Trigon Daily - najważniejsze wydarzenia z małych i średnich spółek

17.07.2013 13:35  Komentarze giełdowe
ARMATURA Kraków - Odwołanie p. Leszka Księżarczyka z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu

Inter Cars - Powołanie p. Wojciecha Twaroga na stanowisko członka zarządu

ZE PAK - Spółka nie zgadza się z wnioskiem o cofnięcie koncesji na odkrywkę Tomisławice


Dwie osoby fizyczne złożyły wniosek, który stał się przyczyną wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji ministra środowiska udzielonej w 2008 r. na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin dla odkrywki Tomisławice. W opinii PAK KWB Konin nie zachodzą żadne przesłanki do stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska. Wszczęcie przedmiotowego postępowania nie pozbawia mocy prawnej obowiązującej koncesji ministra środowiska i nie wstrzymuje prac eksploatacyjnych oraz wydobywczych na odkrywce Tomisławice. Wydobycie węgla z odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin - Tomisławice uruchomiono we wrześniu 2011 roku. Zakończenie eksploatacji odkrywki, której zasoby przemysłowe oszacowano na ok. 41 mln ton, planowane jest na 2030 rok.

ZETKAMA - Umowa spółki zależnej Śrubena Unia z CMC Poland o wartości 276,9 tys. PLN

Umowa dotyczy dostaw walcówki i prętów stalowych gorąco walcowanych do produkcji elementów złącznych.

Informacje z innych spółek

ACTION: Zgoda niemieckiego urzędu antymonopolowego na objęcie udziałów Devil

AGROTON: Możliwa zmiana warunków emisji obligacji zapadających w 2014 roku


Spółka nie ma dostępu do środków zgromadzonych w Bank of Cyprus, a ponadto ze względu na wpływ złej pogody nie wypracowała też wystarczających środków z operacyjnych przepływów finansowych, aby sfinansować kupon obligacji w wysokości 12,5%.

BNP Paribas Bank Polska: Zatwierdzenie przez KNF zaktualizowanego programu naprawczego


W ocenie KNF, pełna realizacja programu powinna pozwolić bankowi na trwałe osiąganie dodatnich wyników finansowych i poprawę głównych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz umożliwić zakończenie realizacji postępowania naprawczego w dotychczas zakładanym terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

BOWIM: Złożenie pozwu przeciwko Konsorcjum Stali na kwotę 25 mln PLN

Comarch: Ogłoszenie przetargu na budowę nowego biurowca w Krakowie


Budynek o pow. 11,7 tys. mkw. zlokalizowany będzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Inwestycja ma się zakończyć w 2015 roku. Jej koszt szacowany jest na 50–60 mln PLN. W obiekcie działać będzie nowe data center. Giełdowa firma podpisała umowę na wdrożenie autorskiego systemu do zarządzania (ERP) w trzech placówkach handlowych (w Tours, Caen i Breście) należących do francuskiej grupy Printemps. Wartość umowy nie została ujawniona.

DROP: Rezygnacja p. Agnieszki Tłaczała z pełnienia funkcji członka RN

Eurohold Bulgaria: Wzrost przychodów ze sprzedaży w czerwcu o 27,1% r/r... Więcej informacji w załączniku


DM Trigon

adNotowania ACTION
Notowania AGROTON
Notowania ARMATURA
Notowania BNPPL
Notowania BOWIM
Notowania Comarch
Notowania DROP
Notowania INTERCARS
Notowania ZEPAK
Notowania ZETKAMA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda