Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

11.01.2019 08:33  Kredyty dla Firm
Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu BORYSZEW zawarł jako gwarant umowę kredytową, na podstawie której Impexmetalowi został udzielony kredyt na nabycie akcji Alchemii w ramach wezwania oraz gwarancja, podała spółka

"Zarząd spółki podaje informację o zawarciu przez spółkę jako gwaranta, Impexmetal S.A. jako kredytobiorcę oraz HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie jako kredytodawcę umowy kredytów, na podstawie której na rzecz spółki Impexmetal S.A. zostały udzielone: (i) gwarancja do kwoty 124 mln zł oraz (ii) kredyt terminowy do kwoty 124 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zapłaty ceny nabywanych przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania" - czytamy w komunikacie.

Kredyt, o którym mowa powyżej, został udzielony z czteromiesięcznym terminem spłaty.

W związku z zawarciem umowy na zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem: (i) umowę zastawów rejestrowych na akcjach Alchemii, które zostaną nabyte przez Impexmetal w ramach wezwania; oraz (ii) umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach Alchemii należących do Impexmetalu.

Maksymalna suma zabezpieczenia z zastawów rejestrowych została ustalona na 186 mln zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem oraz Santander Bank Polska umowę blokady na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Impexmetal przez Santander Bank Polska, podano również.

Na podstawie umowy Boryszew udzielił gwarancji za zobowiązania kredytobiorcy - spółki Impexmetal, wynikające z umowy, podsumowano.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

ISBnews

Notowania BORYSZEW
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes