PIT-37 - Vademecum podatnika 2019

05.02.2019 18:52  Moje podatki
PIT-37 - Vademecum podatnika 2019 PIT-37 jest jedną z podstawowych, najbardziej popularnych oraz najczęściej używanych deklaracji podatkowych PIT. Co roku, nowa grupa osób dołącza do zobligowanych do przygotowania właśnie tego zeznania. Kto w 2019 roku wybierze PIT-37? Jak przygotować się do pracy nad PIT-37? Jak rozpocząć i prowadzić pracę z formularzem? Jakie są terminy? Czym są e-deklaracje i usługa Twój e-PIT?

Jaki formularz podatkowy wybrać?


W praktyce funkcjonuje wiele formularzy podatkowych. Do najpopularniejszych należą PIT-36 i PIT-37 i niestety, dość często są przez podatników mylone. Kiedy więc należy wybrać akurat PIT-37? Odpowiedzią na to pytanie jest przedstawienie grupy podmiotów, dla których ten druk został przeznaczony. Można tutaj wyszczególnić trzy podstawowe kryteria pomocnicze:

 1. Podmioty;

 2. Rodzaje i formy osiągania przychodów;

 3. Wyłączenia.

Podmioty i osoby


PIT-37 stosuje się do:

 1. osób fizycznych;

 2. do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym;

 3. podmiotów, które uzyskały przychody ze źródeł leżących na terytorium Polski;

 4. przychodów podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

 5. do podatników, którzy osiągnęli przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

Rodzaje i formy osiągania przychodów


W tym miejscu można wymienić kilka podstawowych form osiągania przychodów, które zakwalifikują się najprawdopodobniej do rozliczenia w ramach PIT-37. Są to:

 • umowa o prace;

 • stosunek służbowy;

 • stosunek pracy nakładczej;

 • spółdzielczy stosunek pracy;

 • emerytura i renta krajowa;

 • świadczenie przedemerytalne,

 • zasiłki przedemerytalne;

 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (należności z tego tytułu);

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;

 • stypendia;

 • umowa zlecenia;

 • kontrakty menadżerskie;

 • przychody z praw autorskich;

 • świadczenia z Funduszu Pracy;

 • świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • praca tymczasowo aresztowanych;

 • umowa aktywizacyjna.

Wyłączenia


Ustawodawca wskazał również podstawowe wyłączenia, które uniemożliwiają skorzystanie z PIT-37. PIT-37 nie służy dla podmiotów, które:

 1. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

 2. obowiązane są doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci;

 3. obniżają dochody z lat ubiegłych;

 4. odliczają tak zwany minimalny podatek dochodowy.

Praca nad formularzem


Rozpoczynając pracę nad formularzem, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które będą narzucały warunki oraz sposób działania w całym procesie wypełniania obowiązku zeznaniowego PIT-37.

 1. Jak przygotować się do pracy?

 2. Ile mam czasu?

 3. Jak wypełnić zeznanie?

Przygotowanie do pracy


PIT-37 wypełnia się konkretnymi informacjami finansowymi. Ponieważ podatnik PIT-37 z założenia nie oblicza, ani nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy, może nie mieć pełnej wiedzy na temat tego co, kiedy i w jakiej wysokości zostało zapłacone do organów podatkowych. W większości przypadków jego podstawowym dokumentem źródłowym powinien być PIT-11. Jest to druk, który pracodawca przekazuje swojemu pracownikowi do końca lutego każdego roku – to na jego podstawie należy przygotować indywidualne zeznanie podatkowe, czyli na przykład PIT-37. Przed przystąpieniem do pracy warto jednak sprawdzić, czy pracodawca nie pomylił się w swoim dokumencie – tak aby nie powielić jego błędów.

Terminy


Ustawodawca jasno określił terminy do złożenia PIT-37. Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Sposoby wypełniania PIT


Przechodząc do aspektów technicznych pracy nad formularzem, podatnik musi zdecydować w jaki sposób chce pracować nad swoim PIT-37. W tym zakresie ma podstawowe 3 opcje:

 1. Zeznanie tradycyjne (papierowe);

 2. E-deklaracje (elektronicznie);

 3. Usługę „Twój e-PIT”.

Zeznanie tradycyjne oznacza pracę na papierowej wersji formularza. Można go wydrukować lub uzyskać w urzędzie. Następnie dokument należy złożyć osobiście, we właściwym urzędzie skarbowym lub w stojącym w niektórych urzędach „PITomacie” (maszyna do składania PIT). Istnieje również opcja wysłania dokumentu za pomocą listu poleconego Poczty Polskiej.

E-deklaracja to elektroniczna forma pracy oraz złożenia zeznania podatkowego. Za pomocą specjalnych aplikacji, podatnik ma możliwość pracy na własnym komputerze oraz przesłania go z każdego miejsca na świecie, za pomocą sieci internet. Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa, nie przyjmuje PITów (w tym PIT-37) w formie załączników do wiadomości e-mail. Jedyną poprawną formą przesłania dokumentu, jest skorzystanie z tak zwanych bramek transferu dokumentów. Do tego potrzebne będzie szczególne stworzenie pliku, które zapewniają odpowiednie aplikacje do przygotowania e-PIT’ów. W tej kwestii podatnik znów ma wybór – po pierwsze: aplikacji publicznych zapewnianych na portalu ministerialnym lub – po drugie - aplikacji komercyjnych, proponowanych przez największych producentów aplikacji wykorzystywanych w kontaktach z urzędami, takich jak na przykład e-file. Aplikacje publiczne to dość podstawowe narzędzia, spełniające swoje zadania bez zbytniego obciążania komputerów oraz serwerów. Ze względu na skierowanie do nieograniczonej liczby odbiorców, muszą jednak być dość ogólne. Programy komercyjne to najczęściej rozwiązania bardziej rozbudowane, których zawartość merytoryczna musi dodatkowo łączyć się z ich funkcjonalnością oraz komfortem pracy użytkownika. Jednym z takich programów są e-pity, czyli darmowa aplikacja do rozliczania PIT-ów, która pozwala na pracę zarówno z poziomu komputera jak i tabletów (systemy Android i iOS). Wszystko po to, by zapewnić klientom aktywną aplikację, wspierającą najbardziej wymagających użytkowników.

Od 2019 roku Ministerstwo Finansów zapowiada również uruchomienie tak zwanej usługi „Twój e-PIT”, która docelowo ma zapewnić podatnikom przygotowanie deklaracji podatkowej za nich. Na razie rozwiązanie ruszy dopiero od 15 lutego 2019 i ma być ograniczone do dwóch podstawowych deklaracji PIT-37 oraz PIT-38. Systemy pracować będą na informacjach przekazywanych, między innymi od pracodawców oraz ZUS – mogą jednak nie uwzględniać wszystkich danych, dlatego podatnik ma mieć możliwość zmiany druku, lub odrzucenia propozycji oraz wypełnienia własnej deklaracji indywidualnie.

Podsumowanie i rekomendacje


PIT-37 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.. Podstawą prawną funkcjonowania formularza, która zawiera najważniejsze informacje z zakresu prawa i podatków, jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To według niej (art. 45 ust 1), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. Ustawa zawiera wiele przydatnych informacji oraz wskazówek dotyczących jak i kiedy należy przygotować oraz złożyć zeznanie. Dlatego, w przypadku rozpoczynania pracy nad pierwszym PIT-37, warto zapoznać się chociaż z wyciągiem najważniejszych artykułów tego aktu prawnego, zaś rekomendowaną lekturą pozostają również broszury wydawane przez Ministerstwo Finansów, zawierające informacje do zeznania PIT-37 na dany rok (obecnie zeznania za 2018 rok). Dla osób nie czujących się mocno w zakresie spraw finansowych, księgowych czy podatkowych rekomendowanym rozwiązaniem może być również zwrócenie się o pomoc do specjalistów – odpowiednich biur księgowych lub profesjonalnych narzędzi komputerowych. W XXI wieku odpowiednie programy i aplikacje mogą pomóc i przeprowadzić podatnika za rękę, przez gąszcz przepisów – od początku na etapie wyboru formularza, poprzez jego wypełnienie oraz prawidłowe złożenie własnego PIT-37.


 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste