Forint węgierski wygrywa ze złotym. Skąd nagłe umocnienie węgierskiej waluty?

22.03.2019 12:24  Komentarze walutowe
Forint węgierski wygrywa ze złotym. Skąd nagłe umocnienie węgierskiej waluty?
Polak, Węgier, dwa bratanki? Analizując wymianę handlową między Polską a Węgrami, z pewnością tak właśnie jest. Od ponad dziesięciu lat rośnie zarówno eksport, jaki i import, Polski w kontaktach z Madziarami. Dlatego tym razem Ebury postanowiło prześwietlić gospodarkę i walutę Węgier. Zwłaszcza, że waluta Węgier jest jedną z lepiej radzących sobie w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Po gwałtownej deprecjacji w pierwszej połowie 2018 roku, która była związana z ogólnym pogorszeniem sentymentu rynkowego do walut gospodarek wschodzących, forint węgierski (HUF) doświadczył umocnienia i zbliżył się do poziomu, który prognozowaliśmy od dłuższego czasu. Ostatnie umocnienie forinta jest skutkiem oczekiwań rynku, który obecnie wypatruje podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Węgier.
 
Kurs EUR/HUF (marzec ’18-marzec ’19)


 
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 11/03/2019
 
Analiza makroekonomiczna Węgier
 
Jak wspominaliśmy powyżej, pierwsza połowa ubiegłego roku nie była zbyt dobra dla waluty Węgier. Nie było to jednak spowodowane warunkami gospodarczymi. Sytuacja ekonomiczna Węgier jest bardzo dobra, a samo tempo wzrostu gospodarki jest jednym z najszybszych w regionie. W 2018 roku węgierski PKB rósł o 4,9%, do czego przyczyniła się dobra sytuacja na rynku pracy – w tym dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń. 

Zobacz także: Spowolnienie wzrostu w Polsce i w strefie euro będzie niewielkie

Tak jak w przypadku pozostałych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, również w przypadku Węgier konsensus ekonomistów spodziewa się wolniejszej ekspansji w 2019 roku. Na ograniczone tempo wzrostu mają wpłynąć m.in. mniejszy popyt zagraniczny i efekt bazy. Węgierski popyt wewnętrzny jest jednak spory, co pozwoli na jedynie stopniowe ograniczenie wzrostu gospodarczego. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższym roku wzrost PKB w ujęciu rocznym wyniesie ok. 3%. 
 
Wzrost PKB na Węgrzech w ujęciu rocznym (2010-2018)

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 11/03/2019
 
Wyższa aktywność gospodarcza, jak i dobra sytuacja na rynku pracy, przyczyniły się również do wzrostu cen. Przez znaczną część ubiegłego roku dynamika cen na Węgrzech znajdowała się w widełkach celu inflacyjnego (3% +/-1%). Co istotne, w drugiej połowie roku przyspieszyła również inflacja bazowa. W lutym wskaźnik ten wyniósł 3,5%, co jest jego najwyższym poziomem od końca 2013 roku. Zważywszy na bardzo „ciasny” rynek pracy na Węgrzech, bazowy wskaźnik dynamiki cen najpewniej utrzyma się blisko obecnego poziomu.

Zobacz także:  Nowe daty, stary bałagan, dotkliwe skutki uboczne
 
Inflacja na Węgrzech (2012-2019)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 11/03/2019
 
Stopy procentowe węgierskiego banku centralnego pozostają stabilne od maja 2016 roku (0,9%). Dotychczas decydenci byli niechętni do zacieśniania polityki monetarnej, co nie jest zaskakujące, ponieważ ostatecznie 3-procentowy cel inflacyjny Narodowego Banku Węgier jest dość wysoki w porównaniu z innymi bankami centralnymi regionu. Niechęć banku centralnego do podwyżek stóp procentowych jest jednym z głównych czynników, które przeszkadzały forintowi węgierskiemu w aprecjacji. 
 
Podczas ostatniego spotkania decydenci banku centralnego zmienili ton na bardziej „jastrzębi”. W lutym przewodniczący Narodowego Banku Węgier, Gyorgy Matolcsy, stwierdził, że bank będzie przechodził do „etapu normalizacji”. Rynki wyceniają obecnie prawdopodobieństwo około trzech podwyżek o 25 punktów bazowych w 2019 roku. W takim scenariuszu główna stopa referencyjna na Węgrzech wyniosłaby 1,65%. O ile wysokie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych jest już w większości uwzględnione w obecnej wycenia forinta, o tyle sam proces normalizacji polityki monetarnej powinien stanowić źródło wsparcia dla forinta węgierskiego. Zwłaszcza, jeżeli stosunkowo wysoka dynamika cen pozwoli na szybsze tempo podwyżek stóp procentowych, niż obecnie zakłada konsensus.
 
To nie koniec aprecjacji
 
Jesteśmy optymistycznie nastawieni względem perspektyw walut rynków wschodzących w 2019 roku, zwłaszcza tych o silnych fundamentach gospodarczych. Wysoka aktywność gospodarcza na Węgrzech, razem z oczekiwanymi podwyżkami stóp procentowych powinny, naszym zdaniem, zapewniać wsparcia dla forinta. Prognozujemy zatem dalszą, stopniową aprecjację waluty Węgier w stosunku do euro do końca 2019 roku. 

 

USD/HUF

EUR/HUF

HUF/PLN*

Q2-2019

270

310

1,38

Q3-2019

270

310

1,38

E-2019

270

310

1,37

E-2020

260

308

1,36

*groszy
 
 
Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, analitycy Ebury
 
Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Wiadomości z Rynku Nieruchomości, odcinek 7: Konrad Okła - REITy   Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #40
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

waluty