dzisiejsze notowania mogą rozpocząć się na plusie. W trakcie dnia sytuację w dużej mierze zdefiniują natomiast popołudniowe dane z amerykańskiego rynku nieruchomości.

Technika

Ostatnia, przedświąteczna sesja okazała się udana dla posiadaczy długich pozycji. Indeks szerokiego rynku wzrósł o ponad 1% co w układzie technicznym dało wysoka białą świecę. Zakres notowań sięgnął 51 511 pkt, poziomu dającego dobre fundamenty na poświąteczne otwarcie. Sprzedający wyraźnie wystraszyli się obszaru 51 000 pkt a kontratak popytu od razu zakrył środową czarną świecę a także wyszedł powyżej luki z końca marca.

Tym samym w trakcie dzisiejszych notowań najbliższym oporem dla kontynuacji ruchu pozostaje dopiero obszar 51 814- 51 739 pkt. Wskaźnikowo czwartkowa sesja przyniosła odreagowanie w układzie szybkich oscylatorów. Niestety niewzruszony pozostał jeszcze ADX, podkreślający przewagę podaży z kwietniowych spadków. Poświąteczna sesja zapowiada się zatem pozytywnie choć o trwałości odbicia zadecyduje aktywność kupujących w obliczu najbliższego oporu. /afr/

PZU
PZU podpisał umowę zakupu od RSA spółek Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring A/S oraz działającego w Polsce Link4 - poinformowały spółki w czwartkowych komunikatach. Łączna kwota transakcji wyniesie około 360 mln euro.
Zarząd PZU planuje przedstawić decyzje w sprawie podziału zysku w maju - poinformował A. Klesyk, prezes spółki. PZU rozważa akwizycje na rynku medycznym i nie wyklucza, że do takiej transakcji może dojść w najbliższym czasie dodał Klesyk.
PZU posiada 12 mld zł kapitału, w tym od 6 do 8 mld zł na dalsze przejęcia, choć nie skłania się ku zakupom w sektorze bankowym, powiedział prezes spółki, w wywiadzie prasowym. BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA, s. 6

PKO BP
PKO BP sprzedał w I kwartale 2014 roku kredyty hipoteczne za blisko 3,2 mld zł i ocenia, że sprzedaż w II kwartale może być nieco niższa - poinformował W. Werochowski, dyrektor Departamentu Finansowania Klientów Indywidualnych PKO BP.

KGHM
KGHM rozpoczyna produkcję poniżej poziomu 1 200 metrów w obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy (GG-P).

PGNIG
Decyzja w sprawie kary dla PGNiG za niewykonanie obliga gazowego w 2013 roku zapadnie w drugiej połowie maja - poinformował PAP p.o. prezesa URE Maciej Bando. Urząd uważa, że nie ma szans na wykonanie przez spółkę obliga również w tym roku.

SYNTHOS
Walne Synthosa zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy kwoty 410,2 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję z zysku za 2013 r.
BM BPH Yield brutto na poziomie 6,0%. /tc/

TAURON
Grupa Tauron pracuje nad zwiększeniem mocy wydobywczych w swoich kopalniach - poinformował w czwartek prezes spółki D. Lubera. Jak dodał, oznacza to, że spółka nie będzie już raczej myślała o nabywaniu kopalń od innych podmiotów.

BUDIMEX
Oferta konsorcjum Budimeksu i Heilit+Woerner za 324,9 mln zł brutto okazała się druga pod względem ceny w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) do węzła Widawa Wrocław, zadanie 2. Najtańszą ofertę złożył Dragados za 310,5 mln zł.

AmRest
Grupa AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w I kwartale 2014 roku wyniosły 674,2 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r w złotych i 14,5% r/r w walutach lokalnych.

CYFROWY POLSAT/TVN
W dniach od 7 do 13 kwietnia największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował Polsat. Udział ten wyniósł 12,98%, co oznacza 59,06 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął TVN z udziałem na poziomie 11,7%, czyli wpływami rzędu 53,25 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.
W dniach od 7 do 13 kwietnia udział TVN w oglądalności wyniósł 12,55% wobec 12,86% tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,90% wobec 13,37% przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

Comarch
ARiMR zamknęła raport z obsługi przez Comarch systemów OFSA w sierpniu 2013 r. Agencja wystawi spółce notę księgową z tytułu naliczonych kar umownych, a ze względu na brak porozumienia pomiędzy stronami umowy w tym zakresie, będzie przedmiotem postępowania sądowego.

SANOK
Stomil Sanok prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia firmy Draftex Automotive, projektanta i producenta systemów uszczelnień karoserii samochodów osobowych. Przychody Drafteksu w 2013 r. wyniosły ok. 40 mln euro.

INTEGER
Zarząd Integera ustalił cenę emitowanych akcji serii L na 250 zł za papier - podała spółka w komunikacie. Integer pozyska ok. 222 mln zł z prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

ABC DATA
MCI Management nie zamierza sprzedawać akcji ABC Data, dopóki jej kurs nie wzrośnie powyżej 6 złotych, powiedział prezes MCI, C. Smorszczewski. /Parkiet/

Hygienika
Hygienika zawarła z 21 Concordia list intencyjny w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy przy realizacji inwestycji w sieci sklepów z branży drogeryjnej, higienicznej i z sektora FMCG, w tym w inwestycję Concordia w udziały Dayli Polska.

ROPCZYCE
Walne Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 2,98 mln zł z zysku netto za 2013 r., czyli 0,65 zł na akcję - poinformowała spółka w treści uchwał podjętych przez ZWZ 17 kwietnia. Kwota jest wyższa od propozycji zarządu, który rekomendował wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję.
BM BPH Yield brutto=2,7%. /tc/

Rafako/MOSTOSTAL WARSZAWA
Tauron Wytwarzanie podpisał z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa umowę na budowę boku w Elektrowni Jaworzno o wartości 4,4 mld zł netto. Gwarancje zwroty zaliczki i należytego wykonania umowy zostały wystawione przez PKO BP, PZU i BGK.

ORBIS
Spółka opublikowała wstępną informację o wynikach działalności w 1Q.
BM BPH Przychody grupy, według wstępnych danych, wyniosły w 1Q 128,5 mln zł (+3% r/r). Frekwencja wzrosła o 0,3 pp, do 45,6%. Średnia cena za pokój ukształtowała się na poziomie 196,7 zł (+3,2% r/r), zaś przychód na 1 dostępny pokój wyniósł 89,7 zł (+3,8% r/r). Spółka opublikuje sprawozdanie za 1Q w dniu 13.05.2014. /tc/

KERNEL
Kernel w trzecim kwartale roku obrotowego 2013/14 sprzedał 1,3 mln ton zboża, o ponad 100% więcej niż rok wcześniej. Z kolei sprzedaż oleju luzem wzrosła o 52%, do 264,5 tys. ton.

INDUSTRIAL MILK COMPANY
Industrial Milk Company szacuje wstępnie, że w tym roku dynamika wzrostu sprzedaży wyniesie do 50% r/r, a dynamika wzrostu zysku EBITDA do 20% r/r.

PATENTUS
Bieżący portfel zamówień Patentusa na poziomie grupy wynosi 45 mln zł. Spółka w 2014 roku liczy na podobne wyniki w ujęciu rok do roku - poinformował J. Duda, prezes Patentusa.

BLACK LION FUND
Black Lion Fund sprzedał nieco ponad 50% akcji Scanmedu Multimedis firmie Dadley Investments, która jest spółką zależną Life Healthcare Group z RPA. Wartość transakcji wyniosła 57,4 mln zł.

LENTEX
Walne Lenteksu zdecydowało o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2013 r. Zarząd Lenteksu podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Novity, by osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Proponowana cena akcji w wezwaniu wyniesie 35 zł za papier.
BM BPH Yield brutto=4,4%. /tc/

QUMAK
Qumak podpisał z generalnym wykonawcą inwestycji firmą IDS-BUD wart 46,8 mln zł kontrakt na dostawę, montaż i uruchomienie systemów zasilania, bezpieczeństwa i komunikacji multimedialnej w nowo budowanym Centralnym Laboratorium Politechniki Warszawskiej CEZAMAT.

PEKAES
Zarząd Pekaesu rekomenduje wypłatę 0,44 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok. Łącznie na dywidendę ma trafić 13,43 mln zł, czyli 99,9 proc. ubiegłorocznego zysku netto spółki.
BM BPH Yield brutto=4,2%. /tc/

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania ABCDATA
Notowania AmRest
Notowania BLACKLION
Notowania BUDIMEX
Notowania Comarch
Notowania CYFRPLSAT
Notowania Hygienika
Notowania IMCOMPANY
Notowania INTEGERPL
Notowania KERNEL
Notowania KGHM
Notowania LENTEX
Notowania MOSTALWAR
Notowania ORBIS
Notowania PATENTUS
Notowania PEKAES
Notowania PGNIG
Notowania PKOBP
Notowania PZU
Notowania QUMAK
Notowania Rafako
Notowania ROPCZYCE
Notowania SANOK
Notowania SYNTHOS
Notowania TAURONPE
Notowania TVN
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda