Nowy poziom zarządzania - szansa na rozwój mazowieckich firm

27.05.2013 11:49  Menedżerskie
Zarabia ten, kto inwestuje mądrze. Ta maksyma sprawdza się praktycznie w odniesieniu do każdej płaszczyzny  funkcjonowania przedsiębiorstw.

Znakomitą inwestycją jest poszerzenie i aktualizowanie wiedzy zarówno własnej jak i pracowników.

Przygotowując nową strategię rozwoju firmy warto sięgnąć po takie rozwiązania organizacyjne i prawne, które pozwolą maksymalnie dostosować ofertę do rosnących potrzeb i wymagań kontrahentów, a w dłuższej perspektywie zapewnią wysoką i stabilną pozycję na rynku.

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - wiodąca firma szkoleniowa na polskim rynku edukacyjnym rozpoczęła rekrutację chętnych do udziału w projektu Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+.

,,Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia pracowników po 50 roku życia. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno właścicieli, wspólników jak i pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Przewidzieliśmy 176 miejsc na zajęciach szkoleniowych, zapraszamy szczególnie kobiety, w tym również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.” - informuje i zaprasza Katarzyna Kurczaba - kierownik projektu.

W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne szkolenia:

- Zarządzanie spółkami
- Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa
- Etyka w biznesie.


Podczas szkoleń Zarządzanie spółkami realizowanych w ciągu 11 dni uczestnicy poszerzą aktualną wiedzę związaną z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych; zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, prawa spółek handlowych, rachunkowości zarządczej, ładu korporacyjnego, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Trening stosowania zaawansowanych technik analitycznych, planistycznych, decyzyjnych, organizacyjnych i kontrolnych, niezbędnych w procesie zarządzania strategicznego będzie realizowany w trakcie szkoleń Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa.

Uczestnicy będą mieć okazję zdobyć  wiedzę i umiejętności, dzięki którym usprawnią proces wdrażania strategii w swojej firmie, wpłyną na wydajność, skuteczność i jakość samego wdrożenia oraz zarządzania strategicznego w firmie.

W trosce o zapewnienie etycznych zachowań zaplanowane zostały zajęcia z Etyki w biznesie. Trzy dni zajęć pozwolą zweryfikować i poszerzyć horyzonty w zakresie etykiety biznesowej. Uczestnik po zajęciach wyjdzie bogatszy o praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu zasad opracowania i wysyłania korespondencji elektronicznej, wręczania upominków, etycznych sposobów postępowania.

- Jak łatwo zauważyć na rynku edukacyjnym ofert jest naprawdę dużo. Co zatem wyróżnia Państwa nowy projekt?

Wybierając ofertę - z wachlarza wielu dostępnych - warto zwrócić uwagę na perspektywę przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na rozwój firmy jak również na rozwój zawodowy konkretnego pracownika. 

Wybierając firmę z którą chcemy poszerzać wiedzę warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia.

EGD, dzięki rozbudowanej bazie trenerów, zapewnia wysokiej klasy specjalistów - praktyków życia gospodarczego m.in. z Ministerstwa Skarbu Państwa, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - przekonuje o atutach projektu Pani kierownik.
Nasze szkolenia prowadzą eksperci - wieloletni praktycy, którzy w nowoczesny i przystępny sposób przekazują słuchaczom wiedzę. Jak wiemy zdecydowanie łatwiej poszerzać wiedzę z ekspertami i rozwiązywać konkretne przypadki z życia firm w zorganizowanym zespole, niż samodzielnie w domu.

Dużym atutem projektu jest całkowicie bezpłatny udział w zajęciach.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, noclegi (dla 50% uczestników projektu), certyfikat.

Wiedzę zdobytą podczas szkoleń można przełożyć na rozwój firmy jak również osobisty rozwój zawodowy. Tak np. poprzez udział w szkoleniu Zarządzanie spółkami uczestnicy - rozwiązując testy podsumowujące - mogą przygotować się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych, przeprowadzanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

- Rzeczywiście zapowiada się ciekawie. Co trzeba zrobić by się zapisać?

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie rozpoczyna się z początkiem czerwca. Na stronie  www.mazowieckakadra.pl udostępniliśmy już dokumenty zgłoszeniowe.
Komplet dokumentów należy przesłać do Europejskiej Grupy Doradczej (ul.Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz lub  Skwer Kardynała St. Kardynała Wyszyńskiego 5 lok.27, 01-015 Warszawa). Obserwujemy, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

- Dziękuję serdecznie za rozmowę.


ad


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes