Jak się zabezpieczyć przy pożyczaniu pieniędzy dla rodziny?

03.12.2018 08:35  Kredyty gotówkowe
Jak się zabezpieczyć przy pożyczaniu pieniędzy dla rodziny? Absolutnie najważniejszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać przy pożyczaniu pieniędzy to umowa pożyczki. Po pierwsze, prawo nakłada obowiązek, żeby umowa pożyczki (przy pożyczkach o wartości przekraczającej 1 000 zł) została zwarta w formie pisemnej. Po drugie, umowa zapewnia, że wszystkie istotne kwestie są wyjaśnione pomiędzy stronami umowy np. daty spłaty pożyczki są jasno określone.

Jak się możemy dodatkowo zabezpieczyć?


Weksel

Podstawową zaletą weksla jest szybkość postępowania sądowego. Trzeba pamiętać, że standardowe postępowanie sądowe trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy! W przypadku niewypłacalności osoby, która otrzymała pożyczkę, z pomocą weksla można kilkukrotnie przyspieszyć działanie komornika i szybciej odzyskać pieniądze.

Niestety, jeżeli dłużnik nie ma żadnego majątku egzekucja komornicza może okazać się bezskuteczna. W takiej sytuacji weksel może nie pomóc w odzyskaniu naszych pieniędzy!

Pomimo relatywnie prostej formy warto pamiętać, że weksel musi zawierać ściśle określone elementy, które decydują o jego ważności np. oznaczenie miejsca płatności, terminu płatności itd.

 

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa jest dokumentem, który opisuje w jaki sposób powinien zostać wypełniony weksel. Innymi słowy deklaracja zabezpiecza przede wszystkim wystawcy weksla (dłużnika). W przypadku uzupełnienia weksla przez wierzyciela niezgodnie z deklaracją, dłużnik stosunkowo łatwo może udowodnić przed sądem, że warunki umowy dotyczącej uzupełnienia weksla zostały złamane.

 

Poręczenie

W przypadku poręczenia pożyczkodawca uzyskuje zobowiązanie dodatkowej osoby do spłaty pożyczki. Czyli ma możliwość egzekwowania spłaty nie tylko od dłużnika, ale także od dodatkowej osoby. Warto zwrócić uwagę, na to jakim majątkiem dysponuje poręczyciel. Żeby poręcznie było skuteczne poręczyciel nie powinien być „goły”.

 

Zastaw zwykły

Umowa ustanowienia zastawu polega na tym, że osoba, która otrzymuje pożyczkę wydaje przedmiot zastawu np. samochód, komputer. Natomiast, pożyczkodawca ma obowiązek przechowywania przedmiotu zastawu i ponosi odpowiedzialność za jego utratę. Jeśli dojdzie do braku spłaty pożyczki, przedmiot zastawu może zostać spieniężony w celu odzyskania należności.

 

Hipoteka

Hipoteka jest jednak jednym z najbardziej skutecznych zabezpieczeń. W przypadku problemów z odzyskaniem należności wierzyciel ma prawo do środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zabezpieczającej pożyczkę. Dodatkowo hipoteka może pełnić funkcje motywacyjną np. jeżeli pożyczka jest zabezpieczona na nieruchomości, której wartość jest istotnie wyższa od wartość pożyczki dłużnik jest zmotywowany do terminowej obsługi zadłużenia

Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego. Trzeba, więc udać się do notariusza i ponieść koszty związane z ustanowieniem hipoteki.

 

Gdzie możemy uzyskać informacje oraz dostęp do umów pożyczki i zabezpieczeń?

Serwis Pożyczka dla Przyjaciela zajmuje się tematyką prywatnych pożyczek. Na stronie www.pdlap.pl znajdziesz pogłębiony opis zabezpieczeń, ich wady i zalety opisane w przystępny sposób i mnóstwo innych użytecznych informacji. Co więcej, w prosty sposób możesz skorzystać z spersonalizowanych umów zabezpieczeń lub umowy pożyczki w pełni dostosowanej do Twoich potrzeb!


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Ważne, aby przelać kasę na konto z tytułem pożyczka do konkretnej daty. Dobrze mieć przynajmniej na mailu wymianę informacji, że udzielamy pożyczki na określonych zasadach. Później to wezwanie do zapłaty i sąd. Najtańszy jest e-sąd i komornik.

    sadinternetowy.pl   (4 grudnia 2018 o 11:11)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste