Akcje A,B,C,D spółki Surfland Systemy Komputerowe na GPW

05.04.2012 20:42  NewConnect
Akcje A,B,C,D spółki Surfland Systemy Komputerowe na GPW Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Surfland SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Oferta obejmuje:
- 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji serii A,
- 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji serii B,
- 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji serii C,
- 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii D.GPW

esNotowania Surfland
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


gielda