Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

23.01.2018 11:13  Kredyty
Sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych
 
W grudniu 2017 r., w porównaniu z grudniem 2016 r. w ujęciu wartościowym, odmiennie jak w poprzednim miesiącu udzielono mniej kredytów w każdej z czterech grup produktowych. Najwyższy spadek odnotowano w przypadku kart kredytowych (-9,0%) oraz kredytów mieszkaniowych (-6,0%). W ujęciu liczbowym, jedyny wzrost w stosunku do grudnia 2016 r. odnotowała sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (+9,2%). Pogłębia się negatywna tendencja w sprzedaży kart kredytowych – w porównaniu do grudnia 2016 r. spada zarówno liczba wydawanych kart kredytowych (-16,2%), jak i wartość przyznawanych limitów (-9,0%).
 
Dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym, w całym 2017 r. w porównaniu z 2016 r. dotyczyły wszystkich 4 produktów kredytowych. Najwyższa dodatnia dynamika (+ 11,1%) dotyczyła kredytów mieszkaniowych. W ujęciu liczbowym w 2017 r. banki i SKOKi udzieliły o 5,5% więcej limitów kredytowych oraz o 4,9% kredytów mieszkaniowych. W całym 2017 r. banki i SKOKi udzieliły łącznie 9,05 mln kredytów na wartość 133,2 mld zł.
 
Jakość Portfeli Kredytów dla klientów indywidualnych
 
W grudniu 2017 r., w porównaniu do listopada 2017 r. pozytywnie zmienił się poziom jakości portfela kredytów konsumpcyjnych (-0,05).
 
Nieznaczne pogorszenie jakości (+0,13) odnotował tylko portfel kart kredytowych. W porównaniu do sytuacji sprzed roku, tylko w portfelu kart kredytowych nastąpiło pogorszenie jakości. Najwyższą poprawę odnotował indeks jakości portfela kredytów mieszkaniowych (pozytywna zmiana o -0,17). Wszystkie cztery indeksy nadal pokazują, pomimo rosnącej sprzedaży, niski, bezpieczny a nawet dla części portfeli obniżający się poziom ryzyka portfela kredytowego gospodarstw domowych
 
BIK

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste