Danks S.A. dokonał korekt prognoz wyników finansowych

16.01.2012 10:16  NewConnect
Danks S.A. dokonał korekt prognoz wyników finansowych Notowana na rynku NewConnect spółka DANKS S.A. poinformowała o dokonaniu korekty prognoz wyników finansowych.

Zarząd spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego podał do wiadomości, że dokonuje korekty prognoz wyników finansowych za okres od 1 stycznia do końca grudnia 2011 roku oraz za okres 1.12.2011 do 31.12.2012 roku.

Dotychczasowa prognoza wyników finansowych obejmująca przychody ze sprzedaży i zysk netto wynosiła: przychody ze sprzedaży: 3.600 tys. zł, zysk netto: 1.500 tys. zł. Zweryfikowana prognoza wyników finansowych za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 zakłada uzyskanie następujących wyników: przychody ze sprzedaży ok. 3.690 tys. zł, zysk brutto ok. 1.450 tys. zł, zysk netto ok. 1.200 tys. zł.

Korekta wyniku finansowego spółki za ubiegły rok jest spowodowana spadkiem rentowności na poszczególnych jednostkowych projektach. Konkurencja usług świadczona przez inne kancelarie spowodowała obniżenie generowanej marży netto w 2011 roku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że prognozowane przychody z działalności podstawowej zostały dotrzymane. Decyzja o korekcie prognoz finansowych związana jest zawieszeniem działań akwizycyjnych nakierowany na przejęcie innych biur rachunkowych. W ocenie zarządu spółki bieżące wartości (wyceny) biur rachunkowych nie odzwierciedlają zagrożeń, ryzyka działalności w trudniejszym otoczeniu gospodarczym.

Dodatkowo władze spółki Danks S.A. poinformowały, że dokonują korekty prognoz wyników finansowych na rok 2012 podanych w dokumencie informacyjnym spółki. Dotychczasowa prognoza wyników finansowych obejmująca przychody ze sprzedaży i zysk netto wynosiła: przychody ze sprzedaży: 4,3 mln złotych, zysk netto 1,976 mln. zł Zweryfikowana prognoza wyników finansowych za rok 2012 zakłada uzyskanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 3 mln zł, zysku netto w wysokości 1 mln złotych.

notowania DANKS S.A.

GPW
tmNotowania DANKS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda