Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec 2017 roku

12.01.2018 08:32  Komentarze giełdowe
Na koniec 2017 roku wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła blisko 279 mld zł. O +2,9 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o prawie +20 mld więcej niż przed rokiem. Solidny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy to zasługa w pierwszej kolejności wysokich napływów netto; w drugiej – dobrych wyników zarządzania.

W grudniu koniunktura sprzyjała. Globalny rynek akcji mierzony indeksem MSCI AC World wzrósł o +1,5%, napędzany przede wszystkim wzrostami na giełdzie amerykańskiej i rynkachi wschodzących. Rósł również parkiet w Polsce – indeks szerokiego rynku WIG był o +2,1% wyżej niż miesiąc wcześniej.

To przełożyło się na wzrost aktywów w funduszach akcji (zarówno tych o uniwersalnej strategii, jak i małych i średnich spółek), pomimo ujemnego bilansu sprzedaży. Na koniec grudnia wartość aktywów w nich zgromadzonych wyniosła
33,2 mld zł. 
 
Więcej informacji w załączniku
 
Analizy Online

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda