2013 dobrym rokiem dla KBJ S.A. – spółka przekroczyła 10 mln przychodów i podwoiła zysk

06.02.2014 12:16  NewConnect
2013 dobrym rokiem dla KBJ S.A. – spółka przekroczyła 10 mln przychodów i podwoiła zysk Dzięki osiągniętym wynikom rok 2013 był rekordowy w dotychczasowej działalności KBJ. Był to szósty rok nieprzerwanego wzrostu przychodów zakończony najwyższym dotychczas wynikiem finansowym. Znaczącej poprawie w porównaniu z rokiem poprzedzającym uległy również wypracowane w 2013 r. wskaźniki rentowności.

Zysk netto za cały 2013 r. wyniósł 904 tys. zł, co stanowi wzrost o 112% (480 tys. zł) w stosunku do 2012 r. (425 tys. zł).

Przychody netto ze sprzedaży produktów spółki w 2013 roku wyniosły łącznie 10 526 tys. zł i były większe o 77,4% w porównaniu do przychodów w 2012 r.
Przychody w samym IV kwartale 2013 r. wyniosły 2 624 tys. zł i były o 9,05% wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2012 roku.

Spółka w całości zrealizowała prognozę, która zakładała 10,4 mln zł przychodów osiągając jednocześnie aż 92,3% prognozowanego zysku.

 W IV kwartale KBJ zakończyła szereg procesów sprzedażowych, o najważniejszych z nich informowała w ostatnich miesiącach w raportach bieżących o podpisaniu istotnych umów. Do nowych znaczących klientów KBJ dołączyły METRO Cash and Carry Rosja (operator sklepów Makro), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Podpisane umowy pozwolą na dalsze zwiększenie przychodów w kolejnych okresach.

Podpisana w grudniu umowa „ADP” z SAP AG rozszerza współpracę spółki z SAP w zakresie rozwoju oprogramowania, w ramach programu SAP PartnerEdge Application Development Partner. Pozwoli to na tworzenie oprogramowania na platformie technologicznej SAP oraz oferowanie swoich produktów poprzez nowe kanały sprzedaży, w tym SAP Store (www.sapstore.com) w modelu usługowym (Software As A Service, SaaS), w technologii chmury.

KBJ SA

au


Notowania KBJ
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda