JR INVEST S.A.: Columbus Energy S.A. podał prognozy finansowe

06.08.2015 12:47  NewConnect
JR INVEST S.A.: Columbus Energy S.A. podał prognozy finansowe JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała prognozy finansowe od swojej spółki powiązanej Columbus Energy S.A. Podmiot ten planuje wypracować w 2015 r. blisko 6,3 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Lipiec tego roku był pierwszym miesiącem, w którym Columbus Energy S.A. rozpoczęła realizację instalacji fotowoltaicznych, a więc swoją właściwą działalność operacyjną. Spółce udało się przekroczyć próg rentowności, osiągając 380 tys. zł zysku brutto przy przychodach wynoszących 1,6 mln zł. W sierpniu br. Columbus Energy S.A. ma wypracować 800 tys. zł zysku brutto i 3 mln zł przychodów, a we wrześniu odpowiednio 1,1 mln zł i 4 mln zł. Z kolei prognoza finansowa tego podmiotu na 4 kw. 2015 r. zakłada osiągnięcie zysku brutto w wysokości 4 mln zł przy przychodach na poziomie 12 mln zł. W przyszłym roku szacowane przychody ze sprzedaży Spółki mają sięgnąć 145 mln zł.

„Pierwszy miesiąc prowadzenia realnej działalności operacyjnej, a więc realizacji montaży instalacji fotowoltaicznych, zakończył się dla Columbus Energy S.A. bardzo udanie. Dzięki szybkiemu przekroczeniu progu rentowności z dużym optymizmem spoglądamy na kolejne kwartały. Jestem przekonany, że dalsze zwiększanie przychodów przyczyni się do mocnego wzrostu zysków. Pozwoli to na zrealizowanie głównego celu strategicznego, jakim jest stanie się liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.” - mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

Obecnie JR INVEST S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada łącznie 10.307.740 sztuk akcji Columbus Energy S.A., co stanowi 49,50% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 46,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W lipcu br. podmiot ten podpisał porozumienie z notowaną na rynku NewConnect Spółką Columbus Capital S.A. odnośnie ustalenia podstawowych warunków połączenia obu spółek. Planowana transakcja powinna przyczynić się do efektywnego wykorzystania potencjału tych podmiotów.

„Fuzja Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. może przynieść obu spółkom istotne korzyści. Celem tej transakcji będzie powstanie mocnego podmiotu działającego w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Po planowanym połączeniu Spółka zamierza zmienić nazwę na Columbus Holding S.A. i kontynuować prowadzenie działalności inwestycyjnej. Spółka planuje również przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Dynamiczny rozwój tego przedsiębiorstwa powinien przełożyć się na istotny wzrost jego wartości, a to z kolei będzie miało oczywiście odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych.” - dodaje Ciszewski.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR INVEST S.A. także poszerza prowadzoną działalność poprzez zwiększanie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.JR INVEST S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

  • Prawda jest taka że wszystkie firmy z branzy OZE predzej czy pozniej poszybuja wysoko. Patrzcie co sie dzieje na zachodzie. Neimcy iles dni temu pokryli 78% zapotrzebowania na energie rpzez oze.

    kokosan   (10 sierpnia 2015 o 16:20)   Zgłoś spam
    Oceń komentarz:
    0%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda