Cena emisyjna akcji Elemental Holding wyniosła 2,50 zł

03.12.2013 10:00  NewConnect
Cena emisyjna akcji Elemental Holding wyniosła 2,50 zł Dziś ruszają zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Cena emisyjna akcji ELEMENTAL Holding w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 2,50 zł. Tym samym wartość oferty może wynieść 61,25 mln zł. Od dziś do 6 grudnia trwają zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane w grudniu 2013 roku.
Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).

Przydział akcji Elemental Holding nastąpi do 7 grudnia 2013 roku. Oferującym akcje jest Dom Maklerski mBanku S.A. „Obecna wartość przemysłu zarządzania odpadami metalowymi i recyklingu w Unii Europejskiej wynosi około 137 miliardów euro.

Ponadto szacuje się, że sam rynek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE generuje roczne obroty o wysokości około 2 miliardów euro. Liczby same pokazują na jak perspektywicznym rynku działamy. Co więcej, samo prawo unijne spowoduje, że do 2019 roku europejski rynek recyklingu ZSEE podwoi się. Równolegle, Elemental Holding działa w innym równie obiecującym obszarze, a mianowicie obrotu i odzysku metali kolorowych. W Polsce rocznie odzyskuje się ok. 125 tys. ton samej tylko miedzi, co – wraz z pozostałymi przetwarzanymi metalami nieżelaznymi – daje polskiemu przemysłowi oszczędność rzędu 150 mln złotych Rosnąca światowa konsumpcja wyłącznie czerwonego surowca może spowodować wyczerpanie się złóż najpóźniej za 60 lat. Sposobem na zaspokojenie zapotrzebowania na ten metal pozostaje obecnie przede wszystkim odzysk – już pod koniec zeszłej dekady 35% miedzi pochodziło właśnie z recyklingu” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu łącznie 130.324.401 akcji serii A do L oraz N, a ponadto do 24.500.000 akcji nowej emisji serii M oraz nie więcej niż 24.500.000 PDA serii M.
Strategicznym celem rozwoju Grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza osiągnąć wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu nie niższego niż 1,35 mld złotych oraz wzrostu rentowności EBITDA do poziomu 4%.

Do głównych obszarów strategii rozwoju należy akwizycja komplementarnych podmiotów – w tym poza Polską – oraz rozwój organiczny – m.in. inwestycje w nowoczesną infrastrukturę handlową i transportową oraz linie do recyklingu zużytych źródeł światła, baterii i akumulatorów, katalizatorów, jak również ekranów LCD.

Ponadto wzrost sprzedaży eksportowej, który możliwy będzie przede wszystkim dzięki ekspansji na rynkach azjatyckich – głównie Japonii, Chin i Indii – i tym samym osiągnięcie poziomu ok. 35% udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów Grupy w 2015 roku. Ostatnim elementem strategii jest dalsza optymalizacja działalności operacyjnej i wzrost rentowności m.in. dzięki integracji logistyki, wspólnemu centrum zakupowemu oraz współpracy wszystkich podmiotów Elemental Holding, umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie głównych aktywów w tym know-how, zasobów ludzkich oraz nieruchomości.

W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaży zagranicznej – Elemental Holding podpisał list intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim rynku przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To już kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.

Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o blisko 64% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała przychody w kwocie 619,35 mln zł.

W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.

Elemental Holding SA

au


Notowania ELEMENTAL
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda