Standardy numerów rachunków bankowych

19.09.2017 08:20  Konta
Standardy numerów rachunków bankowych
Banki stosują zunifikowane standardy rachunków. Pozwala to na automatyzację procesu transferu pieniędzy w ruchu krajowym oraz transgranicznym.
 
BBAN (ang. Basic Bank Account Number)
 
Jest to podstawowy numer rachunku bankowego. W skład BBAN wchodzi numer rozliczeniowy banku oraz numer rachunku klienta. Jego długość zależy od decyzji banku centralnego danego kraju lecz maksymalna liczba znaków wynosi 30. W Polsce numer BBAN składa się z 24 cyfr a jego struktura jest następująca: 8n16n, co oznacza, że pierwsze 8 cyfr stanowi numer rozliczeniowy jednostki banku a następne 16 cyfr to numer porządkowy rachunku klienta.
 
NRB (Numeru Rachunku Bankowego)
 
W praktyce w polskim systemie numeracji rachunków w obrocie krajowym - złotowym i walutowym - używa się Numeru Rachunku Bankowego (NRB). Składa się on z dwucyfrowej liczby kontrolnej oraz BBAN. 
NRB składa się więc z 26 znaków cyfrowych o strukturze 2n(8n16n), gdzie:
  • 2n – dwucyfrowa liczba kontrolna;
  • 8n – ośmiocyfrowy numer rozliczeniowy jednostki banku;
  • 16n – szesnastocyfrowy numer porządkowy rachunku klienta.
Poprawność numeru rachunku w standardzie NRB można sprawdzić przy pomocy wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Tam można również uzyskać informację o banku, który obsługuje dany rachunek oraz o powiązanym z nim kodzie BIC.
 
IBAN (ang. International Bank Account Number)
 
Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju siedziby banku (wg ISO 3166-1), po którym następują dwie cyfry kontrolne i znaków określających numer rachunku w postaci kodu BBAN. `
W Polsce IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB dwuliterowego kodu (PL) na początku ciągu znaków. 
 
Standard IBAN jest stosowany w europejskim systemie płatniczym do oznaczania numerów rachunków bankowych dla płatności nominowanych w euro w obrocie transgranicznym  oraz w Strefie Euro. IBAN jest stosowany również przez SWIFT do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż euro.
 
Poprawność numeru rachunku w standardzie IBAN nadanego w Polsce można sprawdzić analogicznie, jak opisano powyżej dla NRB. Natomiast w przypadku numerów IBAN z innych krajów można skorzystać z odpowiedniego narzędzia na stronie internetowej UN/CEFACT.
 
BIC (ang. Business Identifier Code)
 
BIC to międzynarodowy unikatowy kod identyfikujący banki i inne instytucje, który pozwala usprawniać i automatyzować transakcje finansowe. Nadawany jest przez SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), globalną organizację, za pośrednictwem której banki, domy maklerskie, giełdy i inne instytucje finansowe wymieniają informacje o transakcjach. Kod BIC podaje się dokonując przelewu transgranicznego. 
 
Uwaga: w Stanach Zjednoczonych numery rachunków bankowych nie są zgodne ze standardem IBAN. Aby przekazać pieniądze na rachunek w tamtejszym banku należy podać: (i) numer wyróżniający bank „routing numer” nadawany przez American Bankers Association (ABA), (ii) numer rachunku beneficjenta oraz (iii) kod BIC.

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste