DM PKO BP: Banki CEE - raport sektorowy - październik 2017

23.10.2017 08:47  Komentarze giełdowe
 Czekając na szybszy wzrost

W tym raporcie aktualizujemy nasze rekomendacje dla banków z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, z wyłączeniem Polski, uwzględniając: (1) poprawę prognoz dotyczących warunków makroekonomicznych i przyrostu kredytów, (2) pozytywne zaskoczenia związane z kosztem ryzyka, (3) nieoczekiwaną presję na marże odsetkowe na rynku czeskim i słowackim, (4) potencjalne podwyżki stóp procentowych w całym regionie, (5) potencjalną presję na marżę odsetkowe na Węgrzech.
 
Rekomendowane spółki
Nasze rekomendacje KUPUJ obejmują Moneta Bank i Erste Bank. W przypadku Moneta uwzględniliśmy wyższe założenia dotyczące przyrostu kredytów (ale kosztem marż odsetkowych), które w naszej opinii powinny korzystnie wpływać na wycenę spółki. Na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy ceny akcji Moneta zanotowały znaczący spadek, dlatego aktualizujemy naszą rekomendację do KUPUJ. Jeżeli chodzi o Erste Bank, podwyższenie ceny docelowej oraz rekomendacji na KUPUJ wynika z szybszego wzrostu, który przekłada się na poprawę marży odsetkowej.
 
Pozostałe banki
 
Rekomendację dla Komercni Banka obniżyliśmy do TRZYMAJ ze względu na wyższą od oczekiwanej presję na marżę na rynku krajowym, gdzie podwyżki stóp procentowych nie przyniosły poprawy w zakresie marży odsetkowej. Jednocześnie istnieje ryzyko, że przy obecnym poziomie wypłaty dywidendy, bank, ze swoją pozycją kapitałową, nie będzie w stanie skompensować tych czynników wzrostem portfela kredytowego.

Dla OTP Banku utrzymujemy rekomendację TRZYMAJ, pomimo doskonałych wskaźników kapitałowych i potencjału do poprawy polityki w zakresie dywidendy. Uwidaczniająca się presja na marże może dotknąć podstawowy rynek węgierski, uniemożliwiając mu (w przeciwieństwie do innych banków) poprawę marż odsetkowych. Wreszcie, dla Raiffeisen Banku
utrzymujemy rekomendację SPRZEDAJ (przy jednoczesnym podwyższeniu ceny docelowej). Wynika to głównie z istotnej naszym zdaniem niewydajności kosztowej tego banku, która uniemożliwia mu osiągnięcie potencjału i obniża jego wskaźnik REO do poziomu poniżej kosztu kapitału własnego.
 
Więcej informacji w załączniku
 
DM PKO BP
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda