Prezenty pieniężne bez podatku

21.02.2013 11:05  Moje podatki
Prezenty pieniężne bez podatku Prezent w formie pieniężnej przez wiele osób uważany jest jako najbardziej praktyczny i uniwersalny, bo obdarowany może wykorzystać go w dowolny sposób. Ci, którzy zdecydują się nie wydawać wszystkiego, od razu mogą przemyśleć, w jaki sposób mądrze zagospodarować otrzymane pieniądze.

"W przypadku małych dzieci, sprawami finansowymi mogą zająć się ich rodzice lub opiekunowie. Są to zwykle jedyne osoby uprawnione do zainwestowania pieniędzy, zamiast chowania ich do przysłowiowej skarpety, w której nie przynoszą one zysków. Pamiętajmy też, że obdarowujący mogą oczywiście zasugerować rodzicom, na jaki cel chcieliby przeznaczyć ofiarowane pieniądze" – mówi Waldemar Wołos, dyrektor ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI.

Kwoty wolne od podatku

Polskie prawo wymaga, aby osoba obdarowana uiściła podatek od spadków i darowizn. Nie trzeba się tym jednak nadmiernie martwić, gdyż jest wiele legalnych możliwości zwolnienia od podatku lub też jego obniżenia, które można wykorzystać rozliczając się z urzędem skarbowym. Jedną z nich są kwoty wolne od podatku, a ich wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowaną a osobą wręczającą prezent.Powyższe kwoty dotyczą darowizny (prezentu) otrzymanej przez obdarowanego od jednej, konkretnej osoby i sumują się w okresie pięciu lat. Wskazane przez prawo limity to znaczące kwoty pieniędzy, które z czasem – dzięki efektywnemu ich pomnażaniu – mogą urosnąć do naprawdę dużych wartości. Przy równym podziale kwot na pięć lat, mamy do dyspozycji od 980 zł do ponad 1900 zł rocznie, które możemy wpłacać np. na rejestr w funduszu inwestycyjnym osoby obdarowanej, czy też chociażby na tradycyjną lokatę bankową, która jednak jest rozwiązaniem o niższym potencjale zysku. Wpłat można dokonywać okazjonalnie (np. jako prezent na chrzest, urodziny, Dzień Dziecka, Pierwszą Komunię, maturę, ślub, etc.) lub też systematycznie (kwartalnie, miesięcznie) przez kilka czy nawet kilkanaście lat. To bardzo dobry pomysł, który zostanie doceniony przez dziecko w przyszłości.

Szczególne przywileje dla najbliższych

Małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie, czyli osoby najbliżej spokrewnione z darczyńcą, mogą przyjąć bez podatku darowiznę, która nie jest objęta ani limitem kwoty zwolnionej w wysokości 9 637 zł, ani też okresem rozliczeniowym pięciu lat. Wymagane jest jedynie zgłoszenie do urzędu skarbowego prostego zawiadomienia o otrzymaniu darowizny na rachunek bankowy obdarowanego w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej otrzymania.

Co zyska dziecko?

Oszczędzając zabezpieczamy przyszłość naszego dziecka. Pieniądze, które będą pomnażane przez kolejne lata, umożliwią mu pewniejszy start w dorosłe życie. W przypadku korzystania przez obdarowanego z ulgi z tytułu tzw. kwoty wolnej od opodatkowania (odpowiednio 9 637 zł, 7 276 zł lub 4 902 zł w okresie pięciu lat od jednej osoby) szczególnie owocne mogą okazać się regularne wpłaty przez dokonującego darowizny w ramach Planu Systematycznego Oszczędzania. – Odkładanie nawet niewielkich sum przez kilka lat może ułatwić dziecku podjęcie studiów, zakup mieszkania czy rozpoczęcie własnego biznesu. Najważniejsze, by pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie. Istotne jest to, że oszczędzając systematycznie uśredniamy wartość nabycia jednostek uczestnictwa, przez co długoterminowo uniezależniamy się od wahań koniunktury rynkowej – mówi Waldemar Wołos.Zabezpieczenie przyszłości dziecka nie musi więc wiązać się ani z ryzykiem, ani też z płaceniem podatku. Ostatecznie, wystarczy poświęcić tylko trochę uwagi, by za kilkanaście lat naszemu dziecku łatwiej było wejść w dorosłe życie. A przecież na tym w ogromnej mierze zależy wszystkim rodzicom.

Union Investment

ps


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste