Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw.

06.05.2019 11:43  Kredyty
Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw. Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach - kredytach mieszkaniowych, konsumpcyjnych, a także kredytach dla przedsiębiorstw w II kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W segmencie kredytów mieszkaniowych banki oczekują zaostrzenia polityki kredytowej oraz braku istotnych zmian popytu.

"Zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyt w I kwartale 2019 r. istotnie różniły się od przewidywań banków wyrażonych w poprzedniej edycji ankiety – banki zapowiadały wtedy zaostrzenie polityki kredytowej i oczekiwały spadku popytu" - czytamy w raporcie. 

NBP podał, że w opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

W I kw. banki odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W tym czasie kryteria udzielania kredytów nie zmieniły się, a niewielkie zmiany niektórych warunków dotyczyły m.in. podniesienia marży dla kredytów obarczonych zwiększonym ryzykiem przy jej jednoczesnym obniżeniu dla pozostałych kredytów. 

Zobacz także: Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w marcu 2019 r. +26,7%

"W opinii ankietowanych podmiotów do zaostrzenia polityki kredytowej skłaniał wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała banki poprawa ich bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków" - czytamy dalej. 

W segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kw. także spodziewane jest  zaostrzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki oraz niewielki wzrost popytu.

"W I kwartale 2019 r. zwiększył się popyt na kredyty konsumpcyjne. Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, uzasadniały go głównie poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, złagodzeniem warunków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku" - czytamy także. 

W I kw. br. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Dodatkowo banki nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów: podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu, zwiększyły marżę kredytową i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. 

"Po raz pierwszy od wielu kwartałów banki jednocześnie zaostrzyły kilka warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych, w tym pierwszy raz od 2012 r. podniosły marżę kredytową" - wskazano także. 

Bank centralny podał, że w opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych oraz większy popyt na kredyty konsumpcyjne. 

Banki zakładają na II kw. br. zaostrzenie polityki kredytowej (zwłaszcza dla kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz brak istotnych zmian popytu.

Zobacz także: Dlaczego bankom może opłacać się przewalutować kredyty frankowe?

"W I kwartale 2019 r. banki uczestniczące w badaniu nie stwierdziły zauważalnej zmiany popytu na kredyt dla przedsiębiorstw. Pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyt krótkoterminowy zgłaszanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa" - czytamy w ankiecie. 

W minionym kwartale banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla firm poprzez wzrost marży kredytowej, zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowania.

 "W I kwartale 2019 r. po raz pierwszy od 2014 r. banki w sposób zauważalny zaostrzyły kryteria udzielania kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Ponadto, po raz pierwszy od kilku kwartałów banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw" - podał NBP.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2019 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka branży, w tym szczególnie branży budowlanej, oraz przyczynami nieuwzględnionymi w ankiecie, m.in. rozwojem narzędzi do oceny kredytobiorców. Natomiast w opinii banków czynnikiem uzasadniającym łagodzenie polityki kredytowej było obniżenie się ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wskazano także. 

Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2019 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.

ISBnews


Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
ES-SYSTEM SA, Rafał Gawrylak - Prezes Zarządu, #254 PREZENTACJE WYNIKÓW   BILANS, czyli podsumowanie miesiąca na rynku funduszy inwestycyjnych: III. 2019
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste