Aiton Caldwell wypłaca dywidendę i planuje debiut na NewConnect

07.06.2011 11:30  NewConnect
Aiton Caldwell wypłaca dywidendę i planuje debiut na NewConnect
Akcjonariusze Aiton Caldwell S.A. (wcześniej FreecoNet Tlenofon S.A.), lidera telefonii VoIP oraz telekomunikacyjnych rozwiązań SaaS w Polsce, zatwierdzili uchwałę zezwalającą na wypłatę dywidendy za 2010 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz zdecydowało po raz pierwszy w historii firmy o wypłacie dywidendy w kwocie 487 tys. PLN (0,53 PLN na akcję).

Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podjęli mając na uwadze między innymi bardzo dobre wyniki Spółki w pierwszym i drugim kwartale 2011 roku. W okresie styczeń – kwiecień 2011 roku Aiton Caldwell SA wypracowała przychody ze sprzedaży netto w kwocie  3 079,64 tys. PLN, co stanowi wzrost o 118 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (1 411,65 tys. zł). EBITDA za ten okres wyniosła 795,37 tys. PLN, natomiast zysk netto 200,33 tys. PLN. Różnica pomiędzy zyskiem netto, a EBITDA wynika głównie z rozliczenia goodwill związanego z nabyciem w 2010 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tlenofon od Grupy o2 za kwotę 3 000 tys. PLN.

- Decydującym czynnikiem, który wpłynął na wzrost przychodów było poszerzenie portfela klientów oraz zwiększenie zakresu świadczonych usług wśród dotychczasowych odbiorców. To skutek rosnącego zapotrzebowania na nowe rozwiązania w obszarze kompleksowych usług telekomunikacyjnych świadczonych w modelu SaaS (Software as a Service) – powiedział Jan Wyrwiński, prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, właściciele Spółki zatwierdzili również uchwałę o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. Aiton Caldwell SA zadebiutuje na nim już w sierpniu br. W ramach oferty prywatnej Spółka planuje pozyskać około 1,7 mln złotych, które przeznaczy m.in. na kontynuację procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP, ekspansję na sąsiednie rynki (głównie kraje Europy Centralnej oraz Wschodniej) oraz rozwój kanałów sprzedaży na terytorium Polski z uwzględnieniem wszystkich linii biznesowych Spółki.
 

Aiton Caldwell SA

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda