Leasing-Experts S.A. na progu NewConnect

04.10.2013 14:08  NewConnect
Leasing-Experts S.A. na progu NewConnect Do końca października tego roku na alternatywnym rynku GPW zadebiutują akcje spółki Leasing-Experts S.A., która zarządza  największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się ogólnopolską siecią brokerów leasingu. Do obrotu trafi  800 000 akcji, o wartości nominalnej 0,65 zł każda akcja. W ramach emisji spółka pozyskała 520 000 zł.

Fundusze zostały przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury Centrali oraz budowę Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu, a także na rozwój sieci oddziałów franczyzowych w Polsce. Część środków wykorzystano również do budowy nowego kanału sprzedaży „Franczyza w biurach rachunkowych” oraz na przygotowania związane z budową funduszu leasingowego. Podjęte działania przyczyniły się do umocnienia pozycji spółki, jako lidera rynku brokerów leasingu w Polsce.

- Mamy szanse niebawem stać się pierwszą spółką z branży leasingowej notowaną na rynku NewConnect – mówi Marcin Pawłowski, prezes zarządu Leasing-Experts S.A. –Giełdowy debiut naszej spółki, a także zakończona emisja akcji jednoznacznie potwierdzają zaufanie ze strony inwestorów, którzy docenili potencjał rozwoju firmy, a także rynku usług leasingowych w Polsce. W emisji wzięli udział także inwestorzy instytucjonalni, którzy zwrócili uwagę na  dynamiczny rozwój sieci naszych placówek. Dzięki temu Leasing-Experts S.A.  utrzymuje pierwszą pozycję w zakresie liczby placówek wśród firm pośrednictwa finansowego, działających w systemach franczyzowych. Równie istotne znaczenie ma fakt, że rozwój sieci oddziałów następuje w systemie niskokosztowym, oznacza to iż nasza firma nie ponosi kosztów utrzymania sieci sprzedaży, które wynoszą obecnie około 5 mln zł rocznie. Jestem głęboko przekonany, że rozwój sieci naszych placówek będzie miał także odzwierciedlenie w coraz większych zyskach spółki. Do takich prognoz skłaniają m.in. dodatkowe przychody, które planujemy wypracować w ramach funduszu leasingowego przeznaczonego do finansowania nieruchomości komercyjnych do
1 mln zł. 

Coraz bardziej intensywna działalność Leasing-Experts S.A. znajduje swoje przełożenie także w wynikach finansowych spółki. Przychody firmy za rok obrotowy 2012 ukształtowały się na poziomie 1,15 mln zł i były o 190% wyższe niż za rok obrotowy zakończony 31.12.2011r. Zysk netto za pierwsze 6 miesięcy 2013 r. wzrósł o 104% w stosunku do tego samego okresu w roku 2012. Łącznie spółka zrealizowała ponad 850 transakcji leasingowych. Przychody generują głównie prowizje ze sprzedaży transakcji leasingowych, kredytowych i faktoringowych. Stałym elementem przychodów spółki są również wstępne oraz miesięczne opłaty licencyjne ponoszone przez franczyzobiorców sieci Leasing-Experts S.A.

Leasing-Experts S.A. powstała w 2009 r. roku. Podstawowy przedmiot działalności polega na świadczeniu usług brokerskich w sprzedaży produktów leasingowych, kredytowych oraz faktoringowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zbudowała największą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się ogólnopolską sieć brokerów leasingu. Firma posiada ponad 75 placówek franczyzowych na terenie całej Polski. Do końca 2013 roku zaplanowano otworzyć 20 nowych oddziałów. W roku 2014 spółka zamierza uruchomić fundusz leasingowy wyspecjalizowany w finansowaniu nieruchomości komercyjnych do 1 mln zł..

Leasing-Experts S.A.

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda