Grupa Loyd podsumowuje I półrocze 2016 r.

18.08.2016 08:25  NewConnect
Grupa Loyd podsumowuje I półrocze 2016 r. Notowana na NewConnect spółka z branży Human Resources osiągnęła w I połowie 2016 r. 23 mln zł skonsolidowanych przychodów, notując przy tym 70 tys. zł zysku operacyjnego. Na wyniki w znaczący sposób wpłynęły koszty związane z prowadzonymi działaniami akwizycyjnymi oraz reorganizacją i uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej.

W I półroczu Grupa wypracowała 1 203 140,20 zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i 702 147,89 zł przepływów pieniężnych netto. Dzięki temu na koniec okresu Grupa posiadała 1 405 077,17 zł środków pieniężnych, co w połączeniu z dostępnością finansowania dłużnego pozwala na finansowanie działalności akwizycyjnej.

„Pierwsza połowa 2016 r. była stosunkowo dobrym okresem. Biorąc pod uwagę dodatkowe koszty związane z pracami nad akwizycją i reorganizacją Grupy Kapitałowej, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników.” – powiedział Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Loyd S.A.

Grupa pracuje obecnie nad kolejnymi projektami akwizycji innych podmiotów z branży, które powinny zakończyć się jeszcze na przestrzeni roku. Jeden z projektów jest w fazie finalizacji kwestii prawnych i powinien zakończyć się w ciągu kilku miesięcy.

 „Na rynku usług HR nie ma miejsca dla średnich spółek, dlatego skupiamy się na realizacji strategii rozwoju opartej o konsolidacje rynku. Dzięki jednocześnie prowadzonym działaniom reorganizacyjnym, będziemy w stanie działać efektywniej i szybciej reagować na zmiany na rynku. Naszym celem jest stworzenie jednolitego wizerunku Grupy oraz zapewnienie płynnego przepływu usług.” – dodał Bartosz Kaczmarczyk.

1 sierpnia do zespołu zarządzającego Grupą Kapitałową dołączył Gustaw Groth, który jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowych jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami Grupy oraz nadzorowanie relacji inwestorskich.


LOYD S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda