Stalprofil miał 28,93 mln zł zysku netto, 53,14 mln zł EBITDA w 2018 r.

19.04.2019 08:47  Komentarze giełdowe
Stalprofil miał 28,93 mln zł zysku netto, 53,14 mln zł EBITDA w 2018 r. Stalprofil odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 41,34 mln zł wobec 39,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności w obu segmentach wyniósł w 2018 r. łącznie 53 143 tys. zł, czyli o 3,2% więcej r/r" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 454,8 mln zł w 2018 r. wobec 1 117,27 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Stalprofil S.A. w 2018 r. wypracowała 1 454 798 tys. zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 30% więcej, niż w 2017 r. Wzrost ten wynikał z wyższych r/r przychodów grupy w obu segmentach: o 7% w segmencie stalowym i o 56% w segmencie infrastruktury" - czytamy dalej.

Zobacz także: Przychody Madectu wzrosły o 14,34% r/r w I kw. 2019 r.

"W roku 2018 umocniliśmy naszą pozycję na rynku krajowym, a jednocześnie w Unii Europejskiej, która jest głównym zagranicznym rynkiem zbytu podmiotów z grupy. Wartość sprzedaży grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 17,7% i wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2018 były Słowacja, Czechy, Estonia, Niemcy, Rumunia, Węgry, Łotwa i Litwa" - wskazał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,95 mln zł wobec 16,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
#BIZNESwDRODZE, odcinek 4, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments SA   Vantage Development SA Okiem ANALITYKA #42, Wojciech Bartosik
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda