MADKOM S.A. nabywa 51% udziałów w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.

20.01.2015 13:30  NewConnect
MADKOM S.A. nabywa 51% udziałów w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla urzędów samorządowych, nabyła 51% udziałów w Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. i stała się tym samym jej głównym udziałowcem. Podmiot ten świadczy usługi z zakresu analizy finansowej w oparciu o aplikację internetową Hotel Data dla branży hotelarskiej i medycznej.

Zawarta umowa nabycia udziałów jest finalizacją transakcji, o której Spółka informowała w grudniu ub. roku, kiedy to podpisany został list intencyjny. Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS) jest właścicielem aplikacji internetowej Hotel Data (www.hoteldata.eu), która oferuje swoim klientom zestaw narzędzi analitycznych do rachunkowości zarządczej służących do analizy finansowej, zarządzania przychodami (Revenue Management), planowania (Budgeting) oraz monitorowania działalności obiektów hotelowych, a także obiektów z branży usług medycznych.

Podstawową zaletą tego systemu jest jego unikalność polegająca na indywidualnym podejściu do rachunkowości zarządczej w każdym obiekcie. Raporty generowane przez Hotel Data są dostępne natychmiastowo, co znacznie przyspiesza podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające. Dzięki korzystaniu z aplikacji wyniki finansowe hoteli lub obiektów świadczących usługi medyczne mogą ulec znaczącej poprawie, na co również zwrócili uwagę obecni klienci Spółki.

„Kupujemy spółkę posiadającą produkt ukończony, który nie wymaga żadnych nakładów inwestycyjnych poza doraźnymi pracami serwisowymi. Produkt przeszedł już proces proof of concept, został wdrożony w kilku dużych obiektach hotelowych w kraju i wiemy, że jest oczekiwanym przez rynek rozwiązaniem. Naszym wyzwaniem jest jego komercjalizacja na rynku krajowym, w szczególności w Małopolsce i na rynkach zagranicznych. Współudziałowcami tej spółki są Fundusz Kapitałowy ARP S.A. oraz Pan Andrzej Rybicki, twórca i pomysłodawca tego systemu.” - mówi Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Zarząd Spółki przewiduje również, że zakup udziałów w nowym podmiocie oraz włączenie go w struktury MADKOM S.A. pozwoli na dywersyfikację jej przychodów. Dokonana transakcja idealnie wpisuje się w założenia inwestycyjne Emitenta w zakresie wchodzenia w kolejne przedsięwzięcia z branży IT. Istotna jest także możliwość kooperacji CIS z innym projektem inwestycyjnym MADKOM S.A. - podmiotem działającym na rynku oprogramowania dla sektora służby zdrowia.

„CIS posiada wersję produktu Hotel Data dla branży medycznej. Wersja tego oprogramowania wymaga jeszcze dopracowania, jednak jesteśmy dobrej myśli, w szczególności mając na uwadze nasze przyszłe działania inwestycyjne. W chwili obecnej skoncentrujemy się głownie na dopracowaniu strategii sprzedaży systemów Hotel-Data oraz Med-Data, gdyż wymaga ona poprawy oraz na uruchomieniu bezpiecznego centrum przetwarzania danych, którego brak był barierą w sprzedaży tego rozwiązania.” - podsumowuje Szczechowiak.

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej.

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować  produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect.MADKOM S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda