Jesteś w: Strona główna » Inwestowanie » Lokaty


Czy możemy liczyć na wzrost oprocentowania lokat w najbliższym czasie?

21.12.2016 10:20  Lokaty
Łączna wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych to prawie 1,8 bln zł. Z tego, ponad 50 proc. stanowią depozyty bankowe. Nawet pomimo spadku oprocentowania lokat, wciąż widać napływ środków do banków.

Pytanie, czy ta tendencja zostanie utrzymana? Czy możemy w najbliższym czasie spodziewać się wzrostu rentowności depozytów bankowych?

Na wstępie warto pokrótce przypomnieć, od jakich czynników zależy wysokość oprocentowania depozytów bankowych.

Stopy procentowe to główne narzędzie polityki pieniężnej służące do kontrolowania cen w gospodarce – czyli poziomu inflacji. W dużym uroszczeniu można powiedzieć, że jeśli stopa inflacji rośnie, rosną również stopy procentowe. Bank centralny w ten sposób stara się walczyć z nadmiernym wzrostem cen. To samo dzieje się przy spadku inflacji (lub nawet pojawieniu się deflacji). Wtedy stopy procentowe są obniżane po to, aby pobudzić wzrost gospodarczy i inflację.

Wysokość stóp procentowych wpływa na cenę pieniądza na rynku międzybankowym, gdzie banki zawierają między sobą transakcje (udzielają kredytów i przyjmują depozytów). Rynkowe stopy procentowe – czyli stawki WIBOR i WIBID warunkują wysokość oprocentowania depozytów bankowych oferowanych klientom detalicznym. Dlatego można uznać, że od zmiany stóp procentowych zależy to, jak wysokie oprocentowanie lokat zaproponują banki.

Od inflacji zależy wzrost stóp


Wzrost inflacji jest kluczowy w kontekście podniesienie stóp procentowych. Obecnie, od ponad 2,5 roku mamy w Polsce okres deflacji – czyli spadku cen. Powodem tego zjawiska jest sytuacja na zewnątrz polskiej gospodarki – głównie spadek cen ropy. W listopadzie mieliśmy do czynienia z pierwszym odczytem, z nieujemną wartością inflacji. Wydaje się, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się delikatnego odbicia, jeśli chodzi o ceny dóbr i usług w Polsce. Służyć temu mogą: wzrost cen ropy spowodowany porozumieniem krajów kartelu OPEC oraz efekt niskiej bazy (ujemne odczyty inflacji w poprzednich miesiącach, co do których będą porównywane przyszłe poziomy cen dóbr i usług). Oprócz tego, wzrostowi inflacji sprzyjać może wzrost konsumpcji spowodowany napływem środków z programu 500+ oraz odbicie inwestycji, które w ostatnim czasie mocno spowolniły. Poparciem powyższych tez może być ostatnia projekcja inflacji opublikowana przez NBP, która pokazuje, że w 2017 r. powinniśmy spodziewać się odczytów stopy inflacji na poziomie ok. 1,5 proc. rok do roku.

Kiedy wzrosną stopy wzrośnie oprocentowanie lokat


Wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost oprocentowania lokat. Na razie z przekazu osób należących do RPP i prezesa NBP wynika, że 2017 r. będzie stał pod znakiem stabilizacji stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP – prof. Glapiński – w ostatnich wypowiedział zaznaczał, że 2017 będzie rokiem „raczej bez zmian”, dodając przy tym, że jeżeli będą zmiany, to będzie to podwyżka stóp, a nie obniżka. Pierwszych zmian należy spodziewać się w 2018 r., kiedy stopa inflacji, według projekcji NBP, znajdzie się w kanale celu inflacyjnego. Jeden z członków RPP w wywiadzie dla PAP stwierdził: „Średnia inflacja w ‘17 »w najlepszym wypadku« dotknie dolnej granicy celu inflacyjnego”. Bez wzrostu inflacji nie będzie podwyżek stóp procentowych, a bez tego – wzrostu oprocentowania lokat.

Nie zmienia to faktu, że wciąż możemy liczyć na dobre oprocentowanie w przypadku niektórych ofert. Zwłaszcza promocyjne depozyty mogą zapewnić wyższe oprocentowanie. Poza tym warto dodać, że niska inflacja sprzyja oszczędzaniu za pomocą instrumentów finansowych pozbawionych ryzyka. Najważniejsze w takim przypadku jest poziom realnej stopy procentowej – czyli nominalnych stóp w stosunku do stopy inflacji. W tej chwili realne stopy procentowe w Polsce są jednymi z najwyższych spośród krajów w naszym regionie. To dobra informacja zwłaszcza dla osób, które w czasach zwiększonego ryzyka na rynkach finansowych, chcą osiągać wymierne zyski bezpiecznie inwestując.
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Dobrze, że istnieją takie strony jak kredytnaszybko.pl to można sprawdzić najlepsze lokaty

    ~Sarna   (21 grudnia 2016 o 23:37)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie