Komentarz poranny 15 11 2017

15.11.2017 09:20  Komentarze giełdowe
Komentarz poranny 15 11 2017 Po znaczącym pogorszeniu się sentymentu na krajowym parkiecie w ostatnich dniach, na wtorkowej sesji obserwowaliśmy zatrzymanie spadków. WIG20 na początku tygodnia obronił wsparcie w rejonie 2 450 pkt. tworzone przez lokalny dołek z października. W gronie blue chipów wyróżniał się PKN Orlen (+2,75%), w trakcie sesji mocno odbił Eurocash, który zniwelował początkowe silne spadki. W gronie średnich spółek zniżkę kontynuował CD RED (-6,4%), przy czym również jej skala została zredukowana pod koniec sesji.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika wzrostu PKB w Polsce wzrosła do 4,7% r/r w III kwartale z 4,0% r/r w II kwartale br. (dane niewyrównane sezonowo) Tempo wzrostu gospodarczego okazało się spójne z naszą prognozą a zarazem nieco wyższe od oczekiwań konsensusu rynkowego (4,6% r/r). Jednocześnie w wartościach odsezonowanych gospodarka Polska rosła w tempie 1,1% kw/kw, co oznacza przyspieszenie w stosunku do lekko zrewidowanego w dół wyniku za II kwartał (+0,9% kw/kw).

Rozbicie wskaźnika PKB na jego poszczególne komponenty zostanie przedstawione przez GUS wraz z publikacją finalnych danych 30 listopada. Sądzimy jednak, że spożycie indywidualne pozostało kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost PKB w krajowej gospodarce, będąc wspierane przez znaczne transfery socjalne oraz utrzymującą się dobrą
kondycję krajowego rynku pracy (znajduje ona odzwierciedlenie w stabilnym wzroście wynagrodzeń i zatrudnienia). Jednocześnie oczekujemy przyspieszenia dynamiki nakładów inwestycyjnych, związanego przede wszystkim z mocniejszym napływem funduszy strukturalnych UE w ostatnim czasie. Miesięczne dane o bilansie płatniczym sugerują, że
również kontrybucja eksportu netto do PKB mogła być lekko dodatnia w okresie lipiec wrzesień.
 
Więcej informacji w załączniku
 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda