Loyd S.A. – spółka z NewConnect podwaja przychody

16.12.2013 13:15  NewConnect
Loyd S.A. – spółka z NewConnect podwaja przychody Notowana na NewConnect spółka Loyd S.A. w trzecim kwartale 2013 roku odnotowała 6 170 390,14 PLN przychodów ze sprzedaży netto – jest to 90% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przez pierwsze trzy kwartały tego roku Grupie udało się wypracować przychody na poziomie 15 327 619,24 zł, co oznacza, że Spółka po działaniach rebrandingowych oraz znacznej dywersyfikacji źródeł swoich zarobków osiągnęła o ponad 52% lepszy wynik niż miało to miejsce w 2012 roku (stan na III kw. 2012 roku – 10 032 086,44 zł).

– „Mijający rok dla branży pracy tymczasowej był bardzo dobry. Niemniej w celu zwiększenia obrotów niezbędne okazało się poszerzenie działalności o całkowicie nowe gałęzie i kierunki działalności naszej Grupy. W skutek  tego w październiku postanowiliśmy przebudować naszą strukturę i przeprowadzić głęboki rebranding całego holdingu. Reorganizacja, która miała miejsce szybko przełożyła się na lepsze wyniki finansowe i zwiększenie wiarygodności wśród inwestorów. Obecnie Spółki zależne kontynuują politykę dywersyfikacji klientów poprzez systematyczne zwiększanie udziału kontrahentów z przedsiębiorstw produkcyjnych oraz realizują umowy z kontrahentami zagranicznymi. Ponadto, prężnie działamy na rynku HR i kontynuujemy projekty rekrutacyjne. Dalsze działania będą polegać również na stworzeniu jednolitego wizerunku Grupy oraz zapewnienie płynnego przepływu usług i wzmocnienie współpracy między spółkami portfelowymi, które z czasem będą świadczyły wzajemnie bardzo szeroki portfel usług. Umocni to naszą pozycję i pozwoli osiągnąć kolejne wzrosty w naszych raportach finansowych” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Loyd S.A.

Strategia Loyd S.A. zakłada, że spółki o uzupełniających się specjalizacjach świadczą usługi w ramach grupy skutecznie wspierając swój rozwój. Pomiędzy podmiotami istnieje współpraca w ramach świadczenia usług kadrowych, księgowych oraz doradczych. Rok 2013 to dla Grupy Kapitałowej okres restrukturyzacji i przeprowadzenia szeregu inwestycji, w tym zakup nowych spółek portfelowych, których obecnie jest ponad 30.

Pod marką Loyd S.A. funkcjonują 3 główne marki holdingowe: Polski Holding Rekrutacyjny
– zajmujący się rozwojem branży HR, Shangri La SA Hospitality Management Holding – grupa holdingowa operująca na rynku hotelarskim i gastronomicznym oraz Grupa Sales Concept
– skupiająca spółki outsourcingu procesów sprzedażowych, które świadczą swoje usługi podmiotom zewnętrznych oraz spółkom holdingowym.

- „Dotychczasowa dynamika sprzedaży oraz obroty całej Grupy Kapitałowej Loyd S.A. sprawiają, że spodziewamy się ponad 50-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego. Takie wyniki pozwolą nam na dalsze inwestycje oraz poszerzenie portfolia firm. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma brandami, które chciałyby dołączyć do Grupy” – dodaje Bartosz Kaczmarczyk.

Loyd S.A. Inwestycje i Zarządzanie

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda