Komentarz poranny 16.10.2018

16.10.2018 09:07  Komentarze giełdowe
Komentarz poranny 16.10.2018 POPRZEDNIA SESJA W SKRÓCIE

Pomimo piątkowego odreagowania za oceanem, wczorajsza słaba sesja w Azji mocno ciążyła europejskich rynkom w początkowej fazie sesji. Niemniej, mimo niekorzystnych doniesień jakoby do czasu środowego szczytu unijnego nie
zostaną podjęte nowe negocjacje w kwestii Brexitu, w późniejszych godzinach handlu dominował popyt, co przełożyło się na ponad 0,5% zwyżki w Londynie czy we Frankfurcie.

Niemniej kupujący na krajowym parkiecie nie zdobyli tak istotnej przewagi, a indeks WIG20 zakończył dzień z blisko 0,80% stratą, co odbyło się przy relatywnie niskiej zmienności (zakres wahań ok. 15 pkt. przez większą część sesji). Na uwagę zasługują notowania najmniejszych spółek, gdzie sWIG80 zyskał o,25%.
 
Wczoraj GUS zrewidował wrześniową inflację w górę, z 1.8 do 1.9% r/r. Rewizja niemal wyłącznie wynikała z wstępnego niedoszacowania inflacji bazowej.
 
Zgodnie z naszymi obliczeniami, pierwsze dane wskazywały na spadek inflacji bazowej do 0.7% r/r, obecnie szacujemy, że pozostała ona niezmienionym poziomie 0.9% r/r (oficjalne dane zostaną opublikowane dziś). Zgodnie z poniedziałkowymi danymi NBP, deficyt w rachunku obrotów bieżących zmniejszył się nieco mniej, niż prognozowaliśmy: z 750 do 549 mln euro.
 
Członkini RPP Grażyna Ancyparowicz powiedziała, że "nie wyklucza, iż RPP może potrzebować rozpocząć rozmawiać bardzo poważnie o podwyżkach stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku." Oznacza to wyraźną zmianę
jej nastawienia w kierunku bardziej jastrzębiego.
 
OCZEKIWANIA CO DO DZISIEJSZEJ SESJI
 
Dziś GUS poda dane o sytuacji na rynku pracy w sierpniu. Zgodnie z szacunkami ekonomistów BGŻ BNP Paribas, dynamika wynagrodzeń pozostała na poziomie 6.8% r/r, a dynamika zatrudnienia spadła z 3.4 do
3.3% r/r. W Stanach Zjednoczonych pojawią się dane o produkcji przemysłowej za wrzesień. Zgodnie z prognozą BNP Paribas wzrosła ona o 0.2% m/m, po wzroście o 0.4% miesiąc wcześniej.

...Więcej informacji w załączniku
 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda