Stopy w Australii bez zmian

05.12.2017 11:57  Komentarze walutowe
Stopy w Australii bez zmian
Decyzją Banku Rezerw Australii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 1,5%. Zdaniem RBA obecny niski poziom stóp procentowych stanowi wsparcie dla australijskiej gospodarki i zapewnia zrównoważony wzrost gospodarczy oraz powrót inflacji do celu z biegiem czasu.

Choć komunikat nie wniósł wiele nowego, to jednak warto zwrócić uwagę, że RBA zdecydował się usunąć zwrot mówiący o tym, że ‘inflacja najprawdopodobniej pozostanie niska przez jakiś czas”. Bank ma nadzieję, że silny wzrost zatrudnienia w 2017 roku i spadek stopy bezrobocia przyczyni się do wzrostu presji płacowej, co przełoży się na wyższą inflację. AUD pozytywnie zareagował na komunikat. 
 
Finalny odczyt indeksu PMI dla sektora usługowego w całej strefie euro był zgodny z rynkowymi oczekiwaniami i wyniósł 56,2 pkt. Wskazanie tego wskaźnika dla niemieckiej gospodarki było nieco niższe niż przed miesiącem, ale w dalszym ciągu na zadawalającym poziomie. Jeśli chodzi o dane o sprzedaży detalicznej z Eurolandu, to rozczarowały. Sprzedaż spadła bowiem w ujęciu miesięcznym o 1,1% w październiku. W oczekiwaniu na dane o aktywności w sektorze usługowym USA, na eurodolarze utrzymuje się węższy zakres wahań. Na rynki powraca także temat limitu zadłużenia w USA po 8 grudnia, a w raz z nim ryzyko zamknięcia administracji rządowej za wyjątkiem stanowisk ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Ewentualnie niedogadanie się w tej kwestii z pewnością zaważyłoby negatywnie na notowaniach dolara. 
 
Na rynku krajowym w centrum zainteresowania inwestorów pozostaje kończące się dzisiaj grudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Konsensus rynkowy nie zakłada zmian w parametrach polityki pieniężnej ze względu na prezentowane w ostatnim czasie stanowisko prezesa Glapińskiego zakładające brak potrzeby podwyżek stóp procentowych nawet do końca 2018 roku. Jednakże, ostatnie dane wskazujące na wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz inflację CPI na poziomie celu, mogą przyczynić się do zmiany retoryki Rady.

Bardziej jastrzębie sygnały płynące zarówno z komunikatu, jak i konferencji prasowej po posiedzeniu powinny sprzyjać złotemu. Czy centrystom z  Rady stanie się bliższe stanowisko jastrzębiego skrzydła? Z kolei utrzymanie gołębiego tonu pomimo sygnałów wskazujących na poprawę koniunktury i większa koncentracja na przejściowym charakterze wzrostu inflacji i słabości inwestycji  będą przemawiać za chęcią utrzymania niskich stóp procentowych. 

AUD/USD
 
AUD/USD pozostaje w fazie korekty ostatnich silnych spadków, po tym  jak para wybroniła geometryczne wsparcie w postaci 61,8% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z okolic 0,7158. Dziś impuls do umocnienia AUD dostał za sprawą komunikatu RBA. Z kolei techniczny obraz rynku sprzyja pogłębieniu korekty w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która wyznacza najbliższy opór na poziomie 0,7675. Nieco powyżej, w okolicy 0,7690, nastąpi zrównanie w stosunku 1:1 obecnego impulsu wzrostowego z poprzednią maksymalną korektą w całej fali spadkowej z poziomu 0,8123.  
 
EUR/GBP
 
EUR/GBP nieco wzrasta dzisiaj na skutek obserwowanej słabości funta. Notowaniom udało się na chwilę powrócić powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali D1. Z technicznego punktu widzenia możliwe jest rozszerzenie tego roku w okolice 0,8880/90, gdzie znajdują się zbiegające średnie EMA (50- i 100-okresowa). Silnym oporem pozostaje rejon 0,8730/50.  
 
Anna Wrzesińska
Noble Securities SA

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

waluty