Zaczynamy nowy rok

03.01.2018 08:40  Komentarze giełdowe
Zaczynamy 2018 rok po serii dość dotkliwych spadków na wielu średnich i mniejszych podmiotach (co było odczuwalne w 2H’17). Grudzień’17 przyniósł już umiarkowaną poprawę nastrojów na szerokim rynku i sądzimy, że początek bieżącego roku przyniesie dalsze wzrosty na warszawskim parkiecie.
 
Na postawie naszych symulacji liczymy, że na koniec 2018 roku WIG będzie znajdował się powyżej 70 000 punktów. Z bieżącej perspektywy oznacza to potencjał wzrostu przynajmniej o 11%.

Głównymi byczymi impulsami dla rynku akcji w Polsce powinna być poprawa dynamiki inwestycji w krajowej gospodarce.
Zauważamy prognozy wskazujące, że dynamika PKB w 2018 roku przewyższy odczyt z 2017 roku (z wyraźną dodatnią kontrybucją inwestycji).

Ważne dla utrzymania dobrej koniunktury na GPW będzie też utrzymanie dobrych perspektyw dla wyników banków (choć kalendarz przyszłych zmian stóp procentowych będzie zapewne ulegał zmianie). Dodatkowo oceniamy, że kwestie
wynagrodzeń dla szerokiego rynku będą mniej inwazyjne niż to miało miejsce w ostatnich kwartałach, co powinno pozwolić na stopniową odbudowę marż.

Nasze projekcje dla grupy analizowanych podmiotów wskazują, że dynamika eps, wg mediany, powinna ulec poprawie w drugim półroczu 2018 roku. 
 
Więcej informacji w załączniku
 
Dom Maklerski BDM SA

Notowania WIG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda