Trigon Daily: Najważniejsze wydarzenia z małych i średnich spółek

10.05.2013 12:05  Komentarze giełdowe
Aplisens - Zwołanie ZWZA na dzień 5 czerwca w sprawie m.in. dywidendy za ‘12

Zarząd nie rekomendował wypłaty, natomiast RN zaproponowała przeznaczenie części zysku na dywidendę (0,25 PLN/akcję). Podobnie było przed rokiem i ostatecznie dywidenda została wypłacona w kwocie proponowanej przez Radę. Zakładamy, że w tym roku również przeważy opinia RN. Michał Sztabler

CCC - Podtrzymanie celi finansowych na 2013 rok mimo słabego I kwartału

Spółka podtrzymuje plany zwiększenia w tym roku zysku netto o 40% i przychodów o około 30%. Spółka nie wycofuje się z planów przedstawionych w strategii na lata 2013-2015. W każdym roku jej obowiązywania zakłada rentowność operacyjną na poziomie 15-16% oraz rentowność netto na poziomie 10-13%. W 2013 roku przyrost netto powierzchni handlowej ma wynieść 60 tys. metrów kwadratowych bez uwzględnienia nowych rynków, na które ekspansję zaplanowano w tym roku. Do końca 2015 roku spółka chce zwiększyć powierzchnię handlową o 150 tys. metrów kwadratowych, jednak plany te również nie uwzględniają rozwoju na nowych rynkach. CCC rozpocznie w tym roku ekspansję w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji. W sierpniu CCC poinformuje także o wejściu na nowy rynek w Europie Zachodniej.

CCC - Dywidenda za 2012 zbliżona, ale nie wyższa niż rok wcześniej – wiceprezes


Przed rokiem dywidenda wyniosła 1,6 PLN, zakładaliśmy, że za 2012 będzie to 1,8 PLN, ale po korekcie zysku netto w raporcie rocznym grupa przeznacza relatywnie mniej również na wypłatę dla akcjonariuszy. Hanna Kędziora

COGNOR - Powołanie p. Krzysztofa Zołę i p. Dominika Barszcza na funkcję członków zarządu

HARPER Hygienics - Powołanie p. Roberta Neymanna na stanowisko prezesa zarządu

Ponadto do zarządu powołano p. Agnieszkę Masłowską i p. Rafała Walendzika na stanowisko członka zarządu.

Inter Cars - Przychody ze sprzedaży w kwietniu na poziomie 318,5 mln PLN (+31,4% r/r)

W okresie styczeń-kwiecień 2013 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 992,3 mln PLN i są o 10,4% wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Jednostkowe przychody Inter Cars w kwietniu 2013 r. wyniosły 283,8 mln PLN (wzrost o 29,4% r/ r ). Oznacza to najwyższą w historii Spółki wartość miesięcznych przychodów ze sprzedaży. Najwyższe przychody w historii osiągnęły również spółki w Rumunii (wzrost o 68,6% r/r do poziomu 15,5 mln PLN), na Ukrainie (wzrost o 54,4% r/r do poziomu 13,6 mln PLN), Litwie (wzrost o 28,0% r/r do poziomu 11,8 mln PLN) oraz Słowacji (wzrost o 16,3% r/r do poziomu 10,5 mln PLN). Narastająco przychody w kwietniu w Inter Cars wyniosły 866,7 mln PLN (wzrost o 9,7% r/r), natomiast w spółkach zagranicznych 250,5 mln PLN (wzrost o 21,3% r/r).

Znaczące dynamiki sprzedaży w kraju interpretujemy w głównym stopniu jako przesunięcie w czasie sprzedaży produktów sezonowych, na który wpływ miały warunki atmosferyczne w I kwartale. Natomiast w mniejszym stopniu wzrostem udziału w rynku. Dodatkowo czynnikiem wzrostu sprzedaży w spółkach zagranicznych jest również rozbudowa sieci sprzedaży. Grzegorz Kujawski

KRUK - Rezygnacja p. Rafała Janiaka z pełnienia funkcji członka zarządu

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu obowiązków Dyrektora Finansowego z dniem 1.09.2013 r. Michałowi Zasępie.

QUMAK - Zapowiedź utworzenia rezerwy na sporną kwotę z NCS

Konsorcjum Elektrobudowa, Qumak i Agat, któremu Narodowe Centrum Sportu nie zwróciło 14,3 mln PLN za prace na Stadionie Narodowym, złoży w tej sprawie pozew do domagając się kwoty ok. dwukrotnie wyższej. Ok. 6 mln PLN spornej kwoty przypada na Qumak, w związku z czym spółka utwo-rzy rezerwę w wynikach II kw. Jest to zgodne z tym, co pisaliśmy we wczorajszym komentarzu porannym. Kwota rezerwy obniżyłaby tegoroczne zyski o 40-50%. Sam II kwartał zamknąłby się wysoką stratą. Michał Sztabler

...Więcej informacji w załączniku

DM Trigon

ps


Notowania Aplisens
Notowania CCC
Notowania COGNOR
Notowania GPW
Notowania HARPER
Notowania INTERCARS
Notowania KRUK
Notowania QUMAK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda