Trigon Daily - najważniejsze wydarzenia z małych i średnich spółek

05.07.2013 13:06  Komentarze giełdowe
Kredyt Inkaso - Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN

Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca 2013 roku, datę wykupu obligacji przesunięto z 4 stycznia 2016 roku na 8 stycznia 2016 roku.

Krynicki Recykling - Umowa handlowa z KOLB w kwocie 10,76 mln PLN netto

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez kontrahenta całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu zakładu uzdatniania stłuczki szklanej składającego się z szeregu budynków, obiektów kubaturowych zamkniętych i otwartych oraz uzbrojenia liniowego podziemnego wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Lublińcu.

M.W. Trade - Umowa z Jednostką Samorządu Terytorialnego o wartości 6,32 mln PLN

Umowa ustala zasady restrukturyzacji zadłużenia JST, udostępnienia JST środków pieniężnych oraz spłaty zobowiązania (z ostatecznym terminem przypadającym na 26 lipca 2013 roku).

Pragma Faktoring - Obroty spółki za pierwsze półrocze 2013 roku

Łączna wartość zawartych umów faktoringowych w II kwartale wyniosła 87,2 mln PLN, co stanowiło wzrost o 38% w stosunku do ubiegłego roku. Jednocześnie 92% kontraktacji w obszarze faktoringu dotyczyło umów z regresem, a 24% było dodatkowo ubezpieczonych. Jednocześnie spółka w II kwartale cechowała się znacząco niższą aktywnością sprzedażową produktów pożyczkowych (5,6 mln PLN vs.16 mln PLN).

Informacje z innych spółek

ACTION: Umowa inwestycyjna z Devil Holding GmbH

Powyższa umowa inwestycyjna ma na celu określenie warunków uczestnictwa stron we wspólnym przedsięwzięciu polegającym na prowadzeniu na terytorium Niemiec przedsiębiorstwa, którego przedmiotem byłaby działalność dystrybucyjna w zakresie hurtowej sprzedaży produktów w szczególności z branży IT, RTV, AGD.

Arcus: Ugoda z ZUS – do spółki wpłynie ponad 3 mln PLN

AWBUD: Rozwiązanie umowy TBS Kwatera na zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego

B3System: Kolejne zamówienie z T-Mobile Polska na dostawę aktualizacji licencji na oprogramowanie informatyczne

Łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w okresie od 5 października 2012 roku wynosi 1,4 mln PLN netto.

... Więcej informacji w załączniku

DM Trigon

adNotowania ACTION
Notowania Arcus
Notowania AWBUD
Notowania B3System
Notowania KREC
Notowania MWTRADE
Notowania PRAGMAFA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda