Polski Bank Komórek Macierzystych pozyskał finansowanie na akwizycje portugalskiej spółki Stemlab

11.09.2018 08:20  Kredyty dla Firm
 Polski Bank Komórek Macierzystych pozyskał finansowanie na akwizycje portugalskiej spółki Stemlab
W dniu 10 września 2018 roku Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał z PKO Bank Polski S.A. (Bank) umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego obrotowego do łącznej kwoty stanowiącej równowartość do 75 mln zł.
 
Kredyt terminowy denominowany w EURO o równowartości 65 mln zł zostanie udzielony na nabycie akcji portugalskiej spółki Stemlab, natomiast kredyt odnawialny obrotowy w wysokości do 10 mln zł na finansowanie bieżącej działalności PBKM (w tym spłatę dotychczasowych kredytów udzielonych PBKM przez mBank S.A.).
 
Kredyt terminowy został udzielony na okres 5 lat, jego oprocentowanie oparto o stawkę EURIBOR 1M (przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę Banku. Z kolei kredyt odnawialny obrotowy został udzielony na okres 1 roku i jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku.
 
- Uzyskanie przez PBKM S.A. finansowania na akwizycję spółki Stemlab jest spełnieniem ostatniego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji znajdujących się w umowie nabycia akcji Stemlab. To oznacza, że zgodnie z umową ostateczne zamknięcie transakcji powinno nastąpić dziesiątego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy kredytowej z bankiem - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.
 
W lipcu br. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab, która jest największym bankiem komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednym z największych w Europie.
 
W sierpniu br. Portugalski Urząd Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) wydał decyzję o braku sprzeciwu wobec transakcji dotyczącej przejęcia przez PBKM S.A.  kontroli nad spółką Stemlab.
 
Przejęcie spółki Stemlab wzmocni pozycję Grupy FamiCord w Europie, a szczególnie w Portugalii, gdzie Stemlab ma pozycję lidera. Ponadto akwizycja Stemlab znacząco zwiększy skalę biznesu Grupy FamiCord i umocni pozycję Grupy wśród największych banków komórek macierzystych na świecie .
 
Grupa Stemlab prowadzi działalność w Portugalii (lider z ponad 60% udziałem w rynku bankowania komórek macierzystych- łącznie w sektorze B2B i B2C), Hiszpanii i Szwajcarii oraz poprzez partnerów biznesowych we Włoszech. Na koniec 2017 roku Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych.

Według szacunków spółki, Stemlab ma ok. 7% udział w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej na rynku europejskim, licząc kanały B2C i B2B. Stemlab prowadzi także badania w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i posiada w tym obszarze kilka patentów. W 2017 roku Stemlab miał 6,1 mln Euro skonsolidowanych przychodów i 1,5 mln Euro EBITDA gotówkowej (skorygowana o zdarzenia jednorazowe). Zgodnie z szacunkowymi projekcjami finansowymi przychody Stemlab w roku 2018 wyniosą 7,3 mln Euro, a oczyszczona EBITDA gotówkowa 2,1 mln Euro.

Grupa Stemlab

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes