Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Kredyty dla Firm

Caspar - zmiana prezesa

28.04.2017 08:28  Kredyty dla Firm
Caspar - zmiana prezesa W dniu 28 kwietnia 2017 roku Leszek Kasperski złożył rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów związany z łączeniem funkcji prezesa Caspar TFI SA oraz Caspar Asset Management SA – firmy zarządzającej funduszami Caspar TFI SA .
 
Leszek Kasperski nadal będzie pełnił funkcję prezesa Caspar Asset Management SA, głównego akcjonariusza Caspar TFI SA.
 
Jednocześnie, w dniu 28 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na funkcję prezesa Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Tomasza Salusa, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Caspar TFI SA, a funkcję wiceprezesa Zarządu powierzyło Krzysztofowi Jeske, prezesowi F-Trust SA, spółki dystrybucyjnej z Grupy Caspar. Niezależnie od powierzenia Krzysztofowi Jeske funkcji wiceprezesa Zarządu Caspar TFI, pozostaje on prezesem F-Trust SA.
 
Leszek Kasperski kierował spółką Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA od momentu jej powstania, czyli od pięciu lat. W tym czasie spółka stała się zyskowną firmą, zarządzającą aktywami o wartości przekraczającej 350 mln zł, cieszącą się bardzo dobrą reputacją i wypracowującą dla swoich klientów wyróżniające się na rynku stopy zwrotów.
 
„Oddaję kierowanie Caspar TFI w ręce osób, do których mam pełne zaufanie, z którymi blisko współpracuję i których kompetencje bardzo wysoko cenię. Jako prezes Caspar Asset Management SA będę mocno wspierał nowy Zarząd swoim doświadczeniem i wiedzą” – powiedział Leszek Kasperski.
 
Tomasz Salus ma 40 lat. Z rynkiem finansowym jest związany od końca lat dziewięćdziesiątych. Pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym, Banku Zachodnim WBK, BZ WBK AIB Asset Management oraz w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Od września 2010 roku pracuje w Grupie Caspar, gdzie najpierw był m.in. regionalnym dyrektorem sprzedaży, a od kwietnia 2016 roku jest wiceprezesem Zarządu. Tomasz Salus legitymuje się certyfikatem European Financial Guide (EFG) i jest wpisany na Listę Ekspertów Finansowych I stopnia – Asystenci finansowi.
 
Krzysztof Jeske ma 42 lata. Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych zdobywał przez ponad 13 lat pracy w Grupie WBK, a następnie BZ WBK. Pracował w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Wielkopolskim Banku Kredytowym oraz Banku Zachodnim WBK, gdzie m.in. odpowiadał za przygotowanie produktów depozytowych i inwestycyjnych oraz za proces ich oferowania klientom.

Zarządzał również całościowo działalnością BZ WBK w obszarze produktów depozytowych i inwestycyjnych, nadzorował działalność BZ WBK jako agenta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK. Od września 2011 roku jest prezesem Zarządu F-Trust SA.
 
Piotr Gajdziński
doradca Grupy Caspar

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes