"Twój e-Pit" już w przyszłym roku?

29.05.2018 19:48  Moje podatki
"Twój e-Pit" już w przyszłym roku? Minister Finansów Teresa Czerwińska przedstawiła szczegóły zmian, które mają być kolejnym etapem strategii resortu dotyczącej tzw. prostych, przyjaznych i przejrzystych podatków. Kluczową reformą ma być wprowadzenie nowej usługi „Twój E-Pit”.

„Twój e-Pit” ma zwolnić podatnika z ciążącego na nim obowiązku wypełniania wniosków i składania deklaracji finansowych, by rozliczyć roczne zeznanie PIT. Po wprowadzeniu tej usługi Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie informacji otrzymanych od płatników, samodzielnie będzie przygotowywała i udostępniała podatnikom ich zeznania podatkowe. Obowiązkiem podatnika będzie jedynie sprawdzenie poprawności przygotowanego zeznania podatkowego oraz jego akceptacja.

Wprowadzenie nowej usługi nie oznacza definitywnego końca tradycyjnych zeznań. Podatnicy nadal będą mogli rozliczać się w formie papierowej. Jeśli jednak w wyznaczonym terminie w urzędzie nie zostanie złożony PIT, to z dniem 30 kwietnia automatycznie zostanie przesłany PIT przygotowany przez KAS.
 
Jak to będzie przebiegać?

Od 15 lutego 2019 r. na portalu podatkowym ma na podatnika czekać wypełniona deklaracja. Zalogowanie na profilu nastąpi po uwierzytelnieniu bezpłatnym profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi.

Zadaniem podatnika będzie: zalogowanie się, zweryfikowanie i zaakceptowanie zeznania, wprowadzenie ewentualnych poprawek, wskazanie lub zmianę organizacji pożytku publicznego 1% podatku, uzupełnienie ulg, odliczeń i danych, których nie posiada KAS (np. ulgi na kredyt, internet, odliczenia IKZE). Podatnik będzie mógł również odrzucić przygotowaną deklarację i rozliczyć się samodzielnie.

Po zweryfikowaniu zeznania, podatnik może je wydrukować i przesłać urzędu skarbowego. Nie musi przy tym dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczeń lub ulg, np. na dzieci. Dane te będą automatycznie pobierane z systemów informacyjnych KAS oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych. Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, to z dniem 30 kwietnia PIT zostanie automatycznie rozliczony.

Z usługi „Twój e-PIT” w 2019 r. (rozliczenie za 2018 r.) skorzystać będą mogli podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 i PIT-38. Osoby prowadzące działalność gospodarczą PIT-36 i PIT-36L będą mieli szansę skorzystać z tej usługi dopiero od 2020 r.


Inwestycje.pl


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste