Pożyczanie przez internet

25.04.2018 09:10  Kredyty
Pożyczanie pieniędzy przez internet jest wygodnym i prostym sposobem na zdobycie dodatkowych środków finansowych bez wychodzenia z domu, na dowolnie wybrane cele. Jak uzyskać taką pożyczkę, ile ona kosztuje i jakich formalności należy przy tym dopełnić?

Pożyczka a kredyt w banku
 
Z pozoru może wydawać się, że pożyczka gotówkowa i kredyt w banku to takie same produkty finansowe. Oba pozwalają na zaciągnięcie długu w określonej kwocie, który trzeba zwrócić wraz z ewentualnymi odsetkami, w oznaczonym czasie. Niemniej, o ile kredyty udzielane są jedynie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, o tyle pożyczki, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, mogą być udzielane przez każdą osobę lub podmiot. 
 
Pożyczki do kwoty 500 zł nie wymagają zawarcia pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą żadnej pisemnej umowy. Powyżej tej granicy jest to wymagane, podobnie jak przy każdym kredycie bankowym. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron oraz zabezpiecza interesy pożyczkodawców i pożyczkobiorców. 
 
Nowoczesne pożyczki online

Od pewnego czasu największą popularnością wśród polskich pożyczkobiorców cieszą się pożyczki przez internet. Można je zaciągnąć szybko i skutecznie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem sieci. Pożyczkobiorca wypełnia elektroniczny formularz, dopełnia pożądanych przez pożyczkodawcę formalności i otrzymuje po pozytywnej weryfikacji tożsamości wypłatę kwoty pożyczki bezpośrednio na swoje konto bankowe. Aby zaciągnąć pożyczkę online, trzeba spełnić minimum formalności. W niektórych przypadkach, przy automatycznej weryfikacji wniosków kredytowych oraz szybkim potwierdzeniu tożsamości, pożyczka może zostać wypłacona klientowi nawet w kilkanaście minut od chwili złożenia wniosku.
 
Wymagania względem klientów
 
Poszczególne firmy pożyczkowe, a działa ich sporo na polskim rynku pozabankowym, o czym można przekonać się na stronie www.pozyczki-24.pl, mogą samodzielnie kształtować indywidualne wymagania względem potencjalnych pożyczkobiorców. Podstawowym warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie wniosku pożyczkowego, co obecnie możliwe jest nawet bez wychodzenia z domu, w trybie online. Wystarczy wypełnić w tym celu elektroniczny wniosek, w którym klient wskazuje dane osobowe, adres do korespondencji, numer PESEL, numer dowodu osobistego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych miesięcznych kosztów. Wszystkie informacje, jakie klient wpisuje do wniosku o pożyczkę, muszą znaleźć pokrycie w rzeczywistości, ponieważ oświadczenia te są składane pod odpowiedzialnością karną. 
 
Najczęściej firmy pożyczkowe udzielają pożyczek wyłącznie osobom, które są polskimi obywatelami, ze stałym miejscem zamieszkania na terenie Polski, rachunkiem w banku na swoje nazwisko i numerem telefonu komórkowego. Potencjalny pożyczkobiorca musi spełnić kryterium wieku, czyli mieć co najmniej 18 lat, choć działają i takie firmy pożyczkowe, które wymagają wieku od 20-21 lat do maksymalnie 65-75. 
 
Klient jest też weryfikowany przez pożyczkodawcę w dostępnych bazach danych, takich jak ERIF, KRD czy BIG InfoMonitor, choć często też firmy pożyczkowe korzystają z baz BIK-u - Biura Informacji Kredytowej.
 
Wniosek pożyczkowy to jeszcze nie wszystko, aby otrzymać pożyczkę online. Należy zweryfikować swoją tożsamość - najczęściej za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 grosz lub 1 zł. 
 
Ile kosztują pożyczki pozabankowe?
 
Koszt pożyczek udzielanych przez internet, czyli w sferze pozabankowej, jest limitowany odpowiednimi przepisami. Składa się z części odsetkowej i pozaodsetkowej. Klient ponosi między innymi koszty związane z:
 
·         odsetkami od zobowiązania pożyczkowego - choć nie zawsze są one naliczane, czego przykładem są popularne, promocyjne pożyczki za 0 zł,
·         opłatami za udzielenie chwilówki - prowizją za przystąpienie do zobowiązania finansowego,
·         kosztami ubezpieczenia,
·         kosztami weryfikacji wniosku pożyczkowego,
·         kosztami jednorazowego przelewu weryfikacyjnego - zwykle to symboliczna opłata w wysokości 1 zł lub 1 grosz,
·         kosztami wcześniejszej spłaty pożyczki,
·         kosztami wydłużenia okresu spłaty pożyczki,
·         kosztami windykacji i wysyłania monitów do nierzetelnych dłużników.
 
Wszystkie koszty pożyczki powinny być uwzględnione w RRSO, czyli w Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania zobowiązania pożyczkowego. Istnieje zarówno limit kosztów pozaodsetkowych, jak i górna granica wysokości odsetek, jakie mogą być naliczone od tego zobowiązania.
 
Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, znowelizowanej 11 marca 2016 roku, wysokość opłat pobieranych za udzielenie kredytów i pożyczek, w tym pożyczek pozabankowych przez internet, została ograniczona. Od 1 stycznia 2016 roku limit maksymalnego oprocentowania pożyczek wynosi tyle, co dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Aktualnie jest to oprocentowanie w skali 10 proc. rocznie, ponieważ stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc. 
 
Maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć sumy składników:
·         25 proc. kwoty pożyczki, 
·         30 proc. wartości pożyczki w skali roku - składnik zmienny, zależny od okresu kredytowania.
 
Dodatkowo firma pożyczkowa udzielająca pożyczki przez internet lub stacjonarnie, w okresie 120 dni od daty udzielenia pierwszej pożyczki, nie będzie mogła pobrać wyższych opłat od klienta niż te, które zmieszczą się w limicie kosztów naliczanych od kwoty pierwszej z pożyczek. 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Jak ktoś pożycza w celach inwestycyjnych to nie wybiera pierwszej lepszej dziadowskiej firmy tylko szuka renomowanych miejsc jak np. Financial Home. Przy większych kwotach od których zależy postęp przykładowo budowlanki itd. to nie ma co po internecie szukać, trzeba raczej w sprawdzone źródła uderzać.

    ~Peter   (25 kwietnia 2018 o 21:45)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste