Trigon Daily - najważniejsze wydarzenia z małych i średnich spółek

13.08.2013 12:30  Komentarze giełdowe
LC Corp - List intencyjny w sprawie nabycia 100% akcji RB Finance Expert

Intencją stron jest doprowadzenie do nabycia przez RB Finance Expert przed zawarciem transakcji przedsiębiorstwa LC Corp Sky Tower sp. z o.o., którego głównym składnikiem jest nieruchomość gruntowa wraz z częścią posadowionego na tej nieruchomości kompleksu Sky Tower obejmującego powierzchnię biurową (ok. 18,6 tys.m²) i powierzchnię handlowo-usługową (ok. 29,8 tys.m²) oraz doprowadzenie do przejęcia przez RB Finance Expert długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego LC Corp Sky Tower.

GROCLIN - Zamówienie otwarte od Volkswagen AG o wartości ok. 16 mln EUR

Przedmiotem zamówienia są dostawy tapicerki samochodowej do modelu multivana. Rozpoczęcie dostaw planowane jest na III kwartał 2013 roku a realizacja zamówień planowana jest do końca 2015 roku z możliwością przedłużenia tego okresu.

FEERUM - Spółka ma zamówienia za 44,9 mln PLN, możliwe przekroczenie prognoz na ‘13

W tej chwili portfel zamówień w 2013 roku jest wyższy r/r o blisko 100%. Składa się na niego 47 umów z klientami. Prognozy spółki na 2013 rok zakładają wypracowanie 72,12 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 14,02 mln PLN zysku EBITDA oraz 10,11 mln PLN zysku netto.

PZU - Średnie oczekiwania zysku netto w II kwartale na poziomie 765 mln PLN

Zgodnie ze średnią wyliczoną na podstawie zebranych przez PZU oczekiwań analityków kilkunastu biur maklerskich, skonsolidowany zysk netto wyniesie w I półroczu 1,6 mld PLN, co oznacza, że w II kwartale grupa zrealizuje około 765 mln PLN. Konsensus podstawowych pozycji wyników PZU prezentujemy w tabeli poniżej. Prognozy Trigon DM są wyższe od konsensusu w szczególności na poziomie wyniku operacyjnego oraz netto. Wynika to z jednej strony z nieco wyższego od średnich oczekiwań wyniku na lokatach (w II kwartale jest on zwykle wspierany przez dochody z dywidend), ale przede wszystkim z relatywnie wysokich oczekiwań co do poziomu wyniku operacyjnego. W naszej ocenie wiąże się to z założonym wyższym od średniej wynikiem na działalności ubezpieczeniowej. W prognozach założyliśmy, że mimo pogorszenia wskaźnika mieszanego kw./ kw. w ubezpieczeniach majątkowych, nadal będzie on znajdował się na stosunkowo niskim poziomie, wspierając dochody grupy. Wyniki za I półrocze zostaną opublikowane 27 sierpnia. - Hania Kędziora

Informacje z innych spółek

Bipromet: Aneks do umowy z KGHM o wartości 16,86 mln PLN netto


Przedmiotem kontraktu jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej dla Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi "Głogów". Termin realizacji prac ustalono na dzień 31 lipca 2014 roku.

BOWIM: Wezwanie Konsorcjum Stali o zapłatę kwoty 25 mln PLN do dnia 19 sierpnia 2013 roku

EMC Instytut Medyczny: Zwiększenie zaangażowania przez TFI PZU z 19,02% (22,45% kapitału) do 22,98% (27,12% kapitału) głosów

FOTA: Rezygnacja p. Michaela Kowalika i p. Waldemara Dunajewskiego z pełnienia funkcji członka

RN Inter RAO Lietuva: Rezygnacja p. Alexandra Abramkova z pełnienia funkcji członka RN


DM Trigon

ad


Notowania Bipromet
Notowania BOWIM
Notowania EMCINSMED
Notowania FEERUM
Notowania FOTA
Notowania GROCLIN
Notowania PZU
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda