BM BPH: rynek akcji

25.04.2014 09:54  Komentarze giełdowe
Pomimo spadkowej sesji w Japonii jak również za Oceanem czwartkowe notowania na Książęcej rozpoczęły się od minimalnych wzrostów. Na otwarciu WIG20 wyniósł 2 454 pkt. Strona popytowa szybko jednak zdobyła zdecydowaną przewagę i indeks największych spółek zyskał kilkanaście punktów.

O 10-tej inwestorzy poznali stopę bezrobocia w Polsce jak również odczyt indeksu Ifo w Niemczech. Lepsze od prognoz dane zostały w zasadzie niezauważone przez inwestorów. Pozytywnie wyróżniały się akcje koncernu naftowego PKN Orlen, które zyskiwały ponad 2 %. Spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. które wyraźnie spodobały się inwestorom . Przez kolejne godziny indeks największych spółek oscylował w okolicach 2 470 pkt i charakteryzował się niewielką zmiennością. W drugiej części notowań za sprawą nadal napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie jak również gorszej od oczekiwań liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za Oceanem (329 tys. a oczekiwano 310 tys.) nastroje na warszawskim parkiecie pogorszyły się. Wzrostowe otwarcie na Wall Street nie powstrzymało rozpędzonych już niedźwiedzi i indeks największych spółek zanotował minimum sesyjne na poziomie 2 434 pkt.

Ostatnia godzina handlu przyniosła lekką poprawę nastrojów i ostatecznie WIG20 spadł o 0,25% do poziomu 2 447 pkt przy obrotach przekraczających 596 milionów złotych. Dzisiejsza sesja, wobec dość neutralnych zamknięć w USA i Japonii, może na starcie przynieść próbę odreagowania. W trakcie dnia nastroje wyznaczy prawdopodobnie popołudniowy odczyt amerykańskiego PMI dla usług, który zakończy tegotygodniową serię danych o aktywności gospodarczej w kwietniu oraz indeks Uniwersytetu Michigan. Nie bez znaczenia będzie eskalacja konfliktu na Ukrainie.

Technika

Duże niezdecydowanie inwestorów na WGPW przyniosła wczoraj za razem spadki jak i nowe lokalne maksimum czterodniowego odbicia. Górny cień świecy sięgnął 52 233 pkt, ale brak determinacji popytu szybko obrócił się przeciwko nim. W ostateczności podaży udało się przetestować obszar luki z wtorku. Odreagowanie w końcówce sesji zapewniło wyrysowanie w układzie dziennym niewielkiej szpulki z obustronnymi długimi cieniami.

Umiejscowienie świecy wskakuje na neutralizację połowy dotychczasowego ruchu wzrostowego, choć notowania indeksu zatrzymała wczoraj na SK5. Lekkie osłabienie w skali dnia przyniosło podobną reakcje w układzie szybkich oscylatorów. RSI jednak nadal przebywa w strefie neutralnej, podkreślając wespół z ADX równowagę na rynku. Tym samym w trakcie dzisiejszej sesji popyt będzie miał kolejną szansę na ponowienie ataku na wczorajsze szczyty. /afr/

ORANGE PL
Spółka opublikowała sprawozdanie za 1Q. Orange Polska potwierdziła całoroczny cel dla przepływów pieniężnych
BM BPH Wyniki telekomu okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, na czym zaważyły jednak istotnie zdarzenia o charakterze jednorazowym. Po kolei; przychody grupy w 1Q spadły o 8,3% r/r, do poziomu 2 995 mln zł, podczas gdy konsensus rynkowy był bardziej optymistycznym zakładając spadek obrotów o 6,2% r/r. Przychody z usług telefonii komórkowej spadły do 1 438 do mln zł z 1 533 mln zł rok wcześniej (-6,2% r/r), przy spadku ARPU do 31,8 zł z 37,9 zł w 1Q 2013 r. (-16,1% r/r). Segment telefoni stacjonarnej wypracował 1 420 mln zł przychodów (-8,6% r/r), przy spadku ARPU do 42,4 zł z 45,7 zł przed rokiem (-7,2% r/r). Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 1 142 mln zł (+10,6% r/r), o abstrahując od one-offów oraz kosztów restrukturyzacji przebiło średnią oczekiwań rynkowych zakładającą EBITDA na poziomie 1 008 mln zł. Raportowy poziom EBITDA zawyżyły istotnie zyski ze sprzedaży WP.PL (w 1Q zaksięgowano z tego tytułu 191 mln zł); skorygowana EBITDA (dodatkowo m.in. o koszty restrukturyzacji) wyniosła 951 mln zł wobec 1 051 mln zł w 1Q 2013 r. Zysk operacyjny wyniósł 391 mln zł (+62,2% r/r), przy konsensusie na poziomie 362 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 271 mln zł zysku netto, wobec 81 mln zł prze rokiem i 229 mln zł konsensusu. Organiczne przepływy pieniężne wyniosły 157 mln zł, wobec 210 mln zł rok temu. Orange Polska potwierdziła całoroczny cel dla przepływów pieniężnych. Gwoli przypomnienia, spółka spodziewa się że organiczne przepływy pieniężne będą w 2014 r. co najmniej stabilne względem roku 2013 (1 100 mln zł), z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. Konsensus PAP. /tc/

PKN ORLEN
PKN Orlen spodziewa się w 2014 r. poprawy marży rafineryjnej i utrzymania marży petrochemicznej powyżej 700 euro za tonę.
PKN Orlen skraca termin zakończenia zapisów na 1 mln obligacji detalicznych serii F, o wartości nominalnej do 100 mln zł, z 9 maja do 24 kwietnia.
PKN Orlen planuje w drugiej połowie roku aktualizację założeń do strategii z 2012 roku, ponieważ cele w niej postawione są zbyt ambitne. PKN Orlen podtrzymuje, że chce do końca czerwca przeprowadzić transakcję sprzedaży kolejnej transzy zapasów obowiązkowych - poinformował na telekonferencji wiceprezes spółki S. Jędrzejczyk.
W kwietniu, dzięki poprawie otoczenia makroekonomicznego, udało się zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych w Możejkach z niecałych 60 do 70% - dodał S. Jędrzejczyk. Ten rok zdecyduje o przyszłości Orlen Lietuva.

BUDIMEX
ZWZ Budimeksu uchwaliło przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2013 r. 302,53 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 11,85 zł na akcję.
Budimex liczy, że Budimex Nieruchomości przedsprzeda w 2014 r. ponad 1 000 mieszkań - poinformował prezes spółki D. Blocher.
Oferta Budimeksu za 53,3 mln zł netto została wybrana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne jako najkorzystniejsza na przebudowę infrastruktury tramwajowej w Gdańsku.
BM BPH Co do dywidendy; zgodna z marcową rekomendacją zarządu decyzja WZA implikuje yield brutto na poziomie 8,5%. Gwoli przypomnienia, uchwalona przez WZA kwota stanowi największą nominalnie dywidendę wypłąconą przez spółkę. W 2013 r. spółka wypłaciła 4,39 zł dywidendy na akcję (5,7% yieldu), przed dowma laty natomiast 10,33 zł, co dało stopę dywidendy na poziomie 13,5%. /tc/

KĘTY
Grupa Kęty ocenia, że po bardzo dobrym pierwszym kwartale i przy założeniu, że kolejne kwartały również będą udane, prognoza wyników spółki na 2014 rok może zostać przekroczona - poinformował członek zarządu Grupy Kęty Adam Piela. Prezes Grupy Kęty Dariusz Mańko poinformował, że spółka nie planuje na razie zmieniać prognozy. Na ewentualną decyzję w tej sprawie poczeka do czasu, gdy znane będą wyniki po dwóch kwartałach.
BM BPH Opublikowane wczoraj wyniki za I kwartał informują, że przychody ze sprzedaży okazały się być lepsze o 3,2% w odniesieniu do prognozy zarządu z 25 marca. Zysk operacyjny wzrósł o 89,1% r/r oraz okazał się być wyższy od prognozy o 7,5%. Z kolei zysk netto pobił górną granicę prognozy o 2,7%. Spółka zakłada osiągnięcie w tym roku sprzedaży na poziomie 1,74 mld zł, EBIT w kwocie 166,6 mln zł oraz 126,5 mln zł zysku netto. Prezes wskazuje, że wśród głównych trendów obserwowanych w I kwartale znaczenie ma systematyczna poprawa koniunktury w kraju, niska płynność finansowa odbiorców krajowych, która hamuje zwiększanie sprzedaży oraz utrzymujący się wzrost sprzedaży eskortowej. Według spółki w 2014 r. udział eksportu w sprzedaży wzrośnie do 42% z 40% odnotwanych w I kwartale. Przed rokiem udział ten wynosił 36%. /tk/

ENEA
Czwartkowe walne Enei zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na jedną akcję z zysku za 2013 rok, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki.
BM BPH Yield brutto=3,9%. /tc/

Ciech
Akcjonariusze Ciechu przegłosowali uchwałę zgłoszoną przez MSP o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego do 15 maja do godz. 12.00. Walne miało m.in. zdecydować o podziale zysku spółki za 2013 rok.

Police
Walne Zakładów Chemicznych Police zdecydowało o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu.
BM BPH Yield brutto=1,5%. /tc/

NETIA
Netia planuje przeprowadzenie skupu akcji własnych, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na skup ma wynieść 200 mln zł - podała spółka w projektach uchwał na walne, zwołane na 21 maja.

DOM DEVELOPMENT
Wyniki Dom Development w II i III kwartale będą słabe, marża brutto wyniesie wówczas mniej niż 20%. Największą część tegorocznego zysku spółka wypracuje w IV kwartale - poinformował wiceprezes spółki J. Zalewski. Spółka chce wydać na grunty w 2014 r. 180 mln zł.
Dom Development może uruchomić w II kwartale budowę maksymalnie siedmiu projektów na 1 100 mieszkań. Przedstawiciele dewelopera oczekują, że w II kwartale spółka sprzeda więcej mieszkań niż w I kwartale, a w całym roku sprzedaż wzrośnie szybciej niż w pierwszych trzech miesiącach roku.

NWR
Średnia uzgodniona cena dla dostaw węgla koksującego w drugim kwartale 2014 r., wynosi 85 euro za tonę. Średnia cena dla 80% oczekiwanej produkcji węgla energetycznego w roku 2014 została ustalona na poziomie 54 euro za tonę.

Warimpex
Warimpex planuje w najbliższym kwartale zaoferować nową transzę obligacji z programu emisji 50 mln euro - poinformował F. Jurkowitsch, prezes Warimpeksu. Spółka chce na przełomie 2014/2015 r. rozpocząć budowę obiektu biurowego w Krakowie o powierzchni ok. 20 tys. m kw.

PA NOVA
P.A. Nova oczekuje w 2014 r. wzrostu zarówno przychodów, jak i zysków, jednak dynamika poprawy będzie najprawdopodobniej niższa niż w bardzo dobrym dla spółki I kw. - wynika z wypowiedzi Ewy Bobkowskiej, prezes P.A. Nova.

INTROL
Spółka opublikowała prognozy na 2014 r.
BM BPH Zarząd producenta automatyki pomiarowej zakłada wypracowanie w br. 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+25,5% r/r) przy 450 mln zł przychodów grupy (+22,6% r/r). Prognoza implikuje waluację akcji spółki przy p/e’14=11,2x vs. aktualne p/e=14,0x. Spółka opublikuje sprawozdanie za 1Q w dniu 14.05. /tc/

ASSECO SEE
Walne Asseco South Eastern Europe zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2013 roku na dywidendę trafiło 16,6 mln zł, co daje 0,32 zł dywidendy na akcję.
BM BPH Yield brutto=3,6%. /tc/

ERGIS EUROFILMS
Zarząd Ergis-Eurofilms przyjął politykę dywidendową spółki, w ramach której będzie rekomendował wypłaty na poziomie 7,5-15% skonsolidowanego zysku EBITDA.

ZYWIEC
Walne zgromadzenie Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie łącznie 18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok.
BM BPH Yield brutto=4,3%. Wcześniej spółka wypłaciła już 5 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2013 rok, pozostałe do wypłaty 13 zł dywidendy na akcję implikują yield brutto=3,1%. /tc/

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania AssecoSEE
Notowania BUDIMEX
Notowania Ciech
Notowania DOMDEV
Notowania ENEA
Notowania ERGIS
Notowania INTROL
Notowania KETY
Notowania NETIA
Notowania PANOVA
Notowania PKNORLEN
Notowania Police
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
Notowania ZYWIEC
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda