BIK portretuje kredytbiorców 65 plus

12.01.2018 10:26  Kredyty
Czują się młodziej niż na swój wiek, kobiety są bardziej aktywne kulturalnie, a mężczyźni sportowo, wśród największych wartości wymieniają zdrowie i rodzinę – wynika z badań, przeprowadzanych na osobach w wieku 65 i więcej lat. BIK portretuje współczesnych seniorów jako aktywnych uczestników życia finansowego, którzy posiadają wszystkie produkty kredytowe, przy czym ich pożyczki i kredyty zaciągnięte na konsumpcję stanowią połowę wszystkich posiadanych zobowiązań.
 
Osoby w wieku 65 i więcej lat, zgodnie z terminologią EUROSTAT-u oraz OECD, określane są w raportach badawczych i statystykach standardowo jako starsze. Grupa ta wynosi w Polsce obecnie 6,4 mln osób, wśród których udział Pań (60,7%) jest większy niż Panów. Mimo przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln do 2050 r., spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób w wieku 60 lat i więcej. Jak wynika z danych GUS w roku 2050 w Polsce udział osób starszych przekroczy 30% na obszarach wiejskich, natomiast w miastach zbliży się do 35%.
 
Ekonomiczna rola Polaków w wieku 65 lat
 
Jak wynika z danych BIK, osoby starsze mają udział we wszystkich rodzajach kredytów - spłacają kredyty mieszkaniowe (6,6 mld zł), konsumpcyjne (18,9 mld zł), karty kredytowe (1,1 mld zł) oraz limity debetowe (0,9 mld zł).
 
 
43,75 tys. osób w wieku 65 plus posiada 211,4 tys. pożyczek z tytułu których do spłaty mają 2 mld zł (10% łącznego zadłużenia). Średnie zadłużenie w tej grupie wiekowej (łącznie: kredyt konsumpcyjny, karta kredytowa, limit debetowy, pożyczka oraz kredyt mieszkaniowy) to 9 936 zł. na osobę.
 
Portret współczesnego seniora
 
Dzisiejsi seniorzy są w przeważającej mierze osobami bardziej aktywnymi, niż w dawniej przyjętym stereotypie. Czują się młodsi niż wynika to z wieku, przynajmniej o 11 lat. Przyznało to 44% respondentów badania, zapytanych o ich odczucie dotyczące wieku.
 
Wprawdzie nie pracują zawodowo, ale swój czas spędzają aktywnie, spotykając się z przyjaciółmi (23%), zajmując się ogródkiem na działce (31%) lub opiekując wnukami (16%). Wciąż najwięcej czasu wolnego spędzają przed telewizorem – codzienne oglądanie telewizji nie więcej niż 4 godziny zadeklarowało 57% osób w wieku 65 i więcej lat, przy czym warto wspomnieć, że w tym typie rozrywki wyprzedzają ich młodsi (61%) – grupa 16 lat i więcej.

Na szczęście są także zainteresowani sportem i rekreacją - deklaracje o regularnym uczestnictwie dotyczą 11,4% osób w wieku 65 lat i więcej, natomiast 13,2% stanowiły deklaracje o sporadycznej aktywności ruchowej. Mężczyźni w tej grupie wiekowej byli nieco bardziej aktywni sportowo-rekreacyjnie niż kobiety (o 5,3%). Z kolei kobiety wysuwają się na prowadzenie w większości form aktywności kulturalnej np. więcej kobiet niż mężczyzn czytało książki (54,9% wobec 40,7%) i uczęszczało do instytucji kultury.
 
Babcia i Dziadek to sponsorzy
 
Starsi, zapytani w badaniach opinii o ich wartości w życiu wymieniają na pierwszym miejscu zdrowie (83%) a następnie rodzinę i szczęście rodzinne (77%).
 
- Deklaracja, w której jedną z przewodnich wartości dla osób starszych jest rodzina, to z pewnością jeden z powodów, dzięki którym młodsze pokolenia wciąż mogą liczyć na Babcie i Dziadków.– mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK. - Potrzeba dzielenia się i wsparcia materialnego swojej rodziny, bliskich może wpływać na zapotrzebowanie "na gotówkę", co widać w danych BIK.

Połowa posiadanych produktów kredytowych seniorów to kredyty konsumpcyjne (50%). W drugiej kolejności są to linie debetowe (31%) tu seniorzy wiodą prym nad pozostałą grupą wszystkich kredytobiorców, w przypadku których udział linii debetowych w łącznej liczbie czynnych produktów kredytowych wynosi 20% - dodaje prof. Rogowski. 
 
Dziadek ma grubszy portfel
 
Grupę seniorów można scharakteryzować jako aktywnych konsumentów. Nie bez znaczenia jest stabilność ich dochodów oraz samodzielność mieszkaniowa, wynikająca z posiadania najczęściej własnościowej nieruchomości. Może to plasować seniorów w lepszej sytuacji niż w przypadku osób na dorobku rodzinnym czy zawodowym.
 
Z analizy GUS o wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 r. wynika, że średnia arytmetyczna wysokości miesięcznych emerytur w Polsce wyniosła 2 049,15 zł. W wyniku różnicy wieku przechodzenia na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami, te pierwsze uzyskują uprawnienia w wieku 60 lat, podczas gdy mężczyźni po ukończeniu 65 lat. W efekcie dysproporcja w dochodach babć i dziadków jest znacząca - średnia dla mężczyzn była na poziomie 2 525,67 zł, a dla kobiet wynosiła 1 722,09 zł.
 
- Różnica w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn widoczna jest niestety nie tylko w zarobkach, ale także w emeryturach i jeszcze się pogłębia w związku z obniżeniem i zróżnicowaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wśród kredytobiorców seniorów przeważają kobiety (57,5%) co wynika z demografii (kobiety w wieku 65 plus stanowią 60,7% populacji seniorów. Jednak kwota do spłaty rozkłada się prawie po połowie – 51% kobiety, 49% mężczyźni, bez wątpienia wpływa na to czynnik dochodowy. – zauważa główny analityk kredytowy BIK.
 
 
Źródła danych:
 
GUS, Jakość życia osób starszych w Polsce, 2015 r.
 
GUS, Informacja o sytuacji osób starszych, lipiec 2016 r.
 
ARC Rynek i Opinia, Badanie na zlecenie BIG InfoMonitor,  Sytuacja finansowa seniorów, listopad 2017 r.

BIK

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste