JR INVEST - 28 listopada planowany debiut spółki na NewConnect

26.11.2012 12:05  NewConnect
JR INVEST - 28 listopada planowany debiut spółki na NewConnect W najbliższą środę na rynku NewConnect debiut planuje JR INVEST S.A. - krakowska spółka z branży nieruchomości komercyjnych. Od początku br. w ramach oferty prywatnej Spółka pozyskała blisko 12,5 mln PLN. Pozyskane środki zostały przeznaczone na nabycie udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. oraz w PPH Inter - Prodryn Sp. z o.o.

Decyzją Zarządu Giełdy z dnia 23 listopada br. do obrotu wprowadzonych zostało 1.149.633  akcji serii B oraz 607.367 akcji serii C. Wartość nominalna akcji to 1,00 PLN.

- Pierwsze notowanie akcji JR INVEST na rynku NewConnect to wydarzenie, które otwiera nowy rozdział w historii naszej Spółki. Debiut pozwoli nam na zwiększenie rozpoznawalności spółki wśród inwestorów.  Naszym celem jest zwiększenie portfela posiadanych nieruchomości poprzez nabywanie dobrze zlokalizowanych nieruchomości, w niskich cenach oraz pozyskiwanie tanich aktywów w celu ich modernizacji, a tym samym podniesienie ich wartości rynkowej – mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR INVEST S.A.

Działalność JR INVEST S.A. koncentruje się na nabywaniu w niskich cenach atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych, następnie podnoszeniu ich wartości przez podwyższenie standardu budynków oraz zmiany struktury najemców, a w dalszej kolejności ich sprzedaży. Poza tym spółki z Grupy Kapitałowej przez cały okres inwestycyjny osiągają przychody z najmu podnosząc wskaźnik zysku z danej nieruchomości. Spółka nabywa nieruchomości również przez akwizycję podmiotów w upadłości lub w trudnej sytuacji finansowej, które są właścicielami takich aktywów. Tym samym podczas gdy pozostałe spółki w branży koncentrują sie na budowaniu nowoczesnych nieruchomości, JR INVEST działa w rynkowej niszy. Nieszablonowy model biznesowy Spółki jest atrakcyjny z tego względu, że w obecnej sytuacji gospodarczej pojawia się coraz więcej podmiotów z problemami finansowymi, które są właścicielami atrakcyjnych budynków.

W III kwartale 2012 br. Grupa JR INVEST sprzedała nieruchomość w Krakowie przy ul. Dekerta 18 za łączną kwotę brutto w wysokości 2,6 mln PLN. Największą część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowych (56% przychodów za trzy kwartały 2012 r. wynoszących 3 mln PLN). Grupa JR INVEST obecnie jest właścicielem 4.800 m2 powierzchni biurowych. Dużą pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu 5.050 m2 powierzchni handlowych (ok. 40% przychodów). Ponadto Grupa wynajmuje 300 m2 powierzchni magazynowych oraz 250 m2 powierzchni sal szkoleniowych, a także umożliwia wynajem biura wirtualnego.

Wyżej wymienione powierzchnie zlokalizowane są w Krakowie, Bielsku-Białej, Katowicach oraz Zielonej Górze i są własnością Grupy Kapitałowej JR INVEST.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie informacyjnym w 2012 roku Grupa JR INVEST prognozuje osiągnięcie zysku netto na poziomie 3,4 mln PLN przy 4,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży.

Autoryzowanym doradcą spółki jest PROFESCAPITAL sp. z o.o.

JR INVEST

es


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda