Trigon Daily: Najważniejsze wydarzenia z małych i średnich spółek

25.04.2013 12:39  Komentarze giełdowe
AmRest

Zmiana okresu wykonania opcji sprzedaży udziałów mniejszościowych AmRest TAG S.L. AmRest Holdings podpisał aneks do umowy z udziałowcami mniejszościowymi AmRest TAG S.L., który wydłuża z 11 do 13 miesięcy okres, w którym udziałowcy mniejszościowi mogą wykonać opcję sprzedaży udziałów w przypadku spadku ceny akcji AmRest poniżej 65 PLN. Zgodnie z poprzednim terminem aneks ten wygasał na początku maja br. (kurs poniżej 65 PLN ostatni raz AmRest notował 6 czerwca). Wydaje się, że wysokie jest prawdopodobieństwo, że
grupa ostatecznie wykupi akcjonariuszy mniejszościowych LaTagliatella.

Aplisens

Aneks do umowy o pośrednictwo w eksporcie z M-System. Na mocy przedmiotowego aneksu wartość kredytu kupieckiego przyznanego przez spółkę pośrednikowi została ustalona na poziomie 2,3 mln EUR. Jednocześnie zgodnie z aneksem skróceniu do 140 dni od dnia odbioru urządzeń uległ termin uiszczania przez pośrednika ceny za odebrane urządzenia.

Rekomendacja RN w sprawie wypłaty 0,26 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustala się na 24 czerwca, a termin jej wypłaty na 11 lipca 2013 roku. DY=1,75%.

Dom Development


Zapowiedź rozpoczęcia budowy trzech projektów na 516 mieszkań w II kwartale. Do realizacji ma być wprowadzony II etap inwestycji przy ul. Powązkowskiej na 152 lokale, kolejny etap Saskiej na 178 mieszkań i kolejny etap projektu Derby na 186 mieszkań.

EUROTEL


Umowa z Apple Distribution International Ireland. Na mocy tej umowy spółka stała się autoryzowanym sprzedawcą firmy Apple na terenie Polski.

Ferro

Zwołanie ZWZA na dzień 4 czerwca w sprawie wypłaty 0,24 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 19 czerwca, a termin wypłaty na 17 lipca 2013 roku. DY=3,82%. Otrzymanie dywidendy za rok 2012 od spółki zależnej Novaservis w kwocie 25 mln CZK.

HARPER Hygienics

Kandydatura p. Krzysztofa Centnara na stanowisko niezależnego członka RN.

Krynicki Recykling

Objęcie 333 tys. akcji serii G w ramach programu motywacyjnego Wydane akcje stanowią 2,23% kapitału zakładowego spółki. Zwiększenie zaangażowania przez p. Adama Krynickiego z 17,26% do 18,74% kapitału i głosów. Pan Krynicki nabył 283,1 tys. akcji serii G @ 0,10 PLN w ramach programu motywacyjnego.

Midas

Decyzja o zamiarze transgranicznego połączenia ze spółką zależną Conpidon Limited. Wynika ona z chęci uproszczenia struktury grupy. Długookresowym celem transgranicznego połączenia jest bezpośrednie posiadanie przez spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2 Sp. z o.o.

... więcej informacji w załączniku


Trigon DM

kk


Notowania AmRest
Notowania Aplisens
Notowania DOMDEV
Notowania EUROTEL
Notowania Ferro
Notowania HARPER
Notowania KREC
Notowania Midas
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda