Rynek kredytowy może rosnąć wolniej

21.08.2018 12:48  Kredyty
Rynek kredytowy może rosnąć wolniej Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr RCF) spadł w III kw. 2018 roku do 56,5 punktu. Jego wartość kwartał wcześniej wynosiła 58,4. To już czternasty kwartał z kolei, w którym wartość barometru przekracza 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH, realizujących cykliczne badania koniunktury na rynku consumer finance, nadal możemy liczyć na wzrost rynku kredytów dla gospodarstw domowych, jednak jego tempo będzie spadać.
 
Wnioski z analizy danych z sektora finansowego wskazują na utrzymywanie się dobrej koniunktury w obszarze popytu na kredyt wśród gospodarstw domowych. Obrazuje to między innymi wzrost ich zadłużenia kredytowego, finansującego cele konsumpcyjne – w pierwszej połowie b.r. rosło ono średnio o ok. 8%, a w czerwcu było nawet o 9,5% większe niż przed rokiem. Analiza wartości wskazań Barometru RCF z historycznych okresów kwartalnych pokazuje, że jest to czternasty z kolei odczyt z wartością powyżej 50 punktów, oznaczającą spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

 
– Podobnie jak w przypadku prognoz odnoszących się do polskiego PKB, wskazujących na spowolnienie jego wzrostu w II półroczu br., aktualna wartość Barometru KCF na poziomie 56,5 pkt. wskazuje, że wzrost zadłużenia będzie nadal się utrzymywał w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy. Tempo jego wzrostu może być jednak mniejsze – ocenia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.
 
Na plus – na minus
 
Wśród czynników silnie oddziaływujących na wskazania Barometru RCF, czynniki demograficzne już od 2007 roku systematycznie przekładają się na obniżanie jego wartości i nadal utrzymuje się charakter ich wpływu w bieżącym kwartale. Jednak w największym stopniu na pogorszenie Barometru RCF oddziałuje niepewność w zakresie przewidywanej sytuacji finansowej.
 
– W bieżącym badaniu wskaźnik prognozy ogólnej sytuacji w obszarze finansów gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki uległ pogorszeniu. Można więc oczekiwać spowolnienia wzrostu całej gospodarki, jak również niższego tempa wzrostu naszych dochodów – zapowiada prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor IRG SGH.
 
To już trzeci kwartał z rzędu, gdy poprawia się sytuacja w obszarze przewidywań i planów gospodarstw domowych co do poniesienia w kolejnych kilkunastu miesiącach poważnych wydatków. W obszarze wykluczenia z rynku kredytowego aktualnie ocenia się natomiast sytuację jako stabilną.
 
Tendencje w obszarze popytu i kredytu
 
Wyniki przeprowadzonych w bieżącym kwartale badań ujawniają nieznaczny wzrost skłonności gospodarstw domowych do podejmowania decyzji o zakupie samochodu. Jednocześnie, nieco zmalała skłonność do finansowania wydatków na ten cel ze środków kredytowych. Natomiast w obszarze popytu na dobra trwałego użytku następuje ustabilizowanie przewidywań gospodarstw domowych co do ich nabywania w najbliższym okresie 12 miesięcy, a w średnim okresie analizy zauważa się nawet lekką tendencję spadkową. Jednocześnie, co może być optymistycznym sygnałem dla bankowego i pozabankowego sektora kredytu konsumenckiego, rośnie skłonność gospodarstw domowych do finansowania wydatków na dobra trwałego użytku z zewnętrznych źródeł.


 
 
Zauważa się również spowolnienie w obszarze popytu gospodarstw domowych na zakup mieszkania czy budowy domu – wskaźnik skłonności do dokonywania takich wydatków w bieżącym badaniu odnotował spadek.
 
– Prawie 88% gospodarstw domowych deklaruje, że nie planuje zakupu domu ani mieszkania. Jednak – co jest również ważne dla rynku kredytu mieszkaniowego – rośnie skłonność do finansowania takich zakupów, jak również remontu mieszkań, ze środków pochodzących z kredytu – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.
 
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste