FKD wypracowało ponad 1 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2018 roku

11.05.2018 08:37  NewConnect
FKD wypracowało ponad 1 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2018 roku Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w I kwartale 2018 roku przychody na poziomie 5,79 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 1,54 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,00 mln zł.

Wyniki finansowe spółki za I kwartał 2018 roku charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. Przychody spółki wyniosły 5,79 mln zł co oznacza wzrost o ponad 64 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku. Szczególnie wysokie dynamiki wzrostu zostały odnotowane przy zysku operacyjnym oraz zysk netto. Wzrosły one kolejno o 74,1 proc. oraz o 72,1 proc. Wartość zysku operacyjnego na dzień 31 marca wyniosła 1,54 mln zł, a zysku netto - 1,00 mln zł. EBITDA spółki w tym okresie wyniosła natomiast 1,90 mln zł.

- I kwartał 2018 roku był przede wszystkim okresem, rozpoczęcia realizacji kontraktów na budowę magazynów soli wraz z niezbędną infrastrukturą, które podpisaliśmy w II połowie zeszłego roku. Są to min. prace podwykonawcze przy budowie odcinków dróg krajowych i autostrad w Brzesku, Ożarowicach, Ciechanowie, Lipsku i Nowogardzie. Oprócz tego kontynuowaliśmy realizację prac podwykonawczych przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku pod gminą Nadarzyn. Jest to największy kontrakt, który realizujemy. Kontynuacja obranego przez nas kierunku jest dla nas cały czas priorytetowa, dlatego wciąż bierzemy udział w przetargach oraz negocjujemy kolejne kontrakty, których wyniki powinniśmy poznać w najbliższym czasie – skomentował Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Pod koniec lutego spółka poinformowała o przejęciu 100% udziałów w spółce Drewex Sp. z o.o. zajmującej się przetwarzaniem drewna, produkcją galanterii ogrodowej oraz realizacją projektów z zakresu budowy jednorodzinnych domów szkieletowych. Dzięki przejęciu FKD pozyskał nowoczesny zakład do produkcji drewna o mocach produkcyjnych 120 tys. m3 drewna w skali roku. Pozwoli to spółce dokonać optymalizacji kosztowej.

- Był to również okres bardzo istotny z perspektywy dalszego rozwoju spółki. Nabyliśmy 100%. udziałów w spółce Drewex Sp. z o.o. dzięki czemu zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne oraz rozszerzyliśmy gamę oferowanych produktów. Przejęte przedsiębiorstwo wymaga wprawdzie dalszych działań restrukturyzacyjnych, ale już w kolejnych okresach powinniśmy odnotować efekty synergii wynikające z przejęcia. – dodał Waldemar Zieliński.

Według opublikowanego w marcu 2018 roku sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok osiągnęła w tym okresie przychody na poziomie 18,89 mln zł, 6,07 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 4,81 mln zł.
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda