Jesteś w: Strona główna » Giełda » NewConnect

GKI Kompleks S.A. wypłaci dywidendę z zysku za 2013 r.

25.06.2014 11:49  NewConnect
GKI Kompleks S.A. wypłaci dywidendę z zysku za 2013 r. ZWZA Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna S.A., notowanej na rynku NewConnect od lutego 2011 r., działającej na rynku basenów oraz instalacji przemysłowych, zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 5 gr na akcję. Będzie to tym samym już trzeci kolejny rok, w którym Kompleks dzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 01.09.2014 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16.09.2014 r. Akcjonariusze otrzymają łącznie ponad 311 tys. zł, co stanowi blisko 70% zysku wypracowanego w ubiegłym roku, który sięgnął 450 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy oraz fundusz socjalny, bowiem Spółka bardzo dba o relacje ze swoimi pracownikami. Przy obecnym kursie akcji na poziomie 1,24 zł, stopa dywidendy przekracza 4% i należy do jednych z najwyższych na całym rynku NewConnect.

„Wchodząc na rynek NewConnect Spółka złożyła inwestorom zobowiązanie corocznej wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% wypracowanego zysku, z którego jak do tej pory w pełni się wywiązuje. W ostatnich trzech latach Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendy, których stopa zwrotu wynosiła odpowiednio: rok 2011 - 4,2%, 2012 - 7,8%, 2013 - 4%. Zarząd uważa, że przyjęta polityka wypłaty dywidendy zwiększa zaufanie inwestorów do Spółki i w dłuższej perspektywie przyczynia się do wzrostu zainteresowania jej akcjami. Potwierdzają to notowania, które za ostatni rok wzrosły o ponad 49%, a na tle rynku o 42% przewyższają NCindex oraz o 31% indeks WIG.” – mówi Grzegorz Manelski, V-ce Prezes Zarządu Spółki GKI Kompleks S.A.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła ten rok i w pierwszych pięciu miesiącach zanotowała ponad 8,71 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 6,92 mln zł w poprzednim roku. Wzrost sprzedaży o ponad 25% w ujęciu rdr. jest bardzo dobrym rezultatem i pozwala Zarządowi z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Kompleks wypracował od początku roku 700 tys. zł zysku netto, a spory udział w tak dobrych wynikach finansowych miało rozwiązanie rezerwy z tytułu niezapłaconych należności firmy Intem w kwocie 457 tys. zł.

Emitent w dynamiczny sposób zwiększa sprzedaż systemów wentylacji chemoodpornej „Chemowent” i odczuwa coraz większe zainteresowanie tą technologią wśród inwestorów. Powoduje to, że Spółce udało się zdobyć nowe kontrakty na kolejne duże inwestycje oraz czterokrotnie zwiększyć sprzedaż tej technologii w maju br. Rozbudowywanie portfela zamówień, a także pozytywne informacje napływające z rynku, które świadczą o poprawie koniunktury w sektorze basenowym i przemysłowym, powinno w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe Kompleksu w drugiej połowie roku.

„Pierwsza połowa roku zapowiada się niezwykle dobrze. Spółka na koniec maja o 26% przekroczyła przychód z porównywalnego okresu roku 2013. Czerwiec będzie równie udany. Niezależnie od wzrostu przychodu Spółka osiągnęła rekordowy zysk netto, który na koniec maja wyniósł prawie 700 tys. zł. Ważny wpływ na poprawę wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży systemów wentylacji chemoodpornej, ożywienie rynków, na których działa Spółka oraz odzyskanie należności w kwocie 457 tys. zł. Zrealizowane plany inwestycyjne pozwalają produkować własne systemy wentylacji przemysłowej „Chemowent” oraz rurociągi kompozytowe „Termotech”, jak również umożliwiają wejście na nowe rynki z bardzo dobra marżą. Zwiększające się zainteresowanie tymi produktami potwierdza słuszność decyzji inwestycyjnych Zarządu i stwarza dobre perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.” - dodaje Manelski.

W 1 kw. 2014 r. GKI Kompleks S.A. osiągnął 574 tys. zł. zysku netto, a przychody ukształtowały się na poziomie 5.216 tys. zł i był to rekordowy pierwszy kwartał w historii Spółki. Rok wcześniej Kompleks wypracował 79 tys. zł zysku netto, a przychody wyniosły 4.144 tys. zł. Zarząd Spółki dostrzega również stopniowy wzrost marży brutto, który zawdzięcza zwiększającemu się udziałowi sprzedaży technologii „Termotech” oraz „Chemowent” w wypracowywanych przez nią przychodach. Aby zwiększać poziom sprzedaży Kompleks rozpoczął także poszukiwania nowych rynków zbytu na kierunku wschodnim oraz zachodnim.

Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. zajmuje się doradztwem technicznym oraz sprzedażą urządzeń i technologii na rynku basenowym oraz na rynku instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych. Spółka jest największym dostawcą na rynku basenów publicznych, a w 2013 r. wypracowała blisko 450 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 20.930 tys. zł.Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. – Relacje Inwestorskie


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda